Milepæl: Elis-koncern løfter slør for SBTi-godkendte CO2-udledningsmål

Elis-koncernens mål for reduktion af CO2-udledning er blevet godkendt af Science Based Targets initiative – og nu præsenterer koncernen deres klimakøreplan og -ambitioner frem mod 2030.

Elis stræber efter at nedbringe CO2-udledningen i tråd med Paris-aftalen.

Elis har forpligtet sig til klimaagendaen ved at tilslutte sig Science Based Targets initiative (SBTi) og stræbe efter at nedbringe CO2-udledningen i tråd med Paris-aftalen. Koncernens ambition er at nå disse mål:

  • Scope 1 og 2: Reducere absolutte CO2-emissioner med 47,5 % inden 2030 (basisår 2019) – f.eks. naturgas, diesel, elektricitet mv.
  • Scope 3: Reducere absolutte CO2-emissioner med 28 % inden 2030 (basisår 2019) – f.eks. fra indkøbte produkter og services, brændstof- og energirelaterede aktiviteter, distribution, medarbejderpendling og genanvendelse af kasserede produkter.

Målene er nu godkendt af SBTi og i overensstemmelse med målene i Paris-aftalen om at bidrage til at begrænse den globale opvarmning til mindre end 1,5 °C sammenlignet med præindustrielle niveauer på scope 1 og 2, og et godt stykke under 2 °C på scope 3. Elis Danmark A/S’ CSR-chef Christina Saxkjær siger:

”Ingen kan længere være i tvivl om, at klimaforandringer udgør en af de største trusler mod vores planet, og vi vil være med til at skabe en bedre verden for vores børn og de kommende generationer. Jeg er derfor super stolt over, at Science Based Targets-initiativet har vurderet, at vores mål er i overensstemmelse med, hvad den seneste klimavidenskab siger er nødvendigt for at nå målene i Paris-aftalen, og at vi nu kommer til at intensivere vores indsatser for at reducere udledningen af CO2e både i vores egen produktion og i værdikæden”.

Cirkulære services – og en ambitiøs klimakøreplan

Hele Elis-koncernens forretningsmodel er cirkulær, og koncernen har opnået en A-placering på CDP-listen (Carbon Disclosure Project).

De nye mål støtter derfor op om Elis-koncernens omdrejningspunkt: At levere cirkulære services, som sikrer hygiejne, trivsel og beskyttelse – hver dag, og på en mere bæredygtig måde. Og for at nå målene har koncernen lagt en klimakøreplan med indsatser, der i scope 1 og 2 bl.a. handler om at optimere industrivaskeriernes brug af energi, dekarbonisere energiforbruget og reducere miljøpåvirkningen fra koncernens bilflåde og medarbejdertransport. I scope 3 handler indsatserne bl.a. om at forlænge levetiden på vores produkter og dermed købe færre tekstiler. Samtidig vil vi også have fokus på indkøb af mere bæredygtige tekstiler og dermed mindske miljøpåvirkningen.

01.03.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Et mere miljøvenligt hotel med produkter fra Elis

01.03.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Få hjælp til klimaregnskabet med Elis’ CO2-beregner

15.02.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Overskudsvarme sendes fra Elis’ industrivaskeri til beboere i Kjellerup

14.02.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

QA Manager med stort omsorgshjerte – både internt og eksternt i virksomheden

22.11.2023Elis Danmark A/S

Sponseret

Hos Elis finder mennesker med psykiske udfordringer fodfæste

21.11.2023Elis Danmark A/S

Sponseret

Elis lancerer nu deres mest miljøvenlige måtte til dato