Aalborgs unge vil bekæmpe madspild samt genbruge og reparere mere

Aalborg Kommune har spurgt 1.200 unge om, hvad de vil gøre for at leve mere klimavenligt. Bekæmpelse af madspild samt genbrug og reparation af produkter ligger i top, mens energibesparelser og deleøkonomi har mindre fokus hos fremtidens forbrugere.

Børnehænder der krammer et træ.

Som barn i 1980'erne hørte man nærmest dagligt sine forældre råbe "sluk lyset", når man gik ud af sit værelse uden at trykke på kontakten.

I dag ser verden anderledes ud. Nu er det de unge, der "opdrager" på deres forældre, når de fx smider madrester i skraldespanden.

Ifølge kommunens undersøgelse ser ungdommen netop madspild som en af de helt store klimasyndere. Men grøn energi og grønne køretøjer står også højt på listen over vigtige tiltag.

"Det er næppe husets teenager, som bestemmer, hvilken bil familien skal købe. Men der er ingen tvivl om, at børn og unge er med til at påvirke deres forældre i en grønnere og mere klimavenlig retning. Og måske er det netop det, der skal til, for at der står en elbil i garagen næste gang," fortæller Steffen Lervad Thomsen, som er teamleder i Aalborg Kommunes Center for Grøn Omstilling og står bag undersøgelsen.

Ifølge besvarelserne går ungdommen meget op i, at vi bruger vores ressourcer med omtanke i stedet for at købe nyt. Vi skal med andre ord forbruge mindre og i stedet tænke i genbrug, genanvendelse, recycling og upcycling. Bedre affaldssortering er også vigtigt.

"De unge er meget engagerede og ved meget mere om, hvad der skal til for at bekæmpe klimaudfordringerne, end vi går og tror. Og det er der en god grund til. Klimaet er en del, af de unges hverdag - og det er dem, der skal overtage kloden efter os," siger Steffen Lervad Thomsen.

Klima står højt på den politiske dagsorden

"Klima står højt på den politiske dagsorden i Aalborg Kommune," fortæller rådmand Lasse Olsen fra Miljø- og Energiforvaltningen.

Han fortsætter: "Aalborg vil skabe en kommune, hvor fremtidige generationer nyder godt af de smarte valg, vi træffer i dag. Det kræver, at vi ved, hvad de unge tænker. Derfor har vi fx nedsat et Ungeklimaråd. Vi mener, det er vigtigt, at børn og unge bliver hørt og spiller en aktiv rolle ved udarbejdelsen af den klimahandlingsplanen, som skal leve op til Paris-aftalen."

De 1.200 besvarelser fungerer i den forbindelse som en indikator for, hvad ungdommen finder vigtigst. Men også for, hvor de selv kan gøre en forskel for klimaet.

"Ved at udvikle os sammen kan vi tænke i løsninger, der rækker ind i fremtiden og foregriber klima- og miljøudfordringerne. Vi skal fremme og understøtte den grønne omstilling i hele kommunen. Men det kræver, at borgerne føler sig hørt og tager ejerskab for planen. Ellers bliver den svært at føre ud i praksis," slutter Lasse Olsen.

Giv dit grønne input
På Center for Grøn Omstillings hjemmeside kan borgere og virksomheder komme med idéer til, hvordan vi sammen skaber en grøn fremtid. Disse input bliver brugt i klimahandleplanen.

Giv dit input via Center for Grøn Omstillings hjemmeside "Hvordan skaber vi vores grønne fremtid":
www.centerforgrønomstilling.dk/center-for-groen-omstilling/hvordan-skaber-vi-vores-groenne-fremtid 

Fakta

Som en del af klimapartnerskabet DK2020 skal Aalborg Kommune udvikle en lokal og ambitiøs klimahandleplan, der lever op til Paris-aftalen. Planen skal lede kommunen til at blive CO2-neutral senest i 2050 og vise, hvordan vi tilpasser os klimaforandringerne.

Undersøgelsen blev foretaget til den årlige naturvidenskabsfestival i Aalborg Zoo. Her mødes elever og studerende fra Nordjyllands folkeskoler og ungdomsuddannelser for at lade sig inspirere og motivere af spændende forsøg om naturvidenskabelige emner. Temaet i 2021 var HELT VILDT og handlede fx om, hvordan vi mennesker påvirker miljøet - både lokalt og globalt.

Læs mere på naturvidenskabsfestivalens hjemmeside:
www.naturvidenskabsfestivalaalborg.dk 

Det vil de unge selv gøre for at leve mere klimavenligt                              

 • Mindre madspild 20 pct.
 • Genbrug og reparation 12 pct.                              
 • Grøn energi 11 pct.
 • Grønne køretøjer 10 pct.
 • Bedre affaldssortering 9 pct.
 • Grønnere produktion 9 pct.
 • Cykle, gå eller lignende 8 pct.
 • Mindre kød 6 pct.
 • Mindre bilkørsel 5 pct.
 • Mindre forbrug 4 pct.
 • Bruge mindre energi 3 pct.
 • Deles/dele mere om ting 2 pct.

15.01.2024Aalborg Kommune

Sponseret

Bliv en vigtig del af Aalborg 2024 - internation og lokal konference

03.10.2023Aalborg Kommune

Sponseret

Aalborg 2024: Om præcis ét år går det løs

25.09.2023Aalborg Kommune

Sponseret

Klimapartnerskaber flytter fokus til scope 3

01.02.2023Aalborg Kommune

Sponseret

Når 1 + 1 giver 3 og partnerskaber er vejen frem

12.08.2022Aalborg Kommune

Sponseret

Aalborg oplever stor succes med affaldsprojekt i midtbyen

04.11.2021Aalborg Kommune

Sponseret

Aalborgs unge vil bekæmpe madspild samt genbruge og reparere mere