Miljøklude hjælper virksomheder på miljørigtig kurs

Det kan være til stor skade for miljøet og farligt for medarbejderne, hvis papir brugt til at tørre spildrester ikke bliver afskaffet korrekt. Derfor er miljøklude et godt alternativ, som er både miljørigtigt, bæredygtigt og sikkert.

Når en automekaniker spilder olie på gulvet, eller når en trykkerimedarbejder skal rense farvetromlen, gøres det i alt for mange virksomheder ofte med engangsartikler som papir fra eksempelvis værkstedsruller. Det brugte papir med olie, farve, opløsningsmidler eller andre rester skal ifølge dansk lovgivning afskaffes som farligt affald. En proces, som både er besværlig og dyr – og derfor ikke altid bliver håndhævet i praksis ude i virksomhederne, når det går stærkt. Dermed kommer der en masse affaldsstoffer i det almindelige affald til stor skade for miljøet, men også til fare for medarbejderne, som både bliver udsat for skadelige dampe og en unødig brandrisiko.

Et alternativ til papiret kan være miljøklude, som bruges på samme måde som papir, men er lavet af 100% bomuld, og derfor kan vaskes og genbruges. Miljøkludene smides i en specialdesignet beholder, som løbende bliver udskiftet, så der altid er rene klude.

Fordelene ved miljøklude:

 • De er mere miljørigtige og giver markante besparelser på el, vand og CO2
 • 94% af de opsugede affaldsmaterialer genbruges
 • De skaber et mere sikkert arbejdsmiljø for medarbejdere, da miljøkludene ikke afgiver farlige dampe, og brandrisikoen minimeres, fordi brugte klude opbevares i lufttætte bokse
 •  Ingen udgifter til afskaffelse af det farlige affald
 • Automatisk levering, afhentning og udskiftning
 • Få styr på dit grønne regnskab med en årlig miljørapport

Sådan genanvendes affaldsmaterialerne  

Berendsen har specialiseret sig i at håndtere miljøkludene. Når de brugte klude ankommer til Berendsens specialudviklede vaskeri, udvinder man de affaldsrester, som er i kluden. 94% bliver genbrugt, mens det resterende bortskaffes på forsvarlig vis.

Blandt andet trækkes olien ud og bliver genbrugt til at genopvarme vaskevandet på vaskeriet, mens metalspåner og jern bliver samlet og solgt videre til andre produktionsvirksomheder. De sidste brugbare rester, svarende til ca. 6%, bliver solgt videre til genbrug i beton- og asfaltproduktion. Så i stedet for at afskaffe brugt papir med en masse genanvendelige materialer i, bliver stort set alle resterne brugt til noget fornuftigt – til stor gavn for miljøet.

Derudover vaskes kludene på et af verdens mest miljørigtige vaskerier i et lukket system, og udleder derfor ikke spildevand i kloaksystemet. Samtidig har vaskeriet eget rensningsanlæg, der gør det muligt at genanvende 100 procent af spildevandet.

Miljøklud vs. Papir

 • Én klud har samme sugeevne som fire meter papir fra en såkaldt ’værkstedsrulle’.
 • En værkstedrulle indeholder 360 m, hvilket svarer til 90 klude
 • En klud genbruges i snit ca. 10 gange afhængig af slidtagen – papir bruges én gang

Få styr på dit grønne regnskab 

Udover bæredygtigheden i genanvendelsen, er der også en række miljømæssige fordele ved kludene. Som konkret eksempel kan tages en stor, dansk produktionsvirksomhed der årligt bruger 5312 værkstedruller. Hvis virksomheden skifter til miljøklude i stedet for at bruge papir, vil det give store resultater på den miljømæssige bundlinje, hvis man sammenligner produktionsprocessen af papiret med vaskeprocessen af kludene, fordi kludene genbruges. I alt kan miljøet spares for:

 • 266.000 kWh – svarende til det årlige forbrug for 43 husstande med to voksne og to børn
 • 1.204 m3 vand – svarende til det årlige forbrug for otte husstande
 • 42 tons CO2 – eller 6 husstandes årlige forbrug.

Sikkerhed og ressourceforbrug optimeres

Miljøkludene øger medarbejdernes sikkerhed. Kludene bliver nemlig leveret til virksomhederne sammen med lufttætte beholdere til de brugte klude, således at brandfaren reduceres. Derudover sørger beholderen for at eventuelle skadelige dampe fra affaldet i de brugte klude ikke spreder sig til resten af lokalet og beskytter derfor medarbejderne mod sundhedsrisici.

Sidst men ikke mindst er miljøklude en nem løsning for virksomhederne, der frigiver ressourcer til andre opgaver. Når en virksomhed bruger papir, står de selv for alle led i håndteringen – lige fra indkøb og bestilling, til modtagelse og opsætning til miljørigtig bortskaffelse og udarbejdelse af et eventuelt grønt regnskab for bortskaffelsen, der er et krav for mange produktionsvirksomheder. Med til det hører også, at virksomheden ikke skal tænke på lagerplads og lagerstyring.

Hvis du vil vide, hvor meget din virksomhed kan spare både på bundlinjen og samtidig skåne miljøet for, kan du kontakte General- and Sales Manager Palle Rasmussen fra Berendsen Miljøservice.

Sådan fungerer Berendsens løsning:

 • Kludene bliver afhentet hver 8. uge – eller alt efter, hvilken aftale der er indgået
 • Samtidig leveres nye, rene klude
 • Servicechaufføren afhenter og leverer kludene helt inde i virksomheden, hvor de normalt er placeret
 • Virksomheden skal ikke bruge ressourcer på en medarbejder, der skal stå for bestilling, modtagelse og opfyldning.

14.05.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Bæredygtighedsrapport: Bæredygtighed i Elis 2023 er netop offentliggjort

25.04.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Nyt tekstilprojekt vil øge cirkulariteten for industritekstiler

01.03.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Få hjælp til klimaregnskabet med Elis’ CO2-beregner

01.03.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Et mere miljøvenligt hotel med produkter fra Elis

15.02.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Overskudsvarme sendes fra Elis’ industrivaskeri til beboere i Kjellerup

14.02.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

QA Manager med stort omsorgshjerte – både internt og eksternt i virksomheden