Guldet i virksomheders affald

Flere virksomheder kan sortere plastaffald fra til genanvendelse. Sidste år brugte danske virksomheder og landbrug 500.000 tons plast, og en stor del af det ender som affald. En ny nordjysk kampagne skal sikre, at virksomheders plastaffald bliver genbrugt

Deltagere på plastkursus hos Aage Vestergaard Larsen i Mariager.

Sortering skaber arbejdspladser i Danmark
Hos plastgenanvendelsesvirksomheden Aage Vestergaard Larsen A/S vurderes det, at der kan skabes 500 arbejdspladser ved at indsamle og oparbejde plasten igen. I dag brændes hovedparten af plastaffaldet af, og derudover eksporteres over 130.000 tons hvert år ud af landet (jf. Plastindustrien 2012). Franz Cuculiza, der er direktør hos Aage Vestergaard Larsen, er sammen med en række andre erhvervsledere netop trådt ind i regeringens nye Advisory Board, som er et udvalg for cirkulær økonomi. Det skal rådgive om, hvordan regeringen kan understøtte virksomhedernes grønne omstilling.

”Hvis det plastaffald, som hvert år eksporteres til udlandet, i stedet bliver genanvendt herhjemme, så anslår vi, at der kan skabes 500 arbejdspladser i branchen”, siger Direktør Franz Cuculiza, og fortsætter, ”Det er derfor meget interessant, at der sættes en kampagne i gang for at finde guldet i virksomhedernes affald”.

Den største del af plastaffaldet brændes i dag. Afbrænding er en dårlig udnyttelse af værdien, da man derved kun udnytter brændværdien. Afbrænding bør først anvendes efter, at plasten har mistet sine egenskaber, og dermed ikke længere er egnet til at indgå i omløb. Plast kan laves til nyt plast igen og igen, hvis det vel at mærke er rent plast af samme type – og gerne fri for papirlabels og fragtsedler m.v.

Nordjyske kommuner står bag plastkampagnen
Bag kampagnen står de nordjyske kommuner og kommunernes miljøsagsbehandlere, som hvert år besøger en række virksomheder gennem miljøtilsynet. Miljømedarbejderne er derfor på kursus i januar, for at få overblik over plasttyperne og blive klogere på mulighederne i plastaffaldet. En viden som de skal tage med ud til de nordjyske virksomheder. Den dialog skal medvirke til at de nordjyske virksomheders plastaffald bliver genanvendt.

At vi genanvender plasten igen og igen er sund fornuft. Det giver god mening for de virksomheder, der skal af med deres plastaffald og for de virksomheder, der kan bruge plasten som en god og billig råvare i deres produktion – og så giver det selvfølgelig mening for miljøet! ” udtaler Borgmester Knud Kristensen fra Vesthimmerland Kommune, som sidder i bestyrelsen for NBE, som repræsentant for Business Region North Denmark.

Kommunernes miljøsagsbehandlere besøger hvert år mange virksomheder, og de skal derfor hjælpe virksomhederne med at opdage potentialerne, så virksomhederne kan genanvende en større del af deres affaldsplast. For at kunne genanvende mere, er der dog brug for mere viden om hvilke plasttyper og mængder, der skal til for at kunne sende det til genanvendelse.

Virksomhederne kender ikke værdien af deres plastaffald
Det er Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE), der står for at koordinere kampagnen. Det sker som led i, at plast er et strategisk indsatsområde for netværket, som der vil blive arbejdet med de næste 4 år. NBE har en ambition om at bevare plasten i Nordjylland med henblik på at skabe lokal økonomisk udvikling og beskæftigelse. Bevarelse af plastressourcen i regionen vil være med til at understøtte en lokal erhvervsudvikling inden for en række sektorer som transport, logistik, ressourcehåndtering og -oparbejdning samt fremstillingsindustrien.    

Plasten skal indsamles og sorteres i en sådan kvalitet, at den kan genanvendes igen og igen til gavn for virksomhedernes konkurrenceevne. Samtidig er det målet at reducere den miljøforurening og klimabelastning, der knytter sig til anvendelse af plast.

Det første og allervigtigste skridt man kan tage, - hvis man som virksomhedsejer gerne vil arbejde med bæredygtighed og ressourceeffektivitet og øge genanvendelsen af råvarer og materialer, - er at interessere sig for, hvad det egentlig er, man smider væk, og hvilken værdi det har” fortæller Jens Højer, formand for NBE.

Som en del af plastkampagnen vil der i 2017 blive afholdt en række møder, hvor virksomhederne kan få inspiration og erfaringsudveksle omkring frasortering og genanvendelse af deres plastaffald.

Grønne omstillings-hjerner samles i Aalborg

26.02.2023Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

06.07.2021Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

Cirkulær innovation for fremtiden

Podcast: social bæredygtighed og ekskriminelle lærlinge

08.04.2021Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

08.04.2021Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

Det Cirkulære Nordjylland

03.12.2020Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

Social bæredygtighed på rygraden

03.11.2020Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

Bæredygtighed en døråbner til dialog