Lidl Danmark arbejder med due diligence i forsyningskæden

Som en af verdens største detailhandelsvirksomheder er vi i Lidl bevidste om vores ansvar over for samfundet og miljøet.

I samarbejde med vores interesseparter, vores leverandører og vores kunder ønsker vi at gøre vores forretning så bæredygtig som muligt. Dette omfatter at værne om og styrke de sociale og miljømæssige standarder og minimere risikoen for negative indvirkninger i vores globale forsyningskæder. Det er nemlig her, vi – som andre detailhandelsvirksomheder - finder udfordringer inden for menneskerettigheder og miljø.

I Lidl Danmark har vi derfor i 2019 samlet vores forskellige aktiviteter og relationer med leverandører i en sammenhængende politik for due diligence i vores forsyningskæde.

Som det første skridt fokuserer vi på at håndtere menneskerettigheder og miljørisici i forhold til vores private label-produkter. De udgør størstedelen af de produkter, vi sælger i vores butikker, og det er også her, vi har den største indflydelse.

Implementeringen af vores due diligence-proces udvikler sig konstant, og vi sørger for hele tiden at gennemgå og udvikle denne proces. Grundlaget for processen og due diligence programmet er dog altid anerkendte, gældende konventioner, lovgivning og retningslinjer fra FN, ILO og OECD.

Derudover udgør vores etiske retningslinjer (udarbejdet i 2006) grundlaget for det forretningsmæssige forhold til vores direkte leverandører og forsyningskæder.

Vi fokuserer på indkøb af råvarer

Vi overvåger og vurderer systematisk den potentielle og faktiske risiko for brud på menneskerettigheder og miljøkonsekvenser i vores forsyningskæder, sætter ind for at begrænse vores negative påvirkning, og vi giver adgang til en online klagemulighed for alle.

Vores primære indsatsområde er der, hvor de mest indlysende risici i vores forsyningskæder ligger: i produktionen af de råvarer vi bruger i vores produkter.  Det handler om risiko for børnearbejde, tvangsarbejde, manglende respekt for arbejdstagerrettigheder og forskelsbehandling. I forhold til miljørisici er det tab af biodiversitet, skovrydning, mangel på ferskvand og jordbundsforringelser, der er i fokus.

Inden for de råvareforsyningskæder, som vi vurderer, kan have de største potentielle menneskerettigheds- og miljørisici, har Lidl Danmark forpligtet sig til – og for de flestes vedkommende opfyldt - bindende mål.

Du kan læse meget mere om vores due diligence politik her

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: risiko i leverandørkæden

Hvor kommer en virksomheds varer egentlig fra, og hvilke forhold er de produceret under? CSR.dk ser på, hvordan man kan arbejde med en risikobaseret tilgang til ansvarlige indkøb.

01.12.2023Lidl Danmark

Sponseret

Lidl vinder med strategi for plantebaseret kost

30.10.2023Lidl Danmark

Sponseret

Nyt undervisningsforløb skal inspirere folkeskoleelever til at lave mad med madspildsvarer

25.09.2023Lidl Danmark

Sponseret

Medarbejdere og kunder bakker op om udfasning af tobak i Lidl

06.12.2022Lidl Danmark

Sponseret

Lidl og Hjernesagen: sammen om både hverdag og fest

31.10.2022Lidl Danmark

Sponseret

Lidl certificerer varer til glæde for kunder og bønder

12.09.2022Lidl Danmark

Sponseret

Lidl sørger for forplejning, når de sammen med Plastic Change samler affald i naturen på World Cleanup Day