Grønt samarbejde giver varmen

Offentligt-privat partnerskab sikrer, at overskudsvarme fra testcenter nu opvarmer 250 husstande i Frederikshavn. Partnerskab giver ikke bare værdi, men er selve grundlaget for, at den cirkulære omstilling kan lykkes.

Hos MAN Energy Solutions i Frederikshavn har de valgt at fokusere strategisk på bæredygtighed i deres forretningsmodel. Virksomheden udvikler og tester bl.a. store dieselmotorer og generatoranlæg til skibe, hvilket kræver store mængder nedkølingsvand, røggas og elektricitet.

Overskudsenergien derfra bruges derfor nu til at opvarme ca. 250 husstande hvert år, ved at levere overskudsenergien i det lokale fjernvarmesystem.

Kim Nørgaard, der er produktionschef i MAN Energy Solutions, forklarer, at en af hovedårsagerne til, at testcentret blev opført i Frederikshavn, netop var muligheden for at genanvende energien i fjernvarmesystemet:”Som koncern har vi et fokus på at minimere CO2-udslip - både på vores produkter og i forbindelse med produktion. Det hænger fint sammen med, at Frederikshavn Kommune har et mål om at blive CO2-neutral”.

Anlægget er lavet i samarbejde med Frederikshavn Forsyning, der kan slukke deres gaskedelanlæg, når de får overskudsvarme fra virksomheden

Samarbejdet omkring overskudsvarme giver god mening for begge parter – og ikke mindst for miljøet. Industriel levering af overskudsvarme ind på fjernvarmenettet er stadig ikke normen, men flere rapporter viser, at der kan være store potentialer i flere landsdele.

Offentlige-private samarbejder er altafgørende for at kunne lykkedes med den cirkulære omstilling, som Nordjylland, og hele Danmark, har påbegyndt. Tværgående samarbejder er ikke bare vigtige indenfor overskudsvarme men for hele den grønne omstilling, hvis vi skal lykkes med at skabe et cirkulært Danmark”, vurderer Kim Nørgaard. 

MAN Energy Solutions bruger Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark som forum for samarbejde, og for at skabe tværgående fælles løsninger, der er til gavn for både den enkelte organisation og for fællesskabet - og miljøet.

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: cirkulær økonomi i 2019

Den første hype om cirkulær økonomi er ovre, og det seriøse arbejde er begyndt. Så hvad er udfordringerne, som står tydeligst frem nu? Pilen peger mod samarbejde på tværs af siloer, udviklingen af materialer og at få det fulde potentiale i sving. 

Grønne omstillings-hjerner samles i Aalborg

26.02.2023Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

06.07.2021Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

Cirkulær innovation for fremtiden

Podcast: social bæredygtighed og ekskriminelle lærlinge

08.04.2021Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

08.04.2021Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

Det Cirkulære Nordjylland

03.12.2020Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

Social bæredygtighed på rygraden

03.11.2020Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

Bæredygtighed en døråbner til dialog