Isolering i et klima under forandring

Klimaforandringerne medfører markant mere nedbør, og dette stiller nye krav til vores bygninger. I Danmark oplever vi allerede en øget fugtbelastning både fra oven og nedefra, hvilket gør det nødvendigt at tænke langsigtet i forhold til bygningernes konstruktion- og materialevalg.

I takt med at klimaforandringerne medfører mere nedbør og højere luftfugtighed, bliver det stadig vigtigere at beskytte bygninger mod fugtskader.. Foto: BEWI Insulation Danmark A/S

BEWI Insulation Danmark A/S har udviklet en skarp koncernstrategi med fokus på miljøvenlig produktion og håndtering af produkter. Virksomheden arbejder målrettet på at være en del af løsningen på den globale udfordring vedrørende brugen af plastprodukter. Samtidig mener de, at både EPS (Ekspanderet Polystyren) og XPS (Ekstruderet Polystyren) er uundgåelige materialer i bygningsmassen, som allerede nu er belastet af fugtskader som følge af klimaforandringerne.

“I takt med at klimaforandringerne medfører mere nedbør og højere luftfugtighed, bliver det stadig vigtigere at beskytte bygninger mod fugtskader. Brug af EPS og XPS i fremtidens byggeri kan være del af en effektiv løsning på disse udfordringer,” siger Martin Bendix, R&D Manager hos BEWI Insulation Danmark A/S.

Ifølge klimatilpasning.dk gennemgår Danmarks klima kontinuerlige forandringer, og en af de vigtigste indikatorer for denne udvikling er mængden af nedbør. Årsnedbøren viser en stigende tendens, hvilket forventes at medføre mere ekstreme vejrforhold med vådere vintre og somre præget af kraftigere regnbyger, der kan forårsage oversvømmelser. Uden markante klimatilpasninger kan dette resultere i alvorlige og dyre skader på bl.a. bygninger. Statistikker viser, at den årlige nedbørsmængde er steget fra 636 mm i perioden 1874-1890 til 759 mm i perioden 1991-2020, hvilket svarer til en stigning på næsten 20%.

Det er ikke kun nedbørsmængden, som kan gøre skade på bygninger og infrastruktur. Ifølge rapporten ”Højvandsstatistikker 2017”, som er udarbejdet af Kystdirektoratet, er forventningen, at ekstreme vandstande vil forekomme hyppigere i fremtiden som følge af klimaforandringer og stigende havniveau. 

Middelvandstanden har været stigende med en hastighed på cirka 3 mm/år i de seneste årtier. Denne stigning overstiger landhævningen, som er på 0-2 mm/år. De største registrerede ekstremvandstande i rapporten viser, at de højeste vandstande typisk er blevet registreret inden for de sidste 50 år, hvilket peger på en øget hyppighed af ekstreme hændelser. Med klimaforandringer forventes en yderligere stigning i både middel- og ekstremvandstande, hvilket vil føre til flere og højere stormfloder og oversvømmelser. Samlet set viser højvandsstatistikkerne en klar trend af stigende vandstande over de sidste 100 år, påvirket af både naturlige variationer og menneskeskabte klimaforandringer.

For planlægning og klimatilpasning er det afgørende at tage højde for disse stigende vandstande og den øgede risiko for ekstreme vandstandshændelser.

“I et klima med øget vandpåvirkning er det afgørende at vælge materialer, der kan modstå denne belastning. Brugen af EPS og XPS i terrændæk og fundamenter skaber en mere simpel, fugtbestandig og robust konstruktion, hvilket bl.a. betyder færre byggetekniske fejl. Dette er særligt vigtigt i fremtidens byggeri, hvor komplekse konstruktioner og bygningsdele kan være mere udsatte for skader forårsaget af bl.a. vand,” siger Martin Bendix.

Ekstreme vandstande vil forekomme hyppigere i fremtiden som følge af klimaforandringer og stigende havniveau.. Foto: BEWI Insulation Danmark A/S

Byggeskader forventes at stige med klimaforandringerne

Ifølge BygTek.dk skyldes mere end halvdelen af byggeskader fugt, og dette udgør en betydelig ressourcebelastning både økonomisk og klimamæssigt. Ligeledes fremhæver Energiforum Danmark, at fugt allerede er en væsentlig årsag til byggeskader i Danmark, og at problemet forventes at stige med klimaforandringerne, som vil medføre hyppigere og mere intense regnskyl.

En rapport fra Aalborg Universitet, BUILD, understreger, at over halvdelen af byggeskader i dag kan spores tilbage til fugt som årsag. Det understreges også, at mange af disse skader kunne være undgået ved korrekt brug af de opdaterede fugtanvisninger i både projekterings- og udførelsesfaserne af byggeri.

Ved at vælge EPS- og XPS-isolering kan man forebygge mange af disse skader og sikre bygningernes holdbarhed. Udover fugtbeskyttelse bidrager EPS- og XPS-isolering også til bedre termisk komfort og energibesparelser i bygningerne.

“Ved at fokusere på materialer som EPS og XPS integreret i robuste og bygbare terrænnære bygningsdele, kan vi skabe bygninger, der er bedre rustet til de udfordringer, klimaforandringerne bringer med sig. Dette gør materialerne til en vigtig brik i puslespillet om at sikre fremtidens byggeri mod fugtskader fra oversvømmelse, stormflod og skybrud,” siger Martin Bendix.

Valg af isoleringsmateriale er dog kun er en del af løsningen. Effektiv bortledning af vand og forberedelse af kloaksystemerne er også essentielle for at håndtere den øgede vandbelastning.

Klimaforandringerne vil medføre hyppigere og mere intense regnskyl.. Foto: BEWI Insulation Danmark A/S

Brug genanvendt isolering, når du bygger

Hos BEWI har man lagt massive ressourcer i at tilbyde markedet mere miljøvenlige EPS og XPS isoleringsløsninger. Det er både virksomhedens 100% genanvendte EPS-isolering, GreenLine, samt Jackofoam® Terra XPS bestående af 45% recirkuleret materiale, en understregelse af. Derfor opfordrer BEWI også branchen til i større grad at anvende de mere bæredygtige alternativer i fremtidens byggeprojekter gerne sammen med en CO2-reduceret cement og fiberarmering for at opnå den største CO2-besparelse på byggeprojektet.  

Ved at anvende GreenLine-isolering reduceres CO₂-udledningen med 55% sammenlignet med traditionel hvid EPS/Flamingo fra BEWI*.

*Med udgangspunkt i GWP-total (A1-A3)

BEWI's 100% genanvendte EPS/Flamingo (GreenLine) på byggeplads.. Foto: BEWI Insulation Danmark A/S

EPS (Ekspanderet Polystyren)

EPS-isolering er kendt for sit lave vandoptag, den høje fugtbestandighed og de kappilarbrydende egenskaber. Materialets sammensætning gør det meget modstandsdygtigt over for fugt, hvilket reducerer risikoen for skimmel og råd betydeligt (EPS påvirkes desuden ikke af svampe eller andre mikroorganismer). Dette er især relevant i et klima med stigende nedbørsmængder, hvor bygninger er udsat for konstant fugtbelastning. EPS er også et letvægtsmateriale, hvilket gør det nemt at installere og håndtere på byggepladsen. Desuden er EPS en omkostningseffektiv løsning, der bevarer sine isolerende egenskaber og høje trykstyrke over tid, selv under fugtige forhold.

XPS (Ekstruderet Polystyren)

XPS-isolering har mange af de samme fugtbestandige egenskaber som EPS, men det udmærker sig yderligere ved sin højere trykstyrke og holdbarhed overfor fugtpåvirkning. XPS har en lukket cellestruktur, der gør det særdeles modstandsdygtigt over for vandindtrængning og frost-tø-cyklusser. Dette gør XPS ideelt til brug i fundamenter, kældre og andre terrænnære bygningsdele, der er i direkte kontakt med jord og dermed udsat for høj fugtbelastning. Derudover har XPS ligesom EPS en høj isoleringsevne, hvilket betyder, at materialerne giver fremragende termisk isolering, hjælper med at reducere energiforbruget og øger bygningens energieffektivitet​.

03.07.2024BEWI Insulation Danmark A/S

Sponseret

Ny neonatal-bygning på Kolding Sygehus bygges med omtanke for mennesker og miljø

25.06.2024BEWI Insulation Danmark A/S

Sponseret

Isolering i et klima under forandring

13.03.2024BEWI Insulation Danmark A/S

Sponseret

Genanvendt GreenLine-isolering fra BEWI bidrager positivt til klimakrav i Coop Byen

05.02.2024BEWI Insulation Danmark A/S

Sponseret

Opnå dine klimamål med GreenLine genanvendt Flamingo-isolering

16.11.2023BEWI Insulation Danmark A/S

Sponseret

BEWI anvender brugt super EPS i ny isolering

18.10.2023BEWI Insulation Danmark A/S

Sponseret

Entreprenør vil anvende Thermomur® i fremtidige byggeprojekter