Et bæredygtigt landbrug skaber grøn og social vækst

Landsbrugsmodeller baseret på bæredygtighedsprincipper bør udbredes globalt. PMI har sat sig for at sikre globalt fokus på bæredygtigt landbrug.

I Philip Morris International har vi fundet ud af, at landmænd, som har et anstændigt levebrød ved at dyrke tobak blandt andre afgrøder eller andre indkomstskabende aktiviteter, er mere tilbøjelige til at tænke langsigtet, samt anvende god landbrugspraksis. Alle ansatte i landbruget, der leverer varer til Philip Morris International, er sikret en indtægt, der kan understøtte deres livsførelse. 

Landbrugsudvikling kan stimulere en økonomisk udvikling uden for landbrugssektoren, samt bidrage til større jobskabelse og vækst i hele verden. Desuden vil en øget produktivitet i landbruget øge landbrugsindkomster, øge fødevareforsyningen, reducere fødevarepriserne samt give større beskæftigelsesmuligheder i lande, med lavere indkomster end Danmark

Den seneste aftale om en grøn omstilling af dansk landbrug har nogle positive principper. Der er ingen tvivl om, at landbruget skal omstilles til at være mere klima- og miljøvenligt samtidig med, at det er økonomisk bæredygtigt. Vi bør dog ikke holde denne omstilling for os selv – det er vigtigt, at vi bruger ressourcer på at udbrede kendskabet til bæredygtige landsbrugsmodeller til andre dele af verden.

Ved at gennemføre målrettede initiativer og udvikle stærke arbejdsrelationer med landmænd, leverandører, civilsamfundet, regeringer, industrien og andre interessenter kan Philip Morris International skabe nettofordele for de økonomier og samfund, som vi opererer i.

Philip Morris International har et globalt fokus på et bæredygtigt landbrug, som sikrer og skaber nye jobs, øger ansattes indtægter og beskytter jordens ressourcer.  

24.03.2023Philip Morris ApS

Sponseret

PMI recognized in the Bloomberg Gender-Equality Index for the third consecutive year

26.12.2021Philip Morris ApS

Sponseret

Et bæredygtigt landbrug skaber grøn og social vækst

24.12.2021Philip Morris ApS

Sponseret

Et bæredygtigt design er fremtiden

22.12.2021Philip Morris ApS

Sponseret

Rent drikkevand er et fælles ansvar

20.12.2021Philip Morris ApS

Sponseret

Ligeløn i Philip Morris International

19.12.2021Philip Morris ApS

Sponseret

Philip Morris International har en central rolle for at fremme en mere bæredygtig verden