Hvordan laver man en CO2neutral fabrik?

Omstillingen mod en klimaneutral produktion kræver at man omstiller sine fabrikker til at producere med CO2neutral aftryk. Det har PMI gjort.

Philip Morris Internationals rejse mod klimaneutral produktion betyder, at virksomheden har omdannet sin fabrik i Neuchatel til at være CO2neutral.

Ambitionen skrues i vejret

PMI er en af verdens største tobaksvirksomheder og har for nyligt opjusteret ambitioner for en CO2neutral produktion ved at fremrykke målet for CO2neutral drift fra 2030 til 2025. Det vil sige en fremrykning på 5 år.

En virksomhed som PMI har et multinational klimaaftryk og PMI vil forsat bidrage til at adressere klimakrisen. Vi gør dette ved at nedbringe udledningen af CO2 i forbindelse med transformationen til en klimaneutral forretningsmodel.

Hvordan gør man det så?

Et af eksemplerne på PMIs bidrag er fabrikken i Neuchatel, som i 2021 blev CO2-neutral.

Dette har ladet sig gøre ved at integrere pyrolyse teknologi og samtidig installere en pumpe, der udnytter vandet fra Neuchatel sø til at køle og opvarme fabrikken.

Investeringen i fabrikken har nedbragt emissionerne med 2500 tons CO2 om året.

Det er resultatet af en 11 år lang proces med at omdanne virksomheden til en carbonneutral forretningsmodel.  

Vil du læse mere:
https://www.pmi.com/sustainability/protecting-the-environment/how-do-you-make-a-carbon-neutral-factory

24.03.2023Philip Morris ApS

Sponseret

PMI recognized in the Bloomberg Gender-Equality Index for the third consecutive year

26.12.2021Philip Morris ApS

Sponseret

Et bæredygtigt landbrug skaber grøn og social vækst

24.12.2021Philip Morris ApS

Sponseret

Et bæredygtigt design er fremtiden

22.12.2021Philip Morris ApS

Sponseret

Rent drikkevand er et fælles ansvar

20.12.2021Philip Morris ApS

Sponseret

Ligeløn i Philip Morris International

19.12.2021Philip Morris ApS

Sponseret

Philip Morris International har en central rolle for at fremme en mere bæredygtig verden