Hvordan drøftes verdensmål og ansvarlighed i direktions- og bestyrelseslokalet?

Bestyrelsernes og direktionernes holdninger spænder fra skepsis til inderlig tro på bæredygtighed. En ny artikel fra INSEAD Knowledge peger på fem arketyper af adfærd, som er værd at holde for øje, når der diskuteres bæredygtig omstilling i virksomheden.

Årets CSR-konference løber af stablen d. 31. oktober og emnet er ansvarlighed i direktions- og bestyrelseslokalet.

Årets CSR-konference på Børsen løber af stablen d. 31. oktober for 6. år i træk og emnet til debat er ansvarlighed i direktions- og bestyrelseslokalet. Bag konferencen står Dansk Erhverv, Erhvervsstyrelsen og FSR – danske revisorer og vi har allerede til årets VL-døgn set tydelige tegn på, at bæredygtighed og ansvarlighed får stadig større opmærksomhed i bestyrelseslokalerne.

På konferencen åbner vi døren til såvel direktions- og bestyrelseslokalerne for at få indsigt i de drøftelser, der foregår, og hvad roller og ansvar er i forhold til at sætte en bæredygtig omstilling af danske virksomheder på dagsordenen. Bl.a. kan deltagere på konferencen, der allerede er fuldt tegnet, høre Ørsteds bestyrelsesformand Thomas Thune Andersen fortælle om de perspektiver, krav og forventninger han oplever. 

Som optakt hertil er det interessant at se på tendenser fra store europæiske virksomheders bestyrelser som N. Craig Smith og Ron Soonieus, INSEAD, peger på i en artikel fra juni 2019. Baseret på interviews med ’non-executive’ direktører fra 50 store europæiske virksomheder viser de, at der er stor spredning på hvad der diskuteres, hvordan det diskuteres og hvorfor. Det er samtidig forskellige strategier, der skal til for at holde bæredygtighed på bestyrelsens dagsorden alt efter hvad det er for en adfærd bestyrelsesmedlemmerne udviser. De peger på fem arketyper og hvordan de kan tackles, som det kort beskrives her:

1. Benægterne
Benægtere er bestyrelses- og direktionsmedlemmer, der ser bæredygtighed som et buzzword eller en modedille. Når man skal håndtere benægtere, er det vigtigt at møde dem på deres egne vilkår og med stor tålmodighed. Tal om bæredygtighed - indirekte om nødvendigt - gennem specifikke, konkrete koncepter som risikoeksponering eller omkostningsreduktion. Vælg dit øjeblik med omhu. Rejs aldrig bæredygtighedsspørgsmål i krisetider. I stedet kan du prøve at engagere de enkelte bestyrelsesmedlemmer i en rationel samtale og opnå deres støtte, før du tager spørgsmålet op for hele bestyrelsen.

2. Hardliners
I modsætning til benægtere er hardliners klar på at tale positivt om bæredygtighed, men ud fra et forretningsmæssigt perspektiv. Deres fokus er på et strategisk ræsonnement kombineret med sund skepsis. Hardliners vil kun bekymre sig om bæredygtighed i det omfang det betaler sig eller er klart efterspurgt af interessenter. I dialogen med en hardliner, er det en fordel at introducere bestyrelsesmedlemmet til bæredygtige ideer, der ligger tæt på den eksisterende praksis. Fokuser på de "lavt hængende frugter". Start med områder, hvor business casen er stærk, og resultaterne er håndgribelige, og udvid herefter bæredygtighedstænkningen gradvist.

3. Den overfladiske
Den overfladiske type taler om vigtigheden af ​​bæredygtighed, men undlader ofte at gå ind i nærmere dialog. De har en lav forståelse af de egentlige spørgsmål og kommer til kort, når det gælder de strategiske rammer, der er nødvendige for at tage reel handling. Her handler det om at bistå dem med at forvandle gode intentioner til resultater. Kunsten er at spille med på deres gode intentioner, så kom med positive forslag, men vælg dem med omhu.

4. Den selvtilfredse
Denne type kan være vanskelig at få øje på. Mange har måske tidligere vedtaget initiativer som CSR-rapporter, grønne produktlinjer eller ansvarlige forsyningskæder, men har herefter ikke holdt sig ajour. De vil bruge eksempler på tidligere succeser, såsom CO2-reduktion og engagement i lokalsamfundet for at lukke enhver tale om bæredygtighed. Når man skal håndtere den selvtilfredse type kan man med fordel fokusere på de individuelle handlinger i stedet for den overordnede strategiske gennemgang. Anerkend fortidens succeser, når du peger på mangler i den aktuelle praksis. Søg efter ligesindede og opret koalitioner.

5. Den sande troende
De sande troende foretager ligesom hardliners altid omhyggelig analyse af forretningsfordele og ulemper. De er imidlertid forskellige, idet de troende indtager en langsigtet tilgang. De anerkender udfordringerne og den forandring, der skal foretages for at integrere fx miljømæssige og sociale forhold i virksomhedsstrategien.

Læs hele artiklen her på engelsk: https://knowledge.insead.edu/responsibility/sustainability-and-the-five-archetypes-of-boardroom-behaviour-11691

Læs mere om CSR konferencen 2019 her: https://www.danskerhverv.dk/kurser-og-events/csrdag2019-verdensmal-og-ansvarlighed-i-direktions--og-bestyrelseslokalet/

16.02.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Ny analyse: Bæredygtighed accelererer bredt i dansk erhvervsliv

28.11.2023Dansk Erhverv

Sponseret

Ny rapport: Stigende antal danske virksomheder sætter SBTi mål

23.11.2023Dansk Erhverv

Sponseret

Biodiversitet på Børsen - Fremtidens forretningsgrundlag

14.11.2023Dansk Erhverv

Sponseret

SBTN – kortlæg og sæt videnskabelige mål for din biodiversitets- og naturindsats

05.10.2023Dansk Erhverv

Sponseret

Status for CSRD og hvad med de nye bæredygtighedsstandarder?

29.09.2023Dansk Erhverv

Sponseret

Biodiversitet: Fremtidens forretningsgrundlag?