Når krisen rammer, kan man afvikle eller udvikle

En ny guide skal ruste virksomheder, så de bliver mere modstandsdygtige.

En ny guide skal ruste virksomheder, så de bliver mere modstandsdygtige.

Kriser og pludselige forandringer opstår i dagens globale og digitale verden hurtigere og med en større påvirkning end mange – især mindre – virksomheder er forberedte på. Vigtigheden af at ruste sin virksomhed er derfor større end nogensinde før, men det kan især som mindre virksomhed være svært at holde forretningen kørende og se nye muligheder, når kriser eller forandringer ændrer ens forretningsgrundlag. Derfor har Dansk Standard sammen med en række andre aktører udviklet en guide, der skal hjælpe særligt SMV’er med at blive mere modstandsdygtige bl.a. i forhold til forsyningskæder, produktions- og driftsforstyrrelser og cybersikkerhed.

- Coronakrisen har endnu engang vist, at virksomhederne altid skal være rustet til at kunne modstå pludselige forandringer. Især mindre virksomheder har brug for retningslinjer og holdepunkter, når markedsvilkårene ændrer sig hurtigt. Gennemskuelige standarder kan hjælpe til at sikre en fælles forståelse af, hvordan produkter og ydelser skal produceres og leveres. Og især når det gælder cybersikkerhed, der kan være en akilleshæl for mindre virksomheder, er det meget nyttigt med hjælp til at indrette de nødvendige foranstaltninger, siger Jakob Brandt, adm. direktør i SMVdanmark.

Standarder sikrer forretningsmæssigt overblik

Guiden giver med udgangspunkt i internationalt anerkendte standarder en række let tilgængelige værktøjer, der er nemme at gå til, uanset om man er en lille eller stor virksomhed. Selvom virksomheder og brancher er forskellige, er de fleste virksomheder forbundet til de internationale markeder fx gennem samarbejdspartnere, leverandører og forsyningskæder. Det kræver både et konstant fokus på forandringer, der kan ændre spillebanen for ens virksomhed, og en klar køreplan for, hvad der skal gøres for at sikre driften, hvis man fx rammes af forsyningssvigt eller hackerangreb.

- Standarder giver dels virksomheder et forretningsmæssigt overblik og et solidt fundament til at vurdere og handle på de muligheder og risici, der opstår, når verden forandres, så man er klar til at rykke, når markedet er svækket og konkurrenterne står på hælene. Og dels giver de værktøjer til at arbejde systematisk og struktureret i kaotiske situationer, så man har en guide og tjekliste til, hvad man skal tage stilling til, og hvilke skridt man skal igennem, når krisen banker på. Kort sagt gør standarder ledelsesmæssige udfordringer håndgribelige, siger Jens Heiede, adm. direktør i Dansk Standard.

Guiden hjælper trin for trin virksomhederne igennem de vigtigste overvejelser og tiltag, der er nødvendige for at kunne udnytte nye muligheder i markedet og håndtere risici. Modstandsdygtighed handler nemlig både om at omfavne nye tendenser, tilpasse sig forandringer i markedet, håndtere en krise og komme ovenpå igen bagefter.

En del af Modstandsdygtig.DK

Guiden er udviklet i tæt samarbejde med projektet Modstandsdygtig.DK, som Industriens Fond står bag, og skal træne virksomheders evne til at tænke i nye måder at drive virksomhed på og dermed gøre dem mere robuste, når den næste krise rammer.

- En krise vil ramme os igen. Den nye guide viser vejen for danske virksomheder til at forbedre deres modstandsdygtighed. Guiden er helt i tråd med flagskibsprojektet Modstandsdygtig.DK, hvor vi vil teste og kvalificere anbefalingerne i guiden via individuelt tilpassede træningsforløb med små og mellemstore virksomheder. Jeg er sikker på, at guiden sammen med disse konkrete tilpassede træningsforløb vil resultere i, at flere danske virksomheder bliver mere omstillingsparate, inden den næste krise rammer os, siger direktør Anne-Lise Høg Lejre, Teknologisk Institut.

Dansk Standard vil som en del af Modstandsdygtig.DK over de næste par år arbejde videre med emnet og udvikle endnu et værktøj, der skal hjælpe virksomheder til at blive endnu bedre til at styrke deres modstandsdygtighed.

Gratis guide og webinar

Guiden er udviklet af Dansk Standard, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut og Alexandra Instituttet med input fra en række andre aktører og med støtte fra Erhvervsstyrelsen. Den kan hentes gratis på: www.ds.dk/modstandsdygtighed  

Dansk Standard holder desuden et webinar sammen med Teknologisk Institut med inspiration og gode råd til, hvad man som virksomhed kan gøre for at blive bedre til at håndtere kriser og udnytte nye muligheder i markedet.  Læs mere her: www.ds.dk/modstandsdygtighed  

08.04.2024Dansk Standard

Sponseret

Psykisk arbejdsmiljø - introduktion til standarden DS/ISO 45003:2021

14.02.2024Dansk Standard

Sponseret

Ny standard for virksomheder til håndtering af klimaændringer

05.02.2024Dansk Standard

Sponseret

Ny lovgivning medfører skærpede krav til virksomheders energiledelse og stiller skarpt på CO2-udledning

14.12.2023Dansk Standard

Sponseret

Det nye bygningsdirektiv kalder på standarder

14.12.2023Dansk Standard

Sponseret

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

27.11.2023Dansk Standard

Sponseret

Sådan gør du din virksomhed mere modstandsdygtig