Guidelines og værktøjer

Menneskerettigheder og offentlige indkøb

Menneskerettigheder og offentlige indkøb - en rapport med inspiration til offentlige indkøbere. Institut for Menneskerettigheder har udarbejdet denne rapport på foranledning af Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (NCP Danmark), i forbindelse med NCP Danmark’s opgave med at øge kendskabet til, hvad ansvarlig virksomhedsadfærd er ifølge OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. NCP Danmark har imidlertid ikke deltaget i selve udarbejdelsen af rapporten. Målet med projektet var at undersøge, hvordan de eksisterende udbudsrammer kan udnyttes til at stille relevante krav om samfundsansvar (herunder særligt menneskerettigheder) over for virksomheder, og understøtte vidensopbygning om nødvendig omhu blandt offentlige indkøbere. Det skete ved et konkret forløb i 2018 med en række kommuner og i tæt dialog med virksomheder og interessenter.

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.