Energioptimér byggeriet og overhold tidsplanerne

I dag svarer energiforbruget til flere års drift af den færdige bygning, og energiforbruget afhænger i al for stor udstrækning af de valg, der træffes under projekteringen.

Mærsk Bygningen Panum, København. .

I takt med stigende energipriser og øget fokus på energiforbrug kan man forvente skærpede krav til både energiforbruget men også energiforsyningen. Dette vil stille krav til såvel producenter som til byggepladsens driftspersonale. Bygherren og hans rådgivere vil i større omfang få fokus på energiforbruget under opførsel af byggeriet. I dag svarer energiforbruget til flere års drift af den færdige bygning, og energiforbruget afhænger i al for stor udstrækning af de valg, der træffes under projekteringen.

Der er mange penge at hente, hvis man tænker varmeforbruget ind i planlægningsprocessen.

”På byggepladser bruges op til 70% af energien til opvarmning og udtørring af fugt.
De sidste 30% anvendes i skure og til proces-el og belysning.”

                                                            Gør byggepladsen energirigtig, Elsparefonden

Tænk årstiderne ind i planlægningen

Under planlægningen af byggeriet er det fordelagtigt at forholde sig til årstiderne. Varmetabet er størst om vinteren og bygningen bør derfor være aflukket inden vintervejret kommer. Desuden minimeres tilførslen af fugt til konstruktionen, hvilket gør det muligt at udtørre med minimalt energiforbrug i stedet for forceret tørring. Forceret tørring er meget mere energikrævende end almindelig udtørring.

Erfaring har vist, at energiforbruget er væsentlig lavere, når det er brugeren der selv betaler for forbruget. Det gælder også under opførsel af nye bygninger.

Incitamentet til at spare på energien fører i højere grad til energirigtig planlægning. Det anbefales derfor af Elsparefonden, at bygherren lader entreprenøren betale for sit energiforbrug. Derudover er vigtigt at vælge løsninger ud fra en totalenergi – og økonomisk betragtning, for at reducere suboptimering i byggeprocessen.

Tænk energirigtigt fra starten

For at få implementeret de energirigtige løsninger på byggepladsen, er det vigtigt at disse allerede er tænkt ind i processen fra starten. Det kræver at bygherren stiller krav til sine rådgivere om, at der vælges byggetekniske løsninger, der reducerer energiforbruget i byggeprocessen. Eksempelvis kan der tænkes i tidlig aflukning af byggeriet, så opfugtning af byggematerialer undgås. Man kunne allerede i udbudsmaterialet stille krav om, at byggepladsen indrettes med hensynstagen til specifikke krav til brugen af energirigtige løsninger.

Forslag til etablering af energirigtig byggeplads:

 • Udpeg en energiansvarlig, som skal sikre, at alle krav der stilles overholdes og følges.
 • Afluk byggeriet tidligt i byggeprocessen, og minimer udgifterne på udtørring
 • Sørg for at vinduer og døre holdes lukkede i opvarmede rum
 • Afskærm materialer så de ikke udsættes for fugttilførsel
 • Sluk eller sænke temperaturen om natten
 • Styring af varme og belysning efter behov
 • At der helt eller delvis bruges selvudtørrende beton

Elsparefonden anbefaler:

 • At man så vidt muligt anvender permanente bygningsdele til lukning, fordi der er 4 gange så gode som afdækning med plast
 • At man i givet fald anvender interimsdøre og -vinduer i stedet for traditionel lukning med plast og krydsfinér
 • At byggeriet forsynes med naturlige udluftsmuligheder, som kan åbnes efter behov
 • At overveje en total inddækning af byggeriet.

Kilde: Gør byggepladsen energirigtig, Elsparefonden

02.03.2016Altiflex ApS

Sponseret

Energioptimér byggeriet og overhold tidsplanerne

11.02.2016Altiflex ApS

Sponseret

Genanvendelige byggematerialer

03.02.2016Altiflex ApS

Sponseret

Altiflex aflukker stort byggeri i hjertet af København

22.04.2015Altiflex ApS

Sponseret

Mærsk Bygningen på Panum - Bæredygtig byggeplads og bedre arbejdsmiljø med Altiflex moduler

12.02.2015Altiflex ApS

Sponseret

Energieffektiv byggeplads og en bedre totaløkonomi med innovativt interimsaflukningssystem

30.09.2014Altiflex ApS

Sponseret

Altiflex er nomineret til CSR Environment Prize