Med innovativ båndfiltermaskine forsøger Teknologisk Institut at opfange mikroplast fra industrivaskeri

Når måtter vaskes, skylles der mikroplast fra skosåler ud med spildevandet. Derfor er Teknologisk Institut nu ved at undersøge, om mikroplasten kan opfanges tidligere af en båndfiltermaskine, der i denne uge ankom til Berendsens måttevaskeri.

Vil opfange mikroskopiske plaststykker, før de ender i naturen
De danske rensningsanlæg opsamler 80-99 % af alt mikroplast i landets spildevand, så det ikke ledes direkte ud i vandmiljøet. Men i Danmark produceres årligt ca. 750.000 ton slam af de affaldsrester, der kommer fra spildevandet – og størstedelen af slammet bruges som gødning, da det indeholder næringsstoffer for afgrøder. Så en stor del af den mikroplast, rensningsanlæggene opsamler, sprøjtes efterfølgende ud på markerne, hvor det alligevel spredes til vores danske natur. Det eneste, forskerne ved med sikkerhed om, hvor skadelig mikroplasten er for vores sundhed, dyreliv og miljø – det er, at man ikke ved nok med sikkerhed. Og de mikroskopiske mikroplastpartikler på ned til en tusindedel millimeter er svære at måle. Men i maj 2018 indledte Teknologisk Institut et projekt med Berendsens måttevaskeri i Karup for at undersøge, om de i fællesskab kunne måle og tidligt i processen fjerne de mikroplastpartikler, som naturligt udskilles under industrivask af f.eks. måtter. Målet var at kunne finde og opfange 80 % af partiklerne, før de forlader vaskeriet med spildevandet – og de foreløbige testresultater ser lovende ud:
 

"Siden maj 2018 har Teknologisk Institut løbende indhentet spildevandprøver hos os, som de har analyseret og målt på. Og deres vurdering ud fra de foreløbige forsøg er, at mere end 80 % af mikroplasten vil kunne tilbageholdes på vores vaskeri ved hjælp af innovative filtreringsmetoder. Sidst i februar er vi gået ind i projektets fase 2, hvor en stor båndfiltermaskine er ankommet til vores vaskeri, som skal give os endelig afklaring på, om vi med dén kan lykkes med at fjerne mikroplasten, før den ender i spildevandet – det forventer vi at have svar på sidst på året", siger Louise Elver, CSR-chef hos Berendsen Danmark
 

Berendsens 5-års mål er at opsamle al mikroplast fra deres landsdækkende vaskerier
På industrivaskeriet i Karup vaskes der hver dag omkring 50 ton måtter fra landets virksomheder og offentlige institutioner. Berendsen arbejder målrettet ud fra bl.a. FN's verdensmål nr. 12 (Ansvarligt forbrug og produktion) og nr. 14 (Livet i havet) – og deres forhåbning er, at projektet vil føre til, at de kan få installeret et varigt filter på måttevaskeriet, som kan opsamle al mikroplast fra måtterne. Så kan Berendsen selv skille sig af med det miljøansvarligt – i stedet for at det ender hos landets rensningsanlæg og i sidste ende på markerne. Men som Louise Elver fortæller, har undersøgelserne for Berendsen også et større perspektiv:

”Vi er landets førende tekstilservicevirksomhed, og vi har 20 landsdækkende vaskerier, der bl.a. tilbyder svanemærket vask af virksomheder og kommuners arbejdstøj og linned. Vi har sat os dét mål, at vi over de næste 5 år skal kunne opsamle al mikroplast, som naturligt udskilles under vores vask af både måtter, polyester- og bomuldstekstiler – og hvis resultaterne fra båndfilteret viser, at vi effektivt kan rense vandet for mikroplast her i Karup, vil vi implementere en lignende løsning på alle vores vaskerier. Og så rykker vi jo meget tættere på vores ambitiøse mål".

Alle nordiske Berendsen-afdelinger har som foretrukken måtteproducent valgt Milliken, der kan fremstille deres nylonmåtter af regenereret nylongarn, som bl.a. kommer fra aflagte fiskenet ("spøgelsesnet") fra bunden af verdens have. Læs mere her
 

Et partnerskab om et mere bæredygtigt Danmark
Berendsen arbejder også ud fra verdensmål nr. 17 (Partnerskab for handling), og udover Teknologisk Institut er Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, AL2-Teknik og Dankalk også involverede i samarbejdet om at undersøge, om mikroplasten kan måles og opfanges på måttevaskeriet – ligesom hele projektet er støttet økonomisk af Miljøstyrelsens MUDP-pulje.

”Selvom vi hos Berendsen hver dag stræber efter at være på forkant med den miljømæssige udvikling, så er vi også meget bevidste om at skabe partnerskaber og samarbejde med eksperter, der kan hjælpe os med at reducere vores miljøpåvirkning. Og det er klart, at en mikroplastundersøgelse som denne kun kan lade sig gøre ved, at vi er mange, der bidrager, så teknologiske eksperter kan samles om at få dén viden om mikroplast, der kan vise sig at gavne både vores vaskeriers miljømålsætninger og spare naturen for forurening", siger Louise Elver.

I Berendsens miljørigtige vaskeri i Holbæk er det nye 2.200 m2 gulv fremstillet af genbrugsflamingo, der skåner naturen for plastaffald og minimerer forbruget af grus og vand. Læs mere i artiklen her

Fakta om mikroplast:

  • "Mikroplast" er betegnelsen for plastikstykker, som er mindre end 5 millimeter
  • Sekundær mikroplast opstår enten ved, at større plastprodukter (f.eks. plastikposer i naturen) nedbrydes til mindre stykker – eller ved at plastpartikler slides af f.eks. tøj, dæk, sko og vejstriber
  • Primær mikroplast produceres direkte og tilsættes i f.eks. tandpasta, skrubbecreme og maling for at opnå en skrubbende og slibende effekt

Kilde: Plastic Change

01.03.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Et mere miljøvenligt hotel med produkter fra Elis

01.03.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Få hjælp til klimaregnskabet med Elis’ CO2-beregner

15.02.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Overskudsvarme sendes fra Elis’ industrivaskeri til beboere i Kjellerup

14.02.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

QA Manager med stort omsorgshjerte – både internt og eksternt i virksomheden

22.11.2023Elis Danmark A/S

Sponseret

Hos Elis finder mennesker med psykiske udfordringer fodfæste

21.11.2023Elis Danmark A/S

Sponseret

Elis lancerer nu deres mest miljøvenlige måtte til dato