Mars offentliggør klimaneutral-plan

Mars offentliggør klimaneutral-plan for at reducere deres drivhusgas udledning med 50 pct. i hele værdikæden inden 2030

Nina Hald General Manager, Mars Danmark. Foto: Mars Denmark

26.09.2023

Sponseret

Cecilia Nettelbladt Stenberg, Mars Danmark

Mars vil halvere deres drivhusgas-udledning - eller med ca. 15 millioner ton - i hele værdikæden inden 2030 og vil fortsætte med at investere i klimatiltag trods svagere global økonomi.

  • Mars har offentliggjort en open source-handlingsplan – Net Zero Roadmap - for at fremskynde deres indsats for at blive klimaneutrale, herunder et nyt mål om at halvere drivhusgasudledningen inden 2030 i hele værdikæden. Dette er et aktionærkrav.             
  • Mars investerer 1 mia. dollars alene i løbet af de næste tre år for at fremme klimaindsatsen – hele vejen fra jord til bord og madskål, fra forsyningskæde til butik og fra hjemmet til dyrlægeklinikker.  
  • Det sker efter, at en ny stor Ipsos-undersøgelse har vist, at 69 pct. af de voksne i verdens syv største økonomier i gennemsnit mener, at virksomhedernes fokus på at tackle klimaforandringerne bør være lige så stort som eller større end at tackle de økonomiske udfordringer. 

Mars, Incorporated har udgivet Mars Net Zero Roadmap, en afgørende handlingsplan for at opnå klimaneutral udledning på tværs af hele værdikæden inden 2050. Mars' handlingsplan indeholder et nyt mål, der er gennemgået af Science Based Targets Initiative, om at reducere deres drivhusgas udledning med 50 pct. inden 2030, i forhold til 2015, og ultimativt blive klimaneutrale inden 2050.

Virksomhedens udledning toppede i 2018 og har siden da reduceret drivhusgasserne i absolutte tal med 8 pct. eller 2,6 millioner ton i forhold til 2015, samtidig med at virksomheden er vokset med 60 pct. i samme periode.[1]Som en del af handlingsplanen vil Mars investere over 1 milliard dollars i løbet af de næste tre år og fortsætte med at afsætte økonomiske ressourcer efter behov, indtil Mars er klimaneutrale. Fra gårdene, hvor der dyrkes mad til mennesker og kæledyr, til dyrlægeklinikkerne, hvor vores kæledyr bliver passet, tager Mars øjeblikkelig handling for at reducere drivhusgasudledningen på tværs af sine virksomheder for at hjælpe med at opbygge en bedre og mere bæredygtig fremtid for alle. Medklimaneutral- henviser Mars til en tilstand, hvor drivhusgasser reduceres betydeligt, samtidig med at det sikres, at alle andre udledninger, der ikke kan elimineres, opvejes af andre tiltag. 

Planen kommer efter de seneste resultater fra det FN-støttede Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) om, at det er "nu eller aldrig", hvis vi skal tage drastiske skridt mod klimaforandringer for at undgå "katastrofer". 

Og den kommer på baggrund af en ny stor Ipsos-undersøgelse, bestilt af Mars, der viser, at på trods af de nuværende svære økonomiske omstændigheder mener 69 pct. af voksne på tværs af verdens syv største økonomier i gennemsnit, at virksomheder bør fokusere lige så meget (32 pct.) eller mere (37 pct.) på at tackle klimaforandringer frem for økonomiske udfordringer. Undersøgelsen omfattede 14.468 personer i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Tyskland, Frankrig og Indien.  

Undersøgelsen viste desuden, at næsten halvdelen i verdens syv største økonomier lægger "et stort" ansvar på multinationale virksomheder og regeringer for at foretage ændringer, der adresserer klimaforandringer. De fulde resultater kan findes i noterne til redaktørerne nedenfor. 

Poul Weihrauch, administrerende direktør for Mars, siger: "2050 kan synes at være langt ude i fremtiden, men de fremskridt, vi gør i de næste syv år, er afgørende. Min generation af topledere har evnen til og ansvaret for at levere faktiske udledningsreduktioner og sætte virksomheden på en klar kurs mod klimaneutralitet i 2050. Det er derfor, Mars har forpligtet sig til at levere en 50 pct. reduktion af drivhusgasser inden 2030. Vi kan ikke vente på, at økonomien bliver bedre; vi må skubbe på med investeringer, der beskytter vores forretning i dag og i fremtiden. Som jeg har sagt før, er profit og formål ikke fjender. Investering i klimaet er ikke en afvejning mellem planet og produktivitet eller mellem miljø og beskæftigelse. Forbrugerne og vores samarbejdspartnere ønsker tydeligvis begge dele - og det gør vi også. Investering i udledningsreduktioner er sund forretningspolitik. Det er opnåeligt, overkommeligt, og det er absolut nødvendigt."

Nina Hald, General Manager, Mars Danmark, udtaler: ”Vores strategi viser, at det både er finansielt rentabelt, og at det konkret er muligt at skabe ændringer med den eksisterende videnskab og teknologi. Vi kan med andre ord sigte mod både at vækste vores forretning og reducere vores udledninger.”

Med et udledningsaftryk, der svarer til et land på størrelse med Finland, har Mars som mål inden 2030 at reducere sine drivhusgasudledninger med 50 pct. i absolutte tal, eller ca. 15 millioner ton, i forhold til den hidtidige reduktion af drivhusgasser på 8 pct. Mars Net Zero Roadmap indeholder detaljer om, hvordan vi mener, at klimaneutralitet er muligt for Mars, og den fungerer som en open source-strategi, som virksomheder på tværs af sektorer kan bruge til at implementere meningsfulde klimaneutralitetstiltag med det samme. Det indbefatter at medtage alle udledninger, prioritere resultater fremfor løfter, skabe fremskridt med reelle milepæle, træffe beslutninger i dag, der giver genlyd i morgen, og kompensere for det, der ikke kan reduceres, med CO2-kreditter af høj kvalitet.

For at opnå klimaneutralitet vil Mars øge sit fokus på: 

  • Overgang til 100 % vedvarende energi - ved at ændre den måde, vi forsyner vores fabrikker, kontorer og dyrehospitaler med energi, og ved at se på den energi, landmændene bruger, hvordan de skaffer ingredienser, og endda den energi, kunderne (detailhandlerne) og forbrugerne og kæledyrsejerne bruger derhjemme.
  • Omlægge sine forsyningskæder for at stoppe skovrydning - ved at øge gennemsigtigheden og sporbarheden af vigtige ingredienser såsom kakao, soja og oksekød.
  • Opskalere initiativer inden for klimasmart landbrug - ved at arbejde med landmænd om regenerativt landbrug, optimere indkøb og skifte til vedvarende energi.
  • Optimering af opskrifter – ved at udvikle nye ingredienser med lavere klimaaftryk til snacks og retter til mennesker samt alternative proteiner til kæledyrsfoder.
  • Forbedring og optimering af logistikken – ved at redesigne netværk, den type transport Mars er afhængig af, og de energikilder, der bruges. Det kan f.eks. være elektrificering af køretøjer eller potentiel grøn brint.
  • Indlejring af klimaindsatsen i virksomheden – ved at indlejre klimareduktioner i ledelsen og forretningsplanlægningen, herunder som et aktionærkrav, i de ledende medarbejderes variable lønningsordninger, i investeringsplanlægningsprocesser, i fusions- og opkøbsstrategien osv.

Alle, der er interesserede i at lære mere om Mars' Net Zero strategi og plan, kan downloade dokumentet på www.mars.com/netzero2050.

26.09.2023Mars Danmark

Sponseret

Mars offentliggør klimaneutral-plan