International Børnedag

I går markerede verdenssamfundet International Børnedag – en anledning til at rette fokus mod verdens børn samt behovet for at fremme trivsel blandt de dårligst stillede af dem. I den anledning lancerer DIEH en ny folder om børnearbejde.

Tackling Child Labour in Global Supply Chains.

FNs Internationale Børnedag blev etableret i 1954 og har således efterhånden rundet en menneskealder. Siden da er der sket meget! Blandt andet står vedtagelsen af FN børnekonvention og ILOs konventioner om børnearbejde ud som nogle af de store tiltag på området, og i 2000 vedtog FNs medlemsstater otte Millennium Development Goals (MDG) for bæredygtige udvikling i det globale syd. MDG’erne medvirkede blandt andet til, at verdenssamfundet i løbet af de 15 år reducerede antallet af børn uden skolegang med 43 procent og antallet af verdens ekstremt fattige med 48 procent. I samme periode er børnearbejdere i alderen 5 – 17 år, der beskæftiger sig med særligt risikobetonet arbejde, blevet reduceret med cirka 50 procent.

Arbejdet stopper dog ikke her

Til trods for de enorme fremskridt er der lang vej igen. I det fortsatte arbejde mod bæredygtig social, økonomisk og miljømæssig udvikling underskrev FNs medlemslande i 2015 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling under navnet Sustainable Development Goals (SDGs). Målene fokuserer blandt andet på fattigdomsbekæmpelse, uddannelse, ligestilling, sundhed, anstændigt arbejde og vækst, miljø og tværsektorielt samarbejde. Disse problematikker er ofte sammenhængende, hvilket ses i konkrete problemstillinger, såsom børnearbejde.

Børnearbejde er et direkte resultat af fattigdom, manglende adgang til uddannelse og er som oftest sammenkoblet med brud på menneske- og arbejdsrettigheder. I dag estimeres der fortsat at være ca. 85 millioner børn i alderen 5 – 17 år, der beskæftiger sig med særligt risikobetonet arbejde, hvorfor der fortsat er behov for skærpet fokus på denne problematik på tværs af sektorer.   

Tværsektorielt samarbejde og partnerskaber

Et godt eksempel på, hvordan et tværsektoriel samarbejde har kunne løse dybtliggende problematikker, heriblandt børnearbejde, er partnerskabet mellem Toms, Coop og Ibis. I 2012 slog de sig sammen i et forretningsdrevet CSR partnerskab, som søgte at skabe bæredygtig udvikling i kakaoindustrien i Ghana. Det estimeres, at ca. 41,1 procent af de i alt 2,7 millioner ghanesiske børnearbejdere, lever i kakaoområder. For at takle denne problematik valgte Toms at undersøge årsagerne for børnearbejde mere nøje og fandt, at disse blandt andet er forbundet med lav indkomst, landmændenes perspektiv på børns rettigheder samt mangel på kvalificerede skolelærere. I samarbejde med Ibis og Coop involverede Toms landmænd, forældre og det restende lokalsamfund i at sende så mange børn som muligt i skole i stedet for i marken. Det lykkedes projektet at reducere antallet af børnearbejdere i det givne område med 80 procent indenfor de første tre år.

DIEHs bidrag til bekæmpelse af børnearbejde

Toms, Coop og Ibis’ projekt er et af mange tiltag, der har været medvirkende til, at betydelig færre børn i dag lever under kummerlige forhold end i 1954, da FN for første gang dedikerede 20. november til aktiviteter, der fremmer idealer og velfærd for børn i hele verden. Problemet er dog forsat eksisterende, og der er ligeledes stadig behov for tiltag på tværs af sektorer til at bekæmpe børnearbejde.

DIEH har i samarbejde med vores medlemmer udarbejdet en børnearbejdsfolder, hvori man kan danne sig et kyndigt overblik over, hvordan børnearbejde defineres, samt hvor mange børn problematikken omfatter. Derudover indeholder folderen et kort oprids af kernekonventionerne på området samt af den nyeste tilføjelse, Modern Slavery Act – og ligeledes har vi noteret DIEHs anbefalinger på området.

Læs mere og download folderen her.

15.04.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

Key insights: The OECD – OCDE Forum on due diligence in the garment and footwear industry

15.04.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

CSRD sikrer handling og troværdighed

15.04.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

Det bliver lovpligtigt for EU’s største virksomheder, at udvise due diligence

15.02.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

Nomineret til Verdens Bedste Indkøber i 2023

16.11.2023Etisk Handel Danmark

Sponseret

Region Midtjylland kåret som ’Verdens Bedste Indkøber 2023’

29.09.2023Etisk Handel Danmark

Sponseret

Due diligence: Selv en lille virksomhed kan gøre en stor forskel