Høje CSR-krav til Berendsen – og deres leverandører

Hos Berendsen stræber de ikke kun efter at udvise omtanke for mennesker og miljøet i alle dele af deres forretning. De rykker et ekstra led ud i forsyningskæden for at sikre, at deres leverandører også gør det!

Leverandører skal skrive under på, at de opfylder Berendsens CSR-krav

Hos Berendsen stiller de krav til deres leverandører om, at de også skal leve op til deres ”Adfærdskodeks”, som forpligter dem til at overholde den lokale lovgivning og kontinuerligt forbedre deres standarder for bl.a. medarbejdersikkerhed og -sundhed, lønforhold, arbejdstid og påvirkning af miljøet. Eftersom Berendsen har underskrevet FN’s Global Compact, er deres leverandører også forpligtede til at respektere principperne indenfor:

  • Menneskerettigheder
  • Arbejdstagerrettigheder
  • Miljøansvarlighed
  • Anti-korruption

Berendsen tager et seriøst CSR-ansvar for tekstilfabrikker i Fjernøsten

Mange af deres leverandørers tekstiler bliver produceret på fabrikker i Fjernøsten, og derfor påtager de sig et stort ansvar for at sikre, at deres leverandører ikke kun skriver under på deres krav – men at de også efterlever dem i praksis. Anne-Sophie Stokbro, som er CSR-chef hos Berendsen Danmark, forklarer:

”Vi samarbejder med det globale certificeringsbureau: Bureau Veritas – de har lokale kontorer over hele verden, så de kan til enhver tid tjekke op på tekstilfabrikkerne i Fjernøsten, hvis vi er det mindste usikre på, om de opfylder vores krav og principperne i FN’s Global Compact. Vi har f.eks. nul-tolerance overfor børne- og tvangsarbejde, så det vil vi på ingen måde acceptere. Skulle det alligevel ske, at vi finder ud af, at der har været brugt børnearbejde på en fabrik, så gør vi alt for, at fabrikken ikke bare fyrer barnet og f.eks. sender barnets familie ud i fattigdom. I stedet samarbejder vi med fabrikken om at finde en aftale, hvor f.eks. en af forældrene eller en ældre søskende kan overtage barnets job, mens barnet selv får lov til at komme i skole.”

Vil højne CSR-standarden i branchen

Som Anne-Sophie Stokbro forklarer, handler Berendsens høje CSR-krav også om at udvise ansvar og gøre en forskel for både tekstilservicebranchen og deres arbejdspartnere:

”Vi ved godt, at det er høje CSR-krav, vi stiller til vores leverandører, men vi er en af landets førende virksomheder indenfor vores branche – så vi ser det som vores ansvar at højne CSR-standarden i branchen. Vores kunder og samarbejdspartnere skal kunne stole på, at også vores leverandører til enhver tid handler etisk. Og i sidste ende kommer det jo leverandørerne selv til gode – for når vi stiller høje krav til f.eks. tekstilfabrikker i Fjernøsten, er vi samtidig med til at højne standarden for arbejdsforhold og miljøpåvirkningen i de lande, hvor lovgivningen ikke altid er tilfredsstillende.”

De 10 principper i FN’s Global Compact:

Menneskerettigheder
Virksomheder bør:
- støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder
- sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne

Arbejdstagerrettigheder
Virksomheder bør:
- opretholde organisationsfrihed og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
- støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde
- støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde
- eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold

Miljøansvarlighed
Virksomheder bør:

- støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
- tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
- tilskynde udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier

Anti-korruption
Virksomheder bør:
- modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

10.06.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Mindre kørsel og smartere leveringer hos Elis: Samdistribution gavner både kunder og miljøet

14.05.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Bæredygtighedsrapport: Bæredygtighed i Elis 2023 er netop offentliggjort

25.04.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Nyt tekstilprojekt vil øge cirkulariteten for industritekstiler

01.03.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Få hjælp til klimaregnskabet med Elis’ CO2-beregner

01.03.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Et mere miljøvenligt hotel med produkter fra Elis

15.02.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Overskudsvarme sendes fra Elis’ industrivaskeri til beboere i Kjellerup