L’Oréal har fastlagt sin næste generation af ambitiøse bæredygtighedsmål for 2030

Med sit hidtidige bæredygtighedsprogram ’Sharing Beauty With All’ har L’Oréal arbejdet med at omstille sin virksomhed med fokus på egne aktiviteter inden for især miljø. Med den nye plan “L'Oréal for the future” fastlægges koncernens ambitioner for 2030.

I lyset af de voksende miljø- og sociale udfordringer forstærker L'Oréal sin forandringsproces mod en forretningsmodel, der respekterer planetære grænser yderligere og styrker forpligtelserne for både bæredygtighed og inklusion:

• L’Oréals forretningsmodel for at respektere planetære grænser:
o  I 2025 vil alle L’Oréals fabrikker og distributionscentraler have opnået CO2-neutralitet ved at forbedre energieffektiviteten og bruge 100% vedvarende energi;
o  I 2030 vil 100% af den plastik der bruges i L’Oréals produktemballage enten være fra genbrug eller biobaserede kilder;
o  I 2030 reducerer L’Oréal sine samlede CO2-udledninger med 50% pr. færdigt produkt sammenlignet med 2016.

• Bidrager til at løse verdens udfordringer ved at støtte akutte sociale og miljømæssige behov gennem en unik plan, lanceret i maj 2020:
o  L’Oréal investerer godt en milliard kroner -  150 millioner euros - til at tackle presserende sociale og miljømæssige spørgsmål.

For at give sine forbrugere mulighed for at træffe mere bæredygtige valg har L'Oréal udviklet et system til mærkning af produkterne for at vise deres miljømæssige og sociale påvirkning på en skala fra A til E. Systemet er godkendt af uafhængige videnskabelige eksperter og verificeret af et uafhængigt revisonsfirma, Bureau Veritas; det vil gradvist blive lanceret for alle mærker og kategorier.
Garnier i Frankrig er gået forrest, og man kan se et eksempel her.

”L’Oréals bæredygtige revolution er på vej ind i en ny æra. De udfordringer som planeten står over for er uden fortilfælde, og det er vigtigt vi fremskynder vores bestræbelser på at bevare et sikkert leverum for menneskeheden. Det gør vi i vores egen forretningsdrift og i vores bidrag til samfundet som helhed. Vi ved, at de største udfordringer stadig er foran os, og L’Oréal vil forblive tro mod sin ambition: ”at operere inden for planetens ressource grænser”, siger Jean-Paul Agon, formand for bestyrelsen og administrerende direktør for L’Oréal.

Transformerer sin forretningsmodel for at respektere "planetære grænser"
Planetære grænser er grænser, som hvis de overskrides, belaster Jordens kapacitet som et levested for menneskelig udvikling. At respektere et sikkert leverum for menneskeheden skal være en prioritet i de kommende årtier, noget forskere er enige om , og grunden til, at L'Oréal sigter mod at skifte til en måde at drive hele sin forretning på inden for planetens ressource grænser.

Derfor har L’Oréal gruppen defineret nye objektive mål for 2030 til bekæmpelse af klimaforandringer som understøttes af "videnskabsbaserede mål" -initiativet . Målene går endda et skridt videre ved at tage fat på tre andre store miljøspørgsmål: bevarelse af biodiversitet, bæredygtig vandforvaltning og cirkulær brug af ressourcer. For at sikre at forretningen har respekt for en ressourcebegrænset planet og er fair for de samfund, firmaet arbejder i, vil L'Oréal ikke kun fortsætte med at reducere sine direkte miljøpåvirkninger, men også reducere virkningerne af hele sin aktivitet, inklusive virksomhedens leverandører og forbrugere.

”I løbet af det sidste årti har vi ændret vores virksomhed gennemgribende og sat bæredygtighed i centrum af vores forretningsmodel. Med vores nye forpligtelser er vi på vej ind i en ny fase med at fremskynde den transformation: at gå den ekstra mil for vores direkte miljøpåvirkning, at hjælpe forbrugerne med at tage mere bæredygtige valg samt skabe positive sociale og miljømæssige bidrag. Som branchens leder betragter vi det som vores rolle at bidrage til at opbygge et inkluderende og bæredygtigt samfund, siger Alexandra Palt, L’Oréal Chief Corporate Responsibility Officer.

Et konkret eksempel på hvad L'Oréal ønsker at opnå: I 2025 vil hele koncernens produktions-, administrations- og forskningsfaciliteter opnå CO2-neutralitet ved at forbedre energieffektivitet og bruge 100% vedvarende energi. Gennem denne forpligtelse ønsker L'Oréal at bidrage til en hurtigere overgang til vedvarende energi i de lande, hvor virksomheden er til stede.

At give L'Oreal-forbrugere mulighed for at vælge bæredygtigt
L'Oréal mener, at det at inddrage sit forretnings-økosystem (kunder, leverandører og forbrugere) er en del af ansvaret. For at hjælpe sine 1,5 milliarder forbrugere med at kunne tage mere bæredygtige valg, har L’Oréal udviklet et produktmærknings-system for miljømæssige og sociale konsekvenser. Mærkningen vil indeholde en score på en skala fra A til E, med et "A" produkt, der betragtes som "bedst i klassen" med hensyn til miljøpåvirkninger. Metoden er godkendt af uafhængige videnskabelige eksperter, og data er verificeret af Bureau Veritas Certification, et uafhængigt revisionsselskab. Etiketter og scorer vil være tilgængelige på produkternes websider. Det første brand til at implementere den nye metode fra 2020 er Garnier for sine hårplejeprodukter, det tredje største skønhedsmærke på verdensplan og markedsleder i Frankrig. Denne produkt-mærkning vil gradvist blive udvidet til andre lande, L'Oréals øvrige mærker og produktkategorier.

Bidrager til at løse verdens presserende udfordringer ved at støtte akutte sociale og miljømæssige behov gennem en stærkt ambitiøs plan, lanceret i maj 2020:
L'Oréal annoncerede i maj 2020, at der er afsat godt en milliard kroner - 150 millioner euros - til at tackle presserende sociale og miljømæssige udfordringer:

• L'Oréal investerer 100 millioner euros i bekæmpelsen af vigtige miljøudfordringer. Euros 50 mio. vil blive brugt til at finansiere projekter til gendannelse af beskadigede økosystemer i skov- og havmiljøer gennem en fond kaldet L'Oréal Fund for Nature Regeneration, der skal drives af Mirova, et datterselskab af Natixis Investment Managers.  Yderligere 50 mio. euros vil gå til finansiering af projekter, knyttet til cirkulær økonomi.

• For at hjælpe  kvinder opretter L'Oréal også en velgørenhedsfond på 50 millioner euros. Den vil støtte organisationer i de enkelte lande og lokale velgørenhedsorganisationer i deres bestræbelser på at bekæmpe fattigdom, hjælpe kvinder med at opnå social og professionel integration, yde nødhjælp til flygtninge og handicappede kvinder, forhindre vold mod kvinder og støtte ofre.

Om L'Oréals bæredygtighedsforpligtelser: Vi starter ikke fra scratch
L'Oréal var tidligt opmærksom på behovet for at reagere på miljøudfordringer. Som industrivirksomhed var det mest åbenlyse og nødvendige skridt at begynde transformationsprocessen med vores produktionsfaciliteter og distributionscentre. Denne første fase er næsten gennemført.

• Siden 2005 har koncernen reduceret CO2-udledninger fra sine fabrikker og distributionscentre med 78%, en forbedring af det oprindelige mål på 60% for 2020, mens produktionsvolumen steg med 37% i samme periode.

• I slutningen af 2019 havde L'Oréal 35 CO2-neutrale anlæg (hvilket betyder, at de bruger 100% vedvarende energi), inklusive 14 fabrikker.

I 2013 besluttede L'Oréal at tackle sin grundlæggende aktivitet: udviklingen af skønhedsprodukter, dets globale bæredygtighedsprogram Sharing Beauty With All og annoncerede konkrete bæredygtighedsmål frem mod 2020. Centralt er et innovativt værktøj kaldet SPOT (Sustainable Product Optimization Tool), designet til at vurdere og forbedre den miljømæssige og sociale ydeevne for produkter på tværs af alle mærker. Bæredygtighed er nu fuldt integreret i designprocessen for alle koncernens nye produkter fra de allertidligste faser.

• 85% af de produkter, der blev lanceret, været sig nye eller relanceret i 2019, havde en forbedret miljø- og social profil
• Ved udgangen af 2019 har L’Oréal hjulpet 90.635 mennesker fra dårligt stillede samfund med at finde beskæftigelse gennem indkøb af blandt andet råvar via solidartitets- og inkluderingsprogrammer.
• L’Oréal er det eneste firma i verden, der har opnået en “A” -score i alle tre CDP-placeringer - klimabeskyttelse, vandforvaltning og kampen mod afskovning - i 4 år i træk.

06.10.2023L'Oréal Danmark A/S

Sponseret

Historisk Nobelpris i medicin og fysik: to modtagere af L’Oréal-UNESCO For Women In Science priserne

26.09.2023L'Oréal Danmark A/S

Sponseret

L'Oréal Group opretter klima-hjælpefond

26.01.2021L'Oréal Danmark A/S

Sponseret

L'Oréal er med som underskriver af EU's nye grønne forbrugsløfte

13.01.2021L'Oréal Danmark A/S

Sponseret

Frisøren sparer 80% vand med ny teknologi

05.01.2021L'Oréal Danmark A/S

Sponseret

Spar på vandet!

08.12.2020L'Oréal Danmark A/S

Sponseret

For 5. år i træk anerkendes L'Oréal af CDP som global leder inden for miljø