Klimapartnerskaber flytter fokus til scope 3

Kommunerne skal udvide deres fokus og turde aktivere det store potentiale for reduktioner af klimabelastningen, der ligger i scope 3. Kun sådan kan vi for alvor være med til at gøre en forskel for klimaet. Det viser erfaringer fra Klimaalliancen Aalborg.

Der bliver løbende underskrevet klimapartnerskabsaftaler hen over året, og klimapartnerne spænder bredt ift. brancher. .

25.09.2023

Sponseret

Kommunikationsansvarlig Mona Møller Carlsen og Teamleder Mette Larsen, Aalborg Kommune

”Klimaalliancen Aalborg er sat i verden for at understøtte aktørernes arbejde med klima i Aalborg Kommune. Vi tror på frivillige partnerskaber som en metode til at udvikle og realisere dette både hos os selv som kommune og hos vores partnere,” fortæller Charlotte Heldorf Rønn, der er direktør i Klima og Miljø i Aalborg Kommune.

Kommunen har en aktiv rolle
Mere konkret arbejder Klimaalliancen Aalborg på at indgå gensidigt forpligtende klimapartnerskabsaftaler med de aktører, der har et stort potentiale for CO2 reduktioner. Aktører, som kan og vil gå forrest. De konkrete aftaler og handlinger hos de enkelte partnere betyder, at de blandt andet forpligter sig til at gennemføre en reduktion af deres CO2-aftryk. Samtidig forpligter Aalborg Kommune sig til at være strategisk sparringspartner i hele forløbet med klimapartnerskabsaftalen.

Som kommune forpligter vi os dermed også til en række konkrete handlinger, som støtter op om partnernes arbejde med klima. Vi følger løbende op på aftalerne ved at evaluere de igangværende indsatser og beskriver eventuelle nye,” forklarer Charlotte Heldorf Rønn.

Aalborg Kommune spiller med andre ord en aktiv rolle i samarbejdet med klimapartnerne. Både når det gælder vidensdeling, netværk og match mellem klimapartnerne og i forhold til at bygge bro til den kommunale organisation. Det sker for eksempel ved at facilitere markedsdialoger mellem brancher og kommunale aktører for at kunne inddrage ny viden og nye metoder i kommende udbud og indkøb.

Med udgangspunkt i kommunens egen klimaplan har Aalborg primært samarbejdet med klimapartnerne om at forstå deres direkte og indirekte CO2-udledninger i scope 1 og 2. Samtidig har kommunen understøttet deres handlinger i den retning. Hvis partnerne har ønsket det, er der også blevet arbejdet med de indirekte udledninger fra virksomhedens livscyklus i scope 3. Her er der potentiale for store reduktioner, da størstedelen af udledningerne netop ligger i scope 3.

Hvis klimapartnerne virkelig skal gøre en forskel og for alvor flytte noget, så skal vi arbejde endnu mere for at få dem til at forstå og ikke mindst handle på de reduktionspotentialer, der ligger i scope 3,” siger Charlotte Heldorf Rønn og fortsætter:

Det kan vi gøre ved selv at gå forrest – og ved at lade klima være et afgørende parameter, når vi køber ind og laver udbud af ydelser i vores egen kommune.

Grøn omstilling har en pris
DK2020 følger alle FN’s standarder (ICCP) for opgørelser af udledninger af drivhusgasser. Det er dog kun scope 1 og 2 udledninger, der bliver opgjort.

Der er brug for at få aktiveret det store potentiale for reduktioner af klimabelastningen, der ligger i scope 3. Det gælder både de enkelte virksomheders scope 3 og kommunernes egne forbrugsbaserede udledninger. Kommunerne har nemlig både musklerne og organisationsformen til at gå forrest og vise vejen sammen med klimapartnerne. Kommunerne skal være villige til at kigge ind ad. Også selvom det på nogle områder kan ende med højere omkostninger på den korte bane.

Samtidig er det vigtigt at orientere det politiske system om det fulde billede af klimabelastningen. For de lokale politikere skal være klar til at træffe de nødvendige beslutninger, der kan påvirke kommunernes egne CO2-udledninger i scope 3.

En stor del af klimpartnerskabsaftalerne lægger også op til markedsdialoger og et tæt partnerskab mellem virksomheder og kommunen i forhold til at præge efterspørgslen og udbuddet efter klimavenlige produkter og services, som (lokale) virksomheder har produceret. Virksomhederne er klar, så det handler om at involvere og være lydhøre over for hinandens udfordringer og potentialer. Der er ingen tvivl om, at kommunen med sin store indkøbsmuskel netop her kan gøre en forskel på flere områder.

Det gælder også civilsamfundet, hvor Klimaalliancen Aalborg indgår klimapartnerskabsaftaler med bl.a. boligforeninger, kultur- og undervisningsinstitutioner. Via disse aftaler når kommunen ud til rigtig mange borgere og er dermed med til at påvirke deres klimaadfærd.

Der skal handling til
Vi står midt i en klimakrise, og klimaet er ligeglad med, hvor der udledes CO2, og hvem der gør det. Problemet er, at vi udleder for meget og, at vi har svært ved at nedbringe udledningerne og foretage en gennemsigtig udregning og opgørelse af disse,” siger Charlotte Heldorf Rønn.

Men arbejdet med klima handler ikke kun om at få opgjort tallene i scope 3. Det handler også om at sparre med klimapartnerne om deres totale udledninger inclusive scope 3. Uanset om det er virksomheder eller civilsamfund, er aftalerne med til at understøtte dem i deres klimahandlinger.

Ud over erfaringerne med konkrete aftaler og udfordringerne ved at opgøre CO2-udledninger i scope 1, 2 og 3, så har Klimaalliancen Aalborg også fået vished for noget helt essentielt. Nemlig at alle aktører inden for industri, landbrug og civilsamfund gerne vil partnerskabet og er klar til at tage ansvar! Men det kræver, at kommunen prioriterer klima frem for økonomi. For kommunerne har et stort medansvar for at skabe tilstrækkelig efterspørgsel på klimavenlige produkter og services.

Denne artikel er første gang blevet offentliggjort i magasinet 'Teknik og Miljø', September 2023.

15.01.2024Aalborg Kommune

Sponseret

Bliv en vigtig del af Aalborg 2024 - internation og lokal konference

03.10.2023Aalborg Kommune

Sponseret

Aalborg 2024: Om præcis ét år går det løs

25.09.2023Aalborg Kommune

Sponseret

Klimapartnerskaber flytter fokus til scope 3

01.02.2023Aalborg Kommune

Sponseret

Når 1 + 1 giver 3 og partnerskaber er vejen frem

12.08.2022Aalborg Kommune

Sponseret

Aalborg oplever stor succes med affaldsprojekt i midtbyen

04.11.2021Aalborg Kommune

Sponseret

Aalborgs unge vil bekæmpe madspild samt genbruge og reparere mere