NordVirk skaber værdi med IT

Siden august 2013 har NordVirk ageret som en selvstændig socialøkonomisk virksomhed. Virksomheden arbejder mod det sociale formål at forbedre beskæftigelsesmulighederne for mennesker med autisme.

NBE medlemsportræt af NordVirk

Siden august 2013 har NordVirk ageret som en selvstændig socialøkonomisk virksomhed, hvilket bl.a. betyder, at NordVirk har et socialt formål bundet op på en daglig erhvervsdrift. Registreret som en erhvervsdrivende fond, og via bl.a. køb og salg af brugte (refurbished) computere og aftjent IT, arbejder NordVirk på at forbedre beskæftigelsesmulighederne for mennesker med autisme. NordVirk forpligter sig samtidigt til at geninvestere al overskud med henblik på at indfri Fondens formål.

Direktør Stepan Lee har været med siden Fondens opstart efter en tre årig pilotprojekt fase finansieret af Autismecenter NordBo og EU puljer, der understøttede opstarten og udviklingen af socialøkonomiske virksomheder.

Samarbejde gør en stor forskel for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet

Indkøb og forretningssamarbejde mellem NordVirk og virksomheder som eksempelvis FysioDanmark Aalborg handler om en kerne værditænkning og om at ”skabe værdi ”, som er et af NordVirks slogans. Som direktør Stepan Lee udtaler: ”Der ligger både en miljøtankegang ved at genanvende brugbar IT samt at bruge en uudnyttede menneskelig ressource hos en gruppe, der har svært ved at få fodfæste på det almindelig arbejdsmarkedet. ”

I bund og grund handler lysten til at samarbejde med NordVirk om, at gøre en forskel for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet ved, at tænke og handle anderledes i forbindelse med virksomhedens indkøb.

Vi er glade for, at NordVirk præsenterede os for at indkøbe på denne måde, da vi skulle udskifte vores gamle PC’er”, fortæller fysioterapeut hos FysioDanmark Mads Rytter og tilføjer: ”Så længe NordVirk kan leve op til vores kvalitetskrav, kan vi gøre noget godt for miljøet og samtidigt give de unge mennesker med autisme en meningsfuld opgave. Det giver bare god mening for os.”

Vores arbejde giver både en cirkulær og socioøkonomisk gevinst

Andre forretningsmodeller som NordVirk arbejder med er f.eks. at løse en konkret opgave for virksomheder, så som at slette data på opkøbte computere, som mange virksomheder i Danmark er særdeles opmærksomme på grundet EU persondataforordningen GDPR.

NordVirks kontraktforpligtigelser sikrer, at vi håndterer og datamakulerer efter gældende certificerede standarder. Samtidigt åbner en aftale med NordVirk op for, at virksomhedernes medarbejdere kan tilbagekøbe computerne med medarbejderrabat, hvor NordVirk bistår købs- og garantiforpligtigelserne efter købeloven. Det giver mening for alle parter.

Begge eksempler giver både en grøn cirkulær og socioøkonomisk gevinst. Bæredygtige aftaler som disse skaber ikke kun et økonomisk overskud for NordVirk, det giver Fonden mulighed for at geninvestere overskuddet til at ansætte mennesker med autisme i diverse jobtyper. Det skaber også samfundsmæssige besparelser ved at benytte en uudnyttet menneskelig ressource.

Som medlem af NBE har NordVirk mulighed for, at etablere nye samarbejder med virksomheder, som eks. FysioDanmark Aalborg, der ønsker at bidrage til en mere bæredygtig samfundsmæssig udvikling med en social ansvarlighed, ” afslutter Stepan Lee.

Læs mere om NordVirk på deres hjemmeside: http://www.nordvirk.dk/ 

Grønne omstillings-hjerner samles i Aalborg

26.02.2023Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

06.07.2021Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

Cirkulær innovation for fremtiden

Podcast: social bæredygtighed og ekskriminelle lærlinge

08.04.2021Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

08.04.2021Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

Det Cirkulære Nordjylland

03.12.2020Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

Social bæredygtighed på rygraden

03.11.2020Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

Bæredygtighed en døråbner til dialog