Mærsk Bygningen på Panum - Bæredygtig byggeplads og bedre arbejdsmiljø med Altiflex moduler

Altiflex interimsaflukning var med til at forbedre arbejdsmiljøet og bygningsprocessen under opbygningen af den nye Mærsk Bygning på Panum

.

22.04.2015

Sponseret

Sejla Tabakovic, Altiflex ApS

Mærsk Bygningen, udvidelse af Panum-komplekset
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har udbygget Panum med Mærsk Bygningen. Den nye bygning på hele 42700 m² er et 15 etages højt forskertårn, der har til formål at blive internationalt centrum for forskning og undervisning i sundhed og sygdom.

Bygherren på et af landets største byggeprojekter er Bygningsstyrelsen, og som en del af Klima-, Energi - og Bygningsministeriet har Bygningsstyrelsen en særlig rolle, i forhold til at pege på muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger, samt vejlede og inspirere andre med energirigtige og arbejdsmiljømæssige løsninger.

Fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed
Hos Bygningsstyrelsen har man prioriteret arbejdstilsynets krav om at byggeriet skulle udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. For at håndtere disse krav fokuserede man på at anvende vinterforanstaltninger, der giver håndværkerne det optimale arbejdsmiljø under vinterbyggeriet. Hensigten var at sikre håndværkerne mod skadelige påvirkninger fra vejret. Eftersom arbejdet skulle foregå i høje åbne konstruktioner var det nødvendigt at afskærme håndværkerne mod kulde, blæst og nedbør i vinterperioden.

Under beslutningsprocessen fokuserede man på at finde en fleksibel løsning som både kunne interimsaflukke men samtidig også skabe sikkerhed, så man på den måde slap for meget andet værn. Man lagde desuden også vægt på sikring mod nedfald, og især i forbindelse med natarbejde var det vigtigt med total inddækning af hensyn til lyddæmpning.

Rådgiverne havde allerede stiftet bekendtskab med Altiflex i forbindelse med andre projekter, og man besluttede derfor at interimsaflukke byggeriet med Altiflex moduler i stedet for de traditionelle plastbetrukne rammer.

Synlige gevinster
Ud over facadeaflukning, som har været med til at sikre at arbejdet kunne blive udført hele vinteren uafhængigt af vejret, blev Altiflex moduler også brugt som døre, skillevægge og mobile opbevaringsrum. Gevinsterne ved Altiflex systemet var til at få øje på, og de forskellige løsninger har bidraget til et bedre arbejdsmiljø i form af færre trækgener, mindre støj og bedre sikkerhed.

Samarbedet med Altiflex har været en succes og rådgiverne er tilfredse både med servicen og produkterne. Montørerne som installerede Altiflex moduler beskrives som meget selvstændige hvilket giver en tryghed og sparer kunden for ekstra arbejde.
Blandt de forskellige Altiflex produkter var man især tilfreds med Altiflex døre, som var meget hurtigere at montere end krydsfiner døre, og samtidig havde en lang bedre holdbarhed.

De primære kriterier for valg at Altiflex har været sikkerhed og arbejdsmiljø, men samtidig har man også fået en sidegevinst i form af energibesparelse, og selv om det er svært at komme med præcise tal, grundet forskellige budgetter til fx. interimsaflukning, sikkerhed og varme, så er der ingen tvivl om at besparelsen har været der.

Kvalitetsmæssigt forsvarligt byggeri med Altiflex
Bæredygtig byggeplads, bedre arbejdsmiljø, bedre og mere kontrolleret aflukning var blandt fordelene, som der blev lagt vægt på, i forbindelse med Altiflex systemet. Der blev konkluderet at Altiflex systemet bidrager til kvalitetsmæssigt forsvarligt byggeri og et bedre arbejdsmiljø, hvilket forhøjer effektiviteten.

02.03.2016Altiflex ApS

Sponseret

Energioptimér byggeriet og overhold tidsplanerne

11.02.2016Altiflex ApS

Sponseret

Genanvendelige byggematerialer

03.02.2016Altiflex ApS

Sponseret

Altiflex aflukker stort byggeri i hjertet af København

22.04.2015Altiflex ApS

Sponseret

Mærsk Bygningen på Panum - Bæredygtig byggeplads og bedre arbejdsmiljø med Altiflex moduler

12.02.2015Altiflex ApS

Sponseret

Energieffektiv byggeplads og en bedre totaløkonomi med innovativt interimsaflukningssystem

30.09.2014Altiflex ApS

Sponseret

Altiflex er nomineret til CSR Environment Prize