Intelligente data optimerer Berendsens omkostninger på bæredygtige indkøb

Berendsens CSR-arbejde stikker dybt og sætter kursen for virksomhedens små og store indkøb. De bæredygtige indkøb er dog sjældent de billigste, men en intelligent Spend cube-dataanalyse gør det nemmere for Berendsen at optimere deres omkostninger.

DI's coronabarometer viser, at økonomien er i fremgang og i sin bedste form, siden Danmark lukkede ned i marts. Virksomheders investeringslyst er dog styrtdykket – ca. halvdelen af danske virksomheder forventer at investere mindre i år end sidste år. Landets førende tekstilservicevirksomhed Berendsen har også været nødt til at skære i 2020-investeringerne for at sikre medarbejderne en stabil og tryg arbejdsplads – men Berendsen har fortsat deres bæredygtige indsats under corona, og virksomheden fastholder deres CSR-strategis ambitiøse 2030-mål om at opnå 100 % cirkulære tekstiler, få en 100 % grøn bilpark og blive kåret som Danmarks bedste arbejdsplads. Det konstante fokus på ansvarlighed betyder, at opgaven som indkøbschef ikke er uden udfordringer. Det er ikke nok at finde den billigste løsning – du skal finde den bedste og mest bæredygtige løsning.

Vores indkøbsfunktion er bygget op på en lidt anden måde, end den måske er mange andre steder, fordi CSR fylder meget. CSR er vores interne rettesnor i forretningen, og den skal jeg og min chef – som er Berendsens CFO – også rette os efter. Jeg kan komme og fortælle, at jeg har fundet en bedre måde, så det bliver en superbillig løsning, men hvis ikke det har den rette CSR-vinkel – så er det ikke nødvendigvis den rette løsning for os”, fortæller Morten Nordskov.

Samtidig understreger han, at CSR ikke kun er en udgift. Det er også en konkurrencefordel, der gør, at kunderne trygt kan handle med Berendsen – også i fremtiden, hvor kravene til virksomhedernes CSR-indsats og -dokumentation kun bliver skærpede. Og som Berendsens CSR-chef Louise Elver fortæller, skal indkøbene også støtte op om Berendsens cirkulære forretningsmodel.

Vi indkøber tekstiler, som vi udlejer til vores kunder, vasker skånsomt, reparerer og cirkulerer blandt flere brugere for at forlænge levetiden og få det maksimale ud af tekstilerne. Allerede i indkøbsfasen har vi fokus på, at tekstilerne skal være bæredygtigt fremstillet, slidstærkt designet og testet for deres holdbarhed, så vi kan holde dem længst muligt i cirkulation og nedbringe mængden af kasserede tekstiler og vores samlede tekstilforbrug og -indkøb”, forklarer Louise Elver.

Bæredygtig leverandørstyring
Som en del af CSR-arbejdet har Berendsen fokus på aktiv leverandørstyring og opfølgning – og det er en omfattende opgave, når der er tale om 2.200 leverandører – og deres underleverandører.

Når vi tager nye leverandører ind, skal de underskrive vores Code of Conduct. Derudover laver vi en risikovurdering på dem og beder dem udfylde en self-assessment-evaluering med fokus på sociale, etiske og miljømæssige forhold. Vi går i dialog med de leverandører, vi vurderer som røde eller gule i self-assesment-arket – og hvis vi vurderer, at det er relevant, får vi foretaget en tredjepartsaudit hos leverandøren. Arbejdet med self-assessment-arket er relativt nyt, fordi vi vurderede, at en underskrift af vores Code of Conduct ikke kunne stå alene, og derfor er vi ved at indarbejde en såkaldt kædekontrol, så vi får dybere indsigt i, om leverandøren er i kontrol med sine underleverandører”, siger Morten Nordskov.

Økonomisk overblik bidrager til en rentabel CSR-strategi 
Fundamentet for at gøre den forskel i verden, som Berendsen har sat sig for, er at virksomheden også er økonomisk bæredygtig. Men hvordan sørger man for, at virksomheden fungerer rentabelt, når man ikke kan vælge leverandørernes billigste løsninger? Det handler bl.a. om simplificering og konsolidering af indkøbene for at opnå fordelagtige priser og mængderabatter. Derfor har det været et vigtigt fokusområde at få igangsat en mere centraliseret proces for virksomhedens indkøb.

Hos Berendsen skal vi arbejde på at blive bedre til at udnytte vores volumen og potentiale, så konsolidering og simplificering er vigtigt for os. Der er jo kæmpestor forskel på, om en leverandør handler med alle afdelinger eller kun en enkelt. Vi får ikke den bedste pris, hvis vi har 17 lokale aftaler på et område – det gør vi, hvis vi har én leverandør, der handler med Berendsen Danmark samlet som den foretrukne leverandør”, siger Morten Nordskov. 

Men hvordan går man til den opgave, når indkøbene historisk set har foregået decentralt? Berendsen har fået hjælp af Basico til at bygge en Spend cube, der giver et detaljeret overblik over virksomhedens omkostninger på faktura- og leverandørniveau – bl.a. til facility management (FM). Som del af den proces har Basico besøgt alle Berendsens landsdækkende vaskerier for at forstå, hvordan det enkelte vaskeri fungerer, og hvorfor deres omkostningsniveau er, som det er.

Suppleret med en gennemgang af Berendsens formaliserede rammeaftaler og serviceaftaler har Basico udarbejdet en rapport, som indeholder et optimeringspotentiale, der samtidig sikrer et højere kvalitetsniveau på en række FM-ydelser. Det har været en vigtig del af analysen, da optimeringspotentialerne skal understøtte Berendsens CSR-strategi og fokus på bæredygtighed.

Et årligt optimeringspotentiale på mellem 5,1 og 9,9 mio. kr.
Spend cuben har givet Berendsen overblik over og indblik i udgifterne på et detaljeret niveau – og der er blevet identificeret et optimeringspotentiale på mellem 5,1 og 9,9 mio. kr. årligt, der kan realiseres ved at standardisere og konsolidere FM-processerne i hele værdikæden – herunder at få skabt optimale snitflader til leverandørerne gennem indkøbs- og kontraktstyring fra centralt hold. Med Spend cuben og Basicos analyse i hånden var Berendsen godt rustet til selv at drive besparelsesprojekterne.

Basico har skabt et overblik over vores FM-omkostninger nede på et niveau, som vi på ingen måde selv ville kunne have skabt lige så effektivt og lige så detaljepræcist, som det er sket nu. Den her Spend cube, som Basico har bygget – og særligt også den afsluttende rapport – har været rigtig gode som guidelines, ift. hvilke indsatsområder vi prioriterer. Der har også været mange ting, som vi før har troet, at vi skulle i gang med, men som vi nu har parkeret, da vi har fået syn for sagen”, fortæller Morten Nordskov og fortsætter:

Vi prøver at hive fat i nogle af de største identificerede områder – og nogle områder, som kan give hurtig ’impact’ i forretningen. Og vi skelner mellem, hvad der giver en direkte og en indirekte ’impact’. Og så kigger vi igen på, hvor store posterne er. Og det er jo klart, at vi helst vil forsøge at arbejde med de direkte omkostninger for at se, om vi kan få pengene direkte ned i vores drift.”

Nogle af de første store poster, som Berendsen har taget fat på at få standardiseret på tværs af virksomheden, har været kaffe, emballage, affald, løftegrej, porte, brandmateriel samt indkøb af reservedele, hvor der nu er indgået indkøbs- og serviceaftaler.

Hvis du lægger tingene sammen, så ligger vi måske på 1,5-2 mio. kr. i besparelser indtil videre. Så ud af det samlede potentiale er der stadig et stykke vej endnu, men vi har også kun kigget på 5 til 8 områder ud af 50 identificerede. Så der er masser at tage fat på”, fortæller Morten Nordskov.

Læs mere om Berendsens samarbejde med Basico i artiklen her

Om Basico P/S

  • Basico er en ambitiøs konsulentvirksomhed, der har skabt værdi for nogle af Danmarks største virksomheder siden 2003.
  • Basico leverer rådgivning, interimsløsninger og rekruttering inden for områderne CFO Services, Facility Management Services, Legal Services, Finance IT Services og Human Capital Services.
  • Kernen i Basico er konsulenternes store erfaring med drift, projekter og ledelse fra virksomheder i både Danmark og udlandet.

15.02.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Overskudsvarme sendes fra Elis’ industrivaskeri til beboere i Kjellerup

14.02.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

QA Manager med stort omsorgshjerte – både internt og eksternt i virksomheden

22.11.2023Elis Danmark A/S

Sponseret

Hos Elis finder mennesker med psykiske udfordringer fodfæste

21.11.2023Elis Danmark A/S

Sponseret

Elis lancerer nu deres mest miljøvenlige måtte til dato

30.10.2023Elis Danmark A/S

Sponseret

Milepæl: Mekanisk genanvendt tøj i Elis’ industrivaskerier og Jespers Torvekøkken

30.10.2023Elis Danmark A/S

Sponseret

Med ny CO2-beregner kan Elis’ kunder se CO2-tal for deres vasketøj og måtter