Kosmetikindustrien efterlyser rammer for brugen af alger

Forbrugerne efterspørger i stigende grad naturlige ingredienser, og der forskes intensivt i brugen af tang og andre alger som erstatning for kemien. Men der er ingen rammer eller krav til brugen af alger i kosmetik. Det skal et nyt udvalg nu udarbejde.

Nyt udvalg skal undersøge retningslinjer for brugen af alger. Især tang, der er en alge, er i kikkerten. Foto: Colourbox.

I fremtiden vil din hudpleje og kosmetik måske indeholde alger. Derfor skal et nyt udvalg hos Dansk Standard skabe faste rammer for alger i kosmetikindustrien. Især tang, der er en alge, er i kikkerten.

Tang har længe været solgt som naturprodukt, særligt i hudplejeprodukter. Men der findes ingen rammer eller krav til brugen af tang i kosmetik, eller for hvor meget, der skal være i et produkt for at markedsføre sig med det. Heller ikke dyrkning, udvinding og behandling af alger er underlagt faste retningslinjer. Det skal et nyt udvalg nu gøre noget ved i samarbejde med Dansk Standard:

- Lige nu findes der ingen retningslinjer for, hvordan man standardiserer dyrkningen, udvindingen og behandlingen af alger. Det gør det vanskeligt at finde ud af, om tangen f.eks. er dyrket bæredygtigt og grønt. Ved at deltage i udvalget får vi større viden på området og kan samtidig bidrage med viden om branchen, for på den måde at få indflydelse på kommende retningslinjer, fortæller Louise Mellisa Klinder, Adm. Direktør i hudplejevirksomheden Mellisa.

I udvalget sidder også DTU Fødevareinstituttet og Teknologisk Institut, der forsker i brugen af tang til bl.a. kosmetik. Særligt algen sukkertang til brug i hudpleje er i fokus, når udvalget diskuterer udviklingen af den nye standard.

Der skal data bag de fængende reklameslogans
Den store efterspørgsel på naturlige produkter har gjort kosmetikindustrien mere opmærksom på, at der skal være data bag det, de siger.

Derfor er Mellisa optaget af at skaffe naturvidenskabelig dokumentation for ingrediensernes virkning, så der er valide data bag det, branchen markedsfører sig med.

- Branchen har længe talt om, hvor gode egenskaber mange naturlige produkter kan have, men der har ikke været meget fokus på valide data og ensartet videnskabelig dokumentation for ingredienserne og deres egenskaber og virkning. Vi ser tang som en uudnyttet ressource med et fremtidigt stort potentiale. For at udnytte det, er det vigtigt, at vi i branchen kan dokumentere baggrunden for brugen af alger overfor vores forbrugere. En standard vil sikre, at alle aktører på markedet har en fast retningslinje, så påstande om alger er understøttet, og den kan stille krav til, at produktet skal indeholde en vis procentdel alger for at kunne markedsføre sig med det, siger Louise Mellisa Klinder.

Med udvalgsarbejdet kan Danmark være med til at sætte rammerne for fremtidige europæiske standarder inden for alger i kosmetik og fødevarer, og på den måde påvirke kvaliteten og fremtidens handel med algeprodukter.

Netop her kan DTU Fødevareinstituttet og Teknologisk Institut bidrage med stor viden. De er i øjeblikket involveret i projekter, hvor dyrkning af tang i danske og færøske farvande indgår, men også teknologiske løsninger på ekstraktion af ingredienser og test af anvendelse i f.eks. foder og som antioxidant i kosmetik.

- Tang undersøges som ressource til fødevarer og som supplement til foder, men også til ingredienser som protein, naturlige antioxidanter og pigmenter, der er naturlige farvestoffer. Vi undersøger bl.a. naturlige antioxidanter, da de nuværende anvendte kemiske antioxidanter tit er kræftfremkaldende. F.eks. er de naturlige antioxidanter interessante i forhold til at forlænge produkters holdbarhed, og også for deres effekt på huden. Vi ser desuden en effekt på cremestrukturen, som vi stadig undersøger. Der er stort potentiale i tangs anvendelse her i den vestlige verden, lige såvel som i Asien, siger Susan L. Holdt, Lektor på DTU Fødevareinstituttet.

- Standarder er vigtige for at skabe ensartethed i f.eks. proteinanalyse; når man siger der er 12 % protein i den pågældende tang, hvordan har man så målt det, og kan køberen stole på de data? Vi har på DTU Fødevareinstituttet udviklet nogle stabile og præcise analysemetoder, der bør være med i overvejelserne i  standardiseringsarbejdet i Europa. Derudover ser vi vores involvering som vigtig for også at kunne rådgive myndigheder omkring tang og alger som råvare, fortæller Susan L. Holdt.

Der er endnu ingen standarder for brugen af alger i kosmetiske produkter, hverken i Danmark eller europæisk. Dermed har det danske udvalg mulighed for at påvirke fremtidige europæiske standarder.

08.04.2024Dansk Standard

Sponseret

Psykisk arbejdsmiljø - introduktion til standarden DS/ISO 45003:2021

14.02.2024Dansk Standard

Sponseret

Ny standard for virksomheder til håndtering af klimaændringer

05.02.2024Dansk Standard

Sponseret

Ny lovgivning medfører skærpede krav til virksomheders energiledelse og stiller skarpt på CO2-udledning

14.12.2023Dansk Standard

Sponseret

Det nye bygningsdirektiv kalder på standarder

14.12.2023Dansk Standard

Sponseret

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

27.11.2023Dansk Standard

Sponseret

Sådan gør du din virksomhed mere modstandsdygtig