Nordjyske virksomheder sætter bæredygtighed på dagsordenen

Regeringen vil sætte mere fokus på grøn økonomi i fremtiden, men de nordjyske virksomheder er allerede i gang – det foregår i Netværk for Bæredygtig Erhvervs-udvikling NordDanmark, som afholdt deres første generalforsamling i går i Aalborg Lufthavn.

Flere og flere nordjyske virksomheder kan se gevinsten ved bæredygtighed. Derfor har de meldt sig ind i NBEN – Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark, som arbejder målrettet med at anvende bæredygtighed som konkurrenceparameter.

I alt er 57 virksomheder i Aalborg og Hjørring Kommune medlemmer af netværket, som onsdag d. 3. december konstituerede sig som forening med en selvstændig bestyrelse. Her er Direktør Jens Højer fra Højer Møbler og Borgmester Arne Boelt fra Hjørring Kommune blevet valgt som henholdsvis formand og næstformand.  

NBEN finder de bæredygtige projekter

Lokationen for generalforsamling var ikke tilfældigt valgt. Aalborg Lufthavn er blandt de nordjyske virksomheder, som via samarbejde med NBEN har fået klarlagt, hvilke muligheder de har for at arbejde mere strategisk med bæredygtighed.

”Gennem samarbejdet med NBEN er vi blevet bevidste om, hvor meget vi allerede arbejder med bæredygtighed, og at vi har brug for at få synliggjort dette arbejde for vores medarbejdere og kunder,” fortæller Søren Svendsen, direktør for Aalborg Lufthavn.  

NBEN’s erfaring er, at der er en stor interesse for bæredygtighed blandt nordjyske virksomheder, og at der i mange kan identificeres realiserbare projekter, som det er sket for Aalborg Lufthavn.  

Ledelsen og handlingsplaner er afgørende

I Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark sparrer virksomhederne med hinanden. I Aalborg Lufthavns inspirationsgruppe var fire virksomheders direktører og tekniske chefer repræsenteret under planlægningsprocessen. Det gav mulighed for at snakke strategiske overvejelser på et ledelsesniveau og inspirere hinanden til at blive endnu bedre – og netop det er vigtigt.

Niels Due Jensen fra Poul Due Jensens Fond og tidligere koncernchef for Grundfos understregede i sit oplæg på generalforsamlingen, at blandt andet ledelsens interesse og handlingsplaner er afgørende, hvis virksomhedens bæredygtighedsstrategi skal lykkes. Hans klare opfordring til medlemmerne i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark er at tænke bæredygtigt, hvis de vil øge deres virksomheds konkurrenceevne. Det har Grundfos gjort med succes.  

Endnu flere medlemmer i fremtiden

Det er NBEN’s håb, at flere nordjyske virksomheder vil blive en del af netværket og arbejde strategisk med bæredygtighed. På den måde kan endnu flere nordjyske virksomheder, som sætter bæredygtighed på dagsordenen, være repræsenteret ved næste generalforsamling.

Læs mere her:

www.nben.dk

Grønne omstillings-hjerner samles i Aalborg

26.02.2023Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

06.07.2021Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

Cirkulær innovation for fremtiden

Podcast: social bæredygtighed og ekskriminelle lærlinge

08.04.2021Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

08.04.2021Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

Det Cirkulære Nordjylland

03.12.2020Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

Social bæredygtighed på rygraden

03.11.2020Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

Bæredygtighed en døråbner til dialog