Idékatalog: Sådan kan virksomheder bruge bæredygtighed til at tiltrække unge talenter

Sidste uge holdt Global Compact Network Denmark workshop for virksomheder om, hvordan verdensmålene kan blive brugt til at tiltrække og fastholde unge talenter. Det kom der mange spændende tanker og ideer ud af, som vi har sammenfattet nedenfor.

Unges tillid til erhvervslivet er faldende. Ifølge Deloittes seneste Millennial Survey mener 75 procent af unge mellem 25 og 36 år, at virksomheder fokuserer på deres egen dagsordener fremfor for det bredere samfunds. 80 procent mener, at virksomheders succes skal vurderes på mere end den økonomiske performance, og millennials der (efter deres mening) arbejder i profitorienterede virksomheder har større tendens til at søge videre.

Det er blot nogle af de statistikker, der underbygger, at unge i højere grad stiller krav til deres nuværende og kommende arbejdsgiveres ansvarlighed. Millennials-generationen vil arbejde med erhvervsledere, der er proaktive omkring at skabe en positiv indvirkning på samfundet, og som er lydhøre over for medarbejdernes behov. Det betyder, at virksomheder skal gøre en større indsats på bæredygtighedsområdet for at tiltrække unge talenter. Men hvordan?

Kommuniker dit bæredygtighedsarbejde og giv de unge ansvar

Det undersøgte vi til en workshop i forbindelse med Dansk Industris årlige verdensmålskonference. Deltagerne fik helt konkret stillet spørgsmålet: Hvilke nye tiltag, baseret på bæredygtighed, kan din virksomhed igangsætte for at tiltrække unge talenter?

Målet med idégenereringen var ikke at blive enige om de bedste løsninger, men at sætte en diskussion og refleksion i gang. Alligevel kom der mange gode ideer og tanker ud af det, og dem har vi samlet nedenfor.
 

 • Fortæl den gode historie. Flere virksomheder bør blive bedre til at kommunikere om deres eksisterende bæredygtighedsarbejde. Det er nødvendigt for at nå ud til de unge. Gode narrativer, som dækker bredt og fokuserer på de enkelte medarbejderes bidrag er med til at signalere, at virksomheden har fokus på at inddrage medarbejderne i dagsordenen. Dog er det i dette henseende vigtigt at være troværdig omkring arbejdet og transparent omkring de ting, man som virksomhed kan forbedre.
 • Skab bedre forbindelse til universiteterne. Virksomhederne bør skabe en bedre tilknytning til universiteterne, da det netop er her, at mange studerende danner sig et mening om, hvilke virksomheder de gerne vil arbejde for. Dette kan fx opnås ved at tilbyde case-historier til undervisning samt tilbyde de studerende mulighed for erhvervskandidater, speciale- og bachelorsamarbejder, samt betalt praktik.
   
 • Husk diversiteten. Virksomhederne skal generelt være mere opmærksomme på deres interne diversitet i forhold til køn, etnicitet og alder. Deloittes Millennial Survey viser for eksempel, at unge er mere positivt stillede over for de virksomheder, som har en høj diversitet i ledelsen. Samtidig viser forskning også, at diversitet er godt for de kreative processer og for virksomhedens bundlinje.
   
 • Involver medarbejderne i forretningsudviklingen. Virksomhederne bør lade flere af deres unge medarbejdere udvikle nye forretningsmodeller og sætte spørgsmålstegn ved de gamle, og generelt involvere dem i udviklingen af deres forretning. Det kan skabe en kultur og et arbejdsmiljø som tiltrækker andre unge mennesker. Tiltag som fx interne udviklingsforløb, talentprogrammer eller mentorprogrammer kan oprettes, hvor de unge medarbejdere bliver hørt og er med til at udvikle virksomheden og dem selv.
   
 • Fokuser på bæredygtighed på arbejdspladsen. Virksomhedens fokus på bæredygtighed bør afspejles i virksomhedens nære arbejdsforhold. Det kan indebære helt konkrete tiltag som anvendelse af LED-pærer, omstilling til grøn elektricitet (fx solceller eller vindmøller), bedre sortering af affald, eller indsættelse af (el-)cykler til rådighed for medarbejderne. Man kunne derudover sikre at uniformer og andet kontormateriel er produceret bæredygtigt og med omtanke for både miljø og arbejdsforhold, eller at der er aftaler om fornuftig disponering af overskydende mad fra kantinen, fx i form af et samarbejde med Too Good To Go eller lokale herberg for at reducere madspild.
   
 • Man behøver ikke at opfinde den dybe tallerken. Man kan nå langt ved at gøre brug af eksisterende tiltag som fx Communication Case Competition og Dentsu Brand Battle og deltage i større kampagner som fx Global Compact Network Denmarks SDG Pioneers-kampagne og Young SDG Innovators Programme.

Der kom mange gode, konkrete tiltag på bordet til workshoppen, men mange af deltagerne var også enige om, at de virksomheder, hvori bæredygtighed er en integreret del af kerneforretningen, vil have nemmest ved at tiltrække de unge talenter. Hvis det bliver en del af fortællingen, missionen og visionen i en virksomhed, bliver det også mere naturligt en del af den interne kultur og kommunikationen udadtil.

Processen

Ovenstående punkter er baseret på ideer genereret af deltagerne til Global Compact Network Denmarks workshop under verdensmålskonferencen ”Verdensmål i Virksomheder” den 15. maj 2019.

Før workshoppen blev der blandt andet præsenteret en række tal fra Deloittes Millennial Survey, som viser en stigende mistro blandt verdens unge til, at virksomhederne er en del af løsningen på verdens problemer. På baggrund af dette var der derfor inviteret en række millennials til at deltage i workshoppen. Deres opgave var at udfordre workshopdeltagernes tankegange for til sidst at skulle udvælge og præsentere den idé fra bordet, som de syntes var den bedst.

Workshoppen, som også indeholdt oplæg fra Impactful JobsRGS Nordic og Chr. Hansen, var sat op efter metoden Crazy8. Her havde workshop-deltagerne i alt 8 minutter til at finde på 8 ideer, der skulle svare på workshoppens overordnede spørgsmål.

Efterfølgende fik workshopdeltagerne 3 minutter til at udvælge én idé og brygge videre på den, inden den skulle præsenteres for de øvrige deltagere ved bordet.

Temaet og workshoppen er en del af et øget fokus på unge menneskers potentiale til at bidrage til verdensmålene gennem entreprenørskab og forretningsudvikling, som Global Compact Network Denmark lancerede med Tuborgfondet i februar måned i år.

Læs mere om Global Compact Network Denmarks udviklingsprogram for unge professionelle, Young SDG Innovators Program. Programmet starter i september 2019.

22.04.2024UN Global Compact Network Denmark

Sponseret

Ny bestyrelse i UN Global Compact Network Denmark

13.03.2024UN Global Compact Network Denmark

Sponseret

Vær med til UN Global Compacts Årskonference 2024: Fremtidens Bæredygtighed & ESG

05.03.2024UN Global Compact Network Denmark

Sponseret

De nordiske UN Global Compact-netværk lancerer tre business briefs med fokus på klima dilemmaer

04.03.2024UN Global Compact Network Denmark

Sponseret

Mere gratis ESG-læring lanceret

12.02.2024UN Global Compact Network Denmark

Sponseret

Gratis læringsforløb om ligestilling i erhvervslivet frem mod Kvindernes internationale kampdag

22.01.2024UN Global Compact Network Denmark

Sponseret

Gratis ESG-læring i fast, nyt format