Grønne visioner for fremtiden - H.K.H. Kronprinsens besøg ved Food Nation Visitor Centre Aarhus

Den danske fødevareklynges bæredygtige optimering af produktion og processer kan for alvor skabe værdi internationalt og repræsentanter fra klyngen delte den 28. oktober deres grønne visioner med Kronprinsen under hans besøg i Food Nation Visitor Centre.

H.K.H. Kronprinsen besøgte som Food Nations protektor det nyåbnede Food Nation Visitor Centre i Aarhus, der er etableret i samarbejde med Business Region Aarhus for at øge kendskabet til Danmark som ledende fødevarenation. Kronprinsen fik under besøget en tour rundt i fødevareklyngens styrker og eksportmuligheder samt få indblik i de grønne visioner som fødevareklyngen har for at imødekomme de globale udfordringer.

Danmark har i flere årtier arbejdet målrettet for at reducere miljøpåvirkningen fra landbrugs- og fødevareproduktionen, og siden 1990 er udledningen af drivhusgasser reduceret med 16%, mens produktionsmængden er steget med 35%. Den danske fødevareklynge er dermed hjemsted for en af de mest bæredygtige landbrugs- og fødevareproduktioner i verden. Danmark er et lille land, men en stærk fødevarenation, der for alvor kan skabe værdi for landbrugs- og fødevaresektoren internationalt.

Fødevareerhvervet er centralt for samfundsøkonomien

I dag eksporteres 75% af den samlede fødevareproduktion, hvilket udgør ca. 25% af den samlede danske vareeksport svarende til 168 mia. kr. Samtidig knyttes mere end 75% af de i alt 186.000 beskæftigede i den danske fødevareklynge til eksportarbejde. Fødevareerhvervet er altså en væsentlig bidragsyder til den danske samfundsøkonomi, og derfor er det helt centralt, at vi konstant arbejder for at udvikle muligheder på eksisterende og potentielle eksportmarkeder.

Som en lille åben økonomi, der er dybt afhængig af udlandet, er eksporten den vigtigste drivkraft for økonomisk vækst og arbejdspladser i Danmark. Fødevaresektoren er afgørende i en krisetid, hvor der er behov for både forsyningssikkerhed og bæredygtige fødevarer.

Danmark er en stærk handelspartner indenfor bæredygtighed

Eksporten fra fødevareklyngen dækker ikke blot landbrugsprodukter og fødevarer men også teknologi, ingredienser og viden. Food Nations imageanalyse fra september 2020 viser, at Danmark står som en stærk handelspartner indenfor bæredygtighed, idet 55% internationale beslutningstagere mener, at vi er blandt de mest bæredygtige landbrugs- og fødevarenationer i verden.

Vejen til yderligere at udvikle den danske position inden for bæredygtigt landbrug og fødevareproduktion er gennem innovative projekter udført i samarbejde mellem den offentlige og private sektor. Eksempler viser lovende resultater som Carlsberg, der udvikler verdens første ølflaske i papir lavet af bæredygtigt fremstillede træfibre, der både er 100% biobaseret og fuldt genanvendelig, og det danske grovvareselskab DLG, der i samarbejde med DLF m.fl. vil producere græsprotein som foder til dyreproduktion som alternativ til sojaprotein.

Den globale grønne omstilling bliver en driver i den danske fødevareeksport i de kommende år. Og da Danmark allerede har været i gang i flere årtier, er vi godt rustet til den internationale konkurrence, hvor det globale fokus på klimaet accelererer den grønne omstilling.

02.05.2023Food Nation

Sponseret

Denmark invests over EUR 90 million in fund for development of plant-based foods

09.02.2023Food Nation

Sponseret

Danish grass variety wins prestigious award

01.02.2023Food Nation

Sponseret

Northern Europe’s largest production of green proteins has opened

25.01.2023Food Nation

Sponseret

Big data empowers Arla farmers to decarbonise dairy at a faster pace

18.01.2023Food Nation

Sponseret

New project develops innovative ingredients with anti-inflammatory properties

11.01.2023Food Nation

Sponseret

Denmark to spearhead global battle against food waste