Grønne standarder er fordelagtige for både miljø og forretning

Virksomheden Ellab oplevede pludselig, at flere kunder stillede krav om bæredygtighed og dokumentation heraf. Siden har virksomheden arbejdet med energi- og miljøledelse, hvilket har vist sig at give flere fordele, end først forventet.

Virksomheden Ellab har oplevet mange fordele ved at arbejde med grønne, internationale standarder..

- Kundernes fokus på bæredygtighed er i dag blevet så stort, at uden certificeringerne i energi- og miljøledelse kunne vi risikere at miste en del af omsætningen og de kunder, der stiller krav om bæredygtighed og miljøtiltag til deres leverandører, siger Morten Møller Nicolaisen, Senior Quality Assurance Manager hos Ellab.

Bæredygtighed og cirkulær økonomi var tidligere ikke så udbredt i Ellabs branche, men lige så stille mærkede de efterspørgsel fra deres kunder og besluttede sig derfor for at gå i gang med først den internationale standard for miljøledelse - ISO 14001 og senere også standarden for energiledelse - ISO 50001.

Ellab leverer monitorerings- og valideringsløsninger til medicinalindustrien og fødevareindustrien, hvor der stilles skrappe krav til dokumentation af processer og produkter. Derfor var Ellab vant til at arbejde med internationale standarder, og Morten Møller Nicolaisen understreger, at standarder kan være meget gavnlige, når man som virksomhed bevæger sig ind på et nyt område. For Ellab gav de internationale standarder tryghed og støtte, da de skulle tænke grøn omstilling ind i forretningen.

Hurtigere forsyningskæde og mindre CO2-aftryk

Foruden efterspørgslen fra kunderne ser Ellab det også som en moralsk forpligtigelse at tænke over ressourceforbruget. ”Miljøet er noget, der berør os alle,” siger Morten Møller Nicolaisen.

- Forandring, det starter med én selv. Det er særligt den fællesskabsånd, vi i Ellab har fået omkring arbejdet med de grønne standarder. Alle medarbejdere yder en indsats og tænker miljøet ind i alt, hvad de gør. Det er faktisk også noget, der har bidraget enormt meget til det sociale delmiljø i virksomheden – det er noget, vi er fælles om og hjælper hinanden med, fortæller Morten Møller Nicolaisen.

Samtidig oplever han også, at Ellab sparer en masse ressourcer ved at bruge standarderne. Det har blandt andet vist sig på forsyningskæden.

-Vi tænker globalt og handler lokalt. Vi har fået en hurtigere forsyningskæde ved at have lokale leverandører. Der er jo ingen grund til at vente tre måneder på noget fra Kina, som vi kan hente med det samme i Næstved. Og så giver det jo samtidig et mindre CO2-aftryk. På den måde har vi oplevet, at det kan give pote på flere punkter at tænke bæredygtighed ind i virksomheden, erfarer Morten Møller Nicolaisen.

Bæredygtighed er et fælles mål

At spare ressourcer er ikke den eneste positive effekt, som Ellab har oplevet i arbejdet med internationale, grønne standarder. Ellab oplever også et samarbejde omkring bæredygtighed mellem virksomhederne.

- Alle har et fælles mål, og derfor hjælper vi hinanden og bruger hinanden som sparringspartnere. Vi vil alle gerne være grønne, så derfor kan vi lige så godt hjælpes ad og støtte hinanden. Det her fællesskab omkring bæredygtighed er en kæmpe bonus, som vi egentlig ikke havde forventet, da vi gik i gang med vores grønne omstilling, fortæller Morten Møller Nicolaisen.

I dag har virksomheden ansat en Sustainability Manager og blevet så erfaren i miljøledelse og energiledelse, at de hjælper egne leverandører med at forstå værdien af grøn omstilling. Ellab oplever, at det giver en ny indfaldsvinkel til dialogen med både kunder og leverandører at tale bæredygtighed. Det er en anledning til at samarbejde, lære af hinanden og sammen værne om miljøet.

Når først, du får ændret mindsettet, begynder tingene at rulle

Det er Ellabs oplevelse, at det for de fleste virksomheder giver mening at starte arbejdet med internationale standarder i det små. Det gælder i første omgang om at få hul på bylden og erfare, hvordan standarder skaber værdi. Løbende opbygger man forståelse af, hvordan man arbejder med standarder og kan bygge oven på.

- Det handler om at begynde med det, der ligger lige for. Det kan godt være, at det ikke er noget, der giver så meget i starten, men det handler i første omgang om at få tankegangen ind og mindsettet på bæredygtighed. Når først, du får ændret mindsettet, begynder tingene at rulle. Pludselig ser man en forskel, og det giver motivation til at fortsætte og til at gøre endnu mere. Man lærer også hele tiden noget i processen, slutter Morten Møller Nicolaisen.

08.04.2024Dansk Standard

Sponseret

Psykisk arbejdsmiljø - introduktion til standarden DS/ISO 45003:2021

14.02.2024Dansk Standard

Sponseret

Ny standard for virksomheder til håndtering af klimaændringer

05.02.2024Dansk Standard

Sponseret

Ny lovgivning medfører skærpede krav til virksomheders energiledelse og stiller skarpt på CO2-udledning

14.12.2023Dansk Standard

Sponseret

Det nye bygningsdirektiv kalder på standarder

14.12.2023Dansk Standard

Sponseret

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

27.11.2023Dansk Standard

Sponseret

Sådan gør du din virksomhed mere modstandsdygtig