Klimarådet fremlægger tre i en-løsning i ny rapport

En ny analyse fra Klimarådet viser, at tiltag for bedre vandmiljø og mere biodiversitet vil medføre markante klimagevinster. Politikerne bør derfor tænke Danmarks grønne mål sammen i de kommende år.

Foto: CSR.dk/Klimarådet

25.04.2024

CSR.dk

Danmarks knappe landareal skal rumme blandt andet byer og infrastruktur, landbrug, skovbrug og natur. Samtidig er anvendelsen af de danske arealer kritisk for, at vi kan opfylde både nationale og fælles europæiske målsætninger for klimaet, vandmiljøet og biodiversiteten. 

Klimarådet undersøger i en ny analyse, hvordan Danmark mest effektivt kan leve op til forskellige krav til vores landareal. Kravene betyder nemlig, at det i stigende grad bliver nødvendigt at prioritere arealanvendelsen.

Heldigvis kan forskellige grønne indsatser på arealerne ofte løse mere end ét problem. Fx kan ny produktionsskov gavne både klimaet og vandmiljøet, hvis den bliver plantet det rette sted i landskabet. Man kan altså slå flere fluer med et smæk med en koordineret indsats.

”Vores mål for klima, vandmiljø og biodiversitet har synergier, som vi bør udnytte. På den måde kan vi minimere omkostningerne for samfundet, når jord skal udtages eller omlægges,” siger forperson for Klimarådet Peter Møllgaard.

Indsats for bedre vandmiljø og biodiversitet giver markante klimagevinster

Klimarådets analyse stiller særligt skarpt på klimareduktioner, forbedret vandmiljø og biodiversitet. Analysen viser, at arealindsatsen i første omgang bør fokusere på vandmiljøet og biodiversiteten. 

Årsagen er, at tiltag for vandmiljø og biodiversitet kun er effektive, hvis de har den rette geografiske placering. For at gavne vandmiljøet bør skovrejsning fx finde sted tæt på et vandløb eller en fjord, hvor der er et behov for at reducere tabet af næringsstoffer. Tilsvarende skal naturområder hænge sammen for at få størst effekt. For klimaet er det derimod ikke så vigtigt, hvor fx ny skov vokser op. 

Analysen viser, at det vil medføre årlige klimagevinster på næsten 7 mio. ton CO2e, hvis Danmark lever op til EU’s vandrammedirektiv, beskytter 30 pct. af landarealet i tråd med EU’s biodiversitetsstrategi og også opfylder regeringens målsætning om skovrejsning.

”Hvis vi gennemfører tiltag for at skabe bedre vandmiljø og biodiversitet, så batter det også i forhold til klimaindsatsen på arealerne. Omvendt får vi ikke stor effekt på vandmiljø og biodiversitet, hvis vi planlægger med et snævert fokus på klimaeffekter,” siger medlem af Klimarådet Bo Jellesmark Thorsen, som er professor i anvendt økonomi ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet. 

Biodiversitet og produktionsskov vil fylde mere i landskabet

Hvis Danmark skal nå målene for klima, vandmiljø og biodiversitet, skal der dedikeres areal til formålet. Det betyder, at landbrugsarealet bliver nødt til at blive reduceret. Konkret viser analysen, at landbrugsarealet skal reduceres med omtrent en tredjedel. Det svarer til 760.000 hektar, eller omtrent Sjællands areal.

Behovet for at udtage landbrugsareal er især drevet af EU-målsætningen om, at EU som helhed skal beskytte 30 pct. af sit areal af hensyn til biodiversitet. Målsætningen bør ifølge Biodiversitetsrådet også gælde for Danmark specifikt. Det er der imidlertid ikke truffet politisk beslutning om endnu, og det skaber usikkerhed.

”Det er nødvendigt med en politisk afklaring af Danmarks mål for biodiversitet. For som analysen viser, er det bedst for samfundet, at sammentænke opfyldelsen af alle målene, og det vil være nemmere, hvis man kender målet,” siger medlem af Klimarådet Katherine Richardson, som er professor i biologisk oceanografi og leder af Sustainability Science Centre ved Københavns Universitet.

Set i et samfundsperspektiv er den mistede indtjening i land- og skovbruget isoleret set relativt beskeden, når målsætningerne skal opfyldes. Når arealanvendelsen tilrettelægges med udgangspunkt i at nå målene for biodiversitet, vandmiljø og skovrejsning, løber omkostningerne op i cirka 2,8 mia. kr. årligt i form af mistede indtægter. Samtidig fås blandt andet en betydelig klimagevinst på næsten 7 mio. ton CO2e årligt. Det svarer til en samlet direkte omkostning på cirka 400 kr. pr. ton CO2e.

Der er brug for en samlet plan

Hvis de mulige synergier skal udnyttes, så kræver det en samlet regulering, der kan målrette ændringerne. Klimarådet foreslår i analysen en række overordnede principper som oplæg til den igangværende grønne trepart og det videre arbejde med en klimaafgift i landbruget. Blandt andet bør regeringen udforme en plan, der prioriterer de forskellige tiltag på arealerne.

”En afgørende del af planen bør være fastlæggelsen af hvilke arealer, som skal reserveres til biodiversitet. Sideløbende bør man vedtage en drivhusgasafgift i landbruget. Viften af mål må understøttes med tilskud og andre initiativer, som gør det attraktivt at sætte gang i nye initiativer de rigtige steder,” siger Peter Møllgaard.

Klimarådet påpeger i rapporten, at det også er vigtigt, hvor hurtigt tiltagene bliver sat i gang og gennemført. Det gælder især for skovrejsning og udtagning af kulstofrige jorder. Tiltagene skal igangsættes hurtigt, for at de kan bidrage mest muligt til de mere langsigtede klimamål. Gevinsterne for især biodiversitet opstår også over en lang årrække. Det taler ligeledes for en hurtig igangsættelse af indsatsen.

- EHS

SUSTAINX ApS

Sponseret

GUIDE: Sådan opbygger du din bæredygtighedserklæring i henhold til ESRS.

Bureau Veritas

Sponseret

Online forum om food waste & loss

Relateret indhold

24.05.2024CSR.dk

Nyt liv til ridsede alufælge sparer tonsvis af CO2

24.05.2024CSR.dk

Ørsted indgår ny stor aftale om CO2-fjernelse med Microsoft

24.05.2024CSR.dk

Ørsted indgår ny stor aftale om CO2-fjernelse med Microsoft

23.05.2024CSR.dk

Matematiske modeller kan give energibesparelser på op til 20 procent

23.05.2024Schneider Electric

Sponseret

Robotter og tæt samarbejde om udvikling giver den grønne omstilling en hjælpende hånd

23.05.2024BSR

Sponseret

The Elephant in the Sustainability Room

21.05.2024CSR.dk

Vi kommer ikke i mål ad frivillighedens vej

21.05.2024CSR.dk

Dansk NGO kan nu verificere klimaprojekter

Jobmarked

Se alle

NRGreen ApS

Energisk møde booker til spændende produkt

NRGreen søger en frisk og udadvendt medarbejder

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

13.06.2024

SUSTAINX ApS

Vil du være med på et stærkt ESG-Hold? 🌱

Som Senior ESG Advisor hos SustainX bliver du en aktiv del af den grønne omstilling, og sammen leverer vi ESG løsninger, der omfatter alt fra strategi til direkte projektudførelse.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Lemvigh-Müller

ESG Specialist (barselsvikariat) - Herlev

Det ligger dybt i Lemvigh-Müllers DNA at tage samfundsansvar, og vi har mange aktiviteter i gang inden for hele ESG-agendaen. For nylig har vi fået godkendt vores Science Based Targets klimamålsætninger.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Anlægsgartner Gottlieb A/S

Anlægsgartner Gottlieb A/S privathave afdelingen søger formand

Anlægsgartner Gottlieb Søger formand til udførsel af anlægsopgaver

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Beierholm

Senior Manager til erklæringsafgivelse på bæredygtighedsområdet

Til vores nystartede afdeling for erklæringsafgivelse på bæredygtighedsrapporteringer søger vi en Senior Manager, der kan være med til at sætte sit præg på afdelingen fra dag ét!

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

DSV

Sustainability strategy and reporting professional

Then look no further. In this role, you can build on your knowledge within this field and gain a thorough understanding of working strategically with sustainability in a large, international company.

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

DSV

Responsible Sourcing Manager - drive a responsible sourcing framework

If you are a current DSV employee and interested in a position in another country, please contact your Human Resource representative to discuss the process and requirements of applying.

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Deloitte

Bliv en del af vores ESG Advisory Team

Deloitte tilbyder globale, integrerede rådgivningsydelser, der omfatter Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory og Tax Consulting. Vi hjælper vores kunder med at udmærke sig overalt i verden gennem vores rådgivning, som er baseret på dyb industriekspertise og faglig indsigt.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Deloitte

Bliv en del af vores ESG Advisory Team

Deloitte tilbyder globale, integrerede rådgivningsydelser, der omfatter Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory og Tax Consulting. Vi hjælper vores kunder med at udmærke sig overalt i verden gennem vores rådgivning, som er baseret på dyb industriekspertise og faglig indsigt.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Deloitte

Bliv en del af vores ESG Advisory Team

Deloitte tilbyder globale, integrerede rådgivningsydelser, der omfatter Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory og Tax Consulting. Vi hjælper vores kunder med at udmærke sig overalt i verden gennem vores rådgivning, som er baseret på dyb industriekspertise og faglig indsigt.

Område

Syddanmark

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
Sustainable Business Solutions ApS
Webinar
Introduktion til klimadata og klimaregnskaber i praksis

Er du ny i arbejdet med klimaregnskaber, og mangler du en grundlæggende forståelse for, hvad arbejdet med klimadata og udarbejdelse af klimaregnskaber indebærer? Så er dette kursus for dig.

Dato

17.05.2024

Tid

09:00

Sted

Live online (Zoom)

Aros Business Academy
Kursus
Få overblik over CSRD-rapportering

Tag på kursus i EU’s nye rapporteringsdirektiv om bæredygtighed! Og kom godt i gang med CSRD-arbejdet allerede nu.

Dato

27.05.2024

Tid

09:00

Sted

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus

Aros Business Academy
Kursus
Livscyklusvurdering (LCA)

Tag på kursus i livscyklusvurdering, og lær at styre LCA-processen med blik for din organisations behov – så I ikke ender med at kaste penge efter noget, der ikke kan bruges.

Dato

27.05.2024

Tid

09:00

Sted

Fredericiagade 15 1310 København K

CABI
Webinar
Webinar | Bliv en attraktiv arbejdsplads for seniorer

Flere og flere medarbejdere over 60 år vil gerne fortsætte på arbejdsmarkedet. Men deres ønsker, behov og muligheder for at kunne det er meget forskellige og kalder på fleksible løsninger. På dette webinar får du inspiration til, hvordan I udvikler en attraktiv seniorpraksis.

Dato

28.05.2024

Tid

08:15

Sted

Online

TANIA ELLIS – The Social Business Company
Kursus
2-dages intensivt kursus i bæredygtighed for freelancekonsulenter

Er du selvstændig konsulent og vil du gerne vide, hvordan den bæredygtige omstilling påvirker virksomheder, og hvad den betyder for dig som rådgiver, projektleder eller forandringsleder?

Dato

28.05.2024

Tid

08:30

Sted

VIBENSHUS Lyngbyvej 2, 2100 Østerbro

Dansk Energi Management
Kursus
Bæredygtig konkurrencekraft, modul 1

DEM A/S er i samarbejde med Næstved Erhverv A/S, stolte af at præsentere det første modul af workshop-serien Bæredygtig konkurrencekraft.

Dato

29.05.2024

Tid

08:30

Sted

Sparekassen Sjælland-Fyns lokaler. Grønnegade 20, 4700 Næstved