Hele Elis’ vaskeriservice er svanemærket – virksomheden bruger ikke kun svanemærkede vaskemidler

Alle kan købe svanemærkede produkter i supermarkedet – men Elis tilbyder en komplet svanemærket vaskeriservice, hvor alle led af indkøbs-, vaske-, og leveringsprocesserne er miljøoptimeret ud fra Svanemærkets krav, der hele tiden skærpes.

Elis siger tit, at de er svanemærkede, men hvad betyder det egentlig? Alle og enhver kan købe svanemærkede produkter i supermarkedet – men Elis tilbyder en komplet svanemærket vaskeriservice, hvor alle led af virksomhedens indkøbs-, vaske-, og leveringsprocesser er miljøoptimeret ud fra Svanemærkets krav, der hele tiden skærpes. Dét er langt mere omfattende, krævende og bæredygtigt end, hvis Elis kun brugte bl.a. svanemærkede vaskemidler.


Der er i Svanemærkets certificering krav til Elis’ vaskeriservice indenfor følgende områder:

  • Transport: Kravene er i forhold til vognparkens udledning af skadelige stoffer samt medarbejdernes træning i miljørigtig kørsel.
  • Affald: Elis tilbyder deres kunder at tilbagetage plastaffald, hvis Elis f.eks. leverer kundernes tekstiler i plast på grund af hygiejnekrav.
  • Kemi: Der er krav til, hvilke typer kemikalier der må benyttes i vaskeprocessen, f.eks. er en række fareklassificeringer (giftigt, kræftfremkaldende mm.) forbudte. Samtidig benyttes hverken parfume eller DADMAC (en gruppe kemiske stoffer, som er meget giftig over for vandlevende organismer).
  • Energiforbrug: Der er krav til mængden af energi (kWh), der må benyttes pr. kg vasket tøj.
  • Vandforbrug: Der er krav til mængden af vand (m3), der må benyttes pr. kg vasket tøj.
  • Tekstiler: 85 % af Elis’ samlede mængde vaskede tekstiler skal være miljømærkede eller opfylde Oeko-Tex 100-standarden.
  • Code of Conduct: Elis skal sikre, at virksomhedens leverandører enten efterlever FN’s 10 Global Compact principper eller ILO’s 8 kernekonventioner, som bl.a. forbyder børnearbejde og tvangsarbejde og giver organisationsfrihed.
  • Kvalitet: Elis’ vaskerier skal opfylde og efterleve fastsatte kvalitetskrav. Dette dokumenterer Elis via Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejnings krav, som også omfatter arbejdsmiljø.  

Ovenstående er alle de områder, der er krav til. Og kravene skærpes løbende, så vaskerierne skal altså kontinuerligt bruge endnu mindre el og vand, have endnu flere certificerede tekstiler etc.


"Når vi vasker vores kunders tekstiler, sker det ikke kun med miljø- og allergivenlige vaskemidler. Hele vores vaskeproces overholder Svanemærkets krav om bl.a. at reducere forbruget af vand, energi og kemi. Vi måler hver måned vores forbrugstal per kilo vaskede tekstiler på vores 16 landsdækkende vaskerier, så vi kan se, at vi hele tiden forbedrer os – fra 2008 til 2018 har vi f.eks. reduceret vandforbruget med 33 % og gasforbruget med 26 %", siger Elis Danmarks CSR-chef Louise Elver.


Miljømærkning Danmark har ansvaret for Svanemærket i Danmark, og de kontrollerer regelmæssigt, at Elis efterlever deres løbende skærpede krav, som omfatter meget mere end ressourceforbruget fra virksomhedens vaskemaskiner.

Et svanemærket vaskeri bygger på et helhedsperspektiv. Det betyder bl.a., at det begrænser energi- og vandforbrug, at det begrænser miljøpåvirkningen fra den transport, der sker i distributionen – og at det anvender kemikalier, der lever op til skrappe miljø- og sundhedskrav. Samtidig strammer Svanemærket løbende kravene for at sikre en bæredygtig udvikling. Tallene fra Elis, som i mange år har haft svanemærket deres vaskeriservice, viser tydeligt, at kravene gavner både mennesker, miljø og jordens ressourcer", siger Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark.


Læs også denne case, som Miljømærkning Danmark har udarbejdet

14.05.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Bæredygtighedsrapport: Bæredygtighed i Elis 2023 er netop offentliggjort

25.04.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Nyt tekstilprojekt vil øge cirkulariteten for industritekstiler

01.03.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Få hjælp til klimaregnskabet med Elis’ CO2-beregner

01.03.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Et mere miljøvenligt hotel med produkter fra Elis

15.02.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Overskudsvarme sendes fra Elis’ industrivaskeri til beboere i Kjellerup

14.02.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

QA Manager med stort omsorgshjerte – både internt og eksternt i virksomheden