Klimaudfordringer er også vores ansvar

I Frederikshavn ligger MAN Diesel & Turbo, verdens førende leverandør af store dieselmotorer og turbomaskiner. Her drives et ekspertisecentrum for forskning og udvikling og især bæredygtighed bruges som et strategisk vigtigt udviklingsområde for koncernen

ISO 14001 Coordinator og Project Manager Anne Petersen.

NBE medlemsportræt af MAN Diesel & Turbo

Udvikling med fokus på kvalitet
I 1897 fik MAN, i samarbejde med Rudolf Diesel, officielt testet den første diesel motor. Med et resultat på hele 20 hestekræfter og en effektivitet på 26 % slog den alle datidens rekorder og udkonkurrerede hurtigt dampmaskinen som drivkraft i industrien og efterfølgende i skibsfarten. Siden da har MAN haft fokus på at udvikle dieselmotoren, samt tilhørende teknologier, så den også i dag og i fremtiden fortsat kan levere effektiv drivkraft til både industri, handel og transport.

I dag producerer og leverer MAN derfor ikke alene dieselmotorer af højeste kvalitet, men også hele pakkeløsninger med kombinationer af motorer, generatorer, propeller, gear og styresystemer. Ved en samlet løsning sikres det at brændstoffet, uanset type, udnyttes mest effektivt uanset om motoren benyttes til fremdrift eller produktion af energi. ISO 14001 Coordinator og Project Manager Anne Petersen fortæller:

Verdens førende leverandør af fremdrivningssystemer
”Her i Frederikshavn leverer vi teknologi og produkter, der både er effektive og rentable, men samtidig også hjælper vores kunder med at leve op til de nyeste krav om reduktion NOx og SOx emissioner. Som en af verdens førende leverandører af blandt andet fremdrivningssystemer til den maritime sektor er vi på den måde med til at tage ansvar for de klimaudfordringer, som vi i dag ved bl.a. skyldes brugen af fossile brændsler så som diesel og heavy fuel.

Bæredygtig udvikling skaber besparelser
Vi har et af de mest avancerede testcentre for større diesel motorer i Frederikshavn, der leverer præstationsdata både som kvalitetskontrol til kunder og til intern udvikling i koncernen. På fabrikken i Frederikshavn bearbejder, samler og leverer vi også flere forskellige type propeller, og til sommer er vi igen klar til at samle motorer på fabrikken i Frederikshavn. Det er den nye 175D high speed motor som i sit design både er alsidig og ikke mindst forberedt til at kunne leve op til nuværende, men også kommende krav til reduktion af emissioner. Det er dog ikke altid, at en ny motor er en rentabel løsning for en kundes eksisterende skibe og derfor har MAN også udviklet et omfattende retrofit program, som optimerer på fremdrivningssystemet, hvilket kan være alt fra mere effektive enkelt komponenter til større retrofit pakker. Dermed er vi med til at levetidsforlænge kundernes produkter på en bæredygtig måde, da disse pakker har resulteret i brændstofbesparelser på op til 15-20%.

Energioptimeringer som en del af den daglige drift
Ved MAN i Frederikshavn tager vi på mange måder del i og ansvar for udviklingen af vores produkter og serviceydelser, og vi ligger derfor inde med en stor viden og et enormt teknisk ”know how” som bruges til at stræbe efter øget kvalitet og effektivitet i det, vi leverer til vores kunder. Denne tekniske viden har vi haft god gavn af i relation til vores arbejde med blandt andet ISO14001, hvor vi særligt har arbejdet meget med energioptimeringer i vores daglige drift. Af energioptimeringsprojekter kan bl.a. nævnes konvertering fra naturgaskedler til fjernvarmeopvarmning og udskiftning af traditionel belysning fra T5 og T8 teknologi til LED belysning. Særligt er vi dog stolte at vores samarbejde med Frederikshavn kommune om at udnytte spildvarmen i kølevandet fra en del af vores testcenterprocesser til opvarmning af vand til fjernvarmenettet.

Ledelsesansvar og medarbejderinvolvering er nøgleordene
Virksomheden er i dag ISO9001, ISO14001 samt OHSAS18001 certificeret og i mange år har vi arbejdet med at udvikle en stærk kultur omkring ingen fejl til næste led, sikkerhed først og fokus på sundhed og trivsel. Dette er og har været en lang rejse og krævet vilje og vedholdenhed fra både ledelse og medarbejdere. Men efterhånden er vi ved at være der, hvor vi virkelig kan sige at det er lykkes, og hvor ledelsesansvar og medarbejderinvolvering er nøgleordene som giver ejerskab i hverdagen med fokus på at skabe merværdi for såvel slutkunde som MAN.

NBE giver mulighed for nye bæredygtige samarbejder
Efter flere års systematisk arbejde bl.a. med risikovurderinger, som er et element i netop ledelsesstandarterne, er vi blevet gode til at identificere, styre og minimere vores risici, herunder også vores miljøpåvirkninger. Det vil vi blive ved med og ikke hvile på laurbærrene. Vi skal fortsat udvikle os og vi håber, at vi kan få flere nye ideer og viden bl.a. via NBE netværket. Her ser vi fx muligheder for at lave samarbejde, der kan hjælpe os til at udnytte vores affald bedre og ligeledes er vi også være interesseret i erfaringer og viden omkring opsamling og genbrug af regnvand samt sparring på andre optimeringspotentialer” afslutter Anne Petersen.

MAN Diesel & Turbo har været medlem af Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE) siden 2016 og deltager aktivt i bestyrelsen.

Grønne omstillings-hjerner samles i Aalborg

26.02.2023Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

06.07.2021Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

Cirkulær innovation for fremtiden

Podcast: social bæredygtighed og ekskriminelle lærlinge

08.04.2021Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

08.04.2021Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

Det Cirkulære Nordjylland

03.12.2020Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

Social bæredygtighed på rygraden

03.11.2020Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

Bæredygtighed en døråbner til dialog