Global Compact Network Denmark har fået ny bestyrelse

Årets generalforsamling bød på valg af seks bestyrelsesposter, en præsentation af den nye globale strategi samt et indlæg fra Global Compact Network Denmarks søsternetværk i Ukraine.

Det danske netværk af FN’s Global Compact har fået ny bestyrelse på den årlige generalforsamling 28. april. Bestyrelsen, der i alt består af 12 medlemmer, kan byde velkommen til fire nye medlemmer fra virksomheder og to fra organisationer, som enten er blevet genvalgt eller valgt for første gang. Samtidig træder Rasmus N.D. Skov af som bestyrelsesforperson efter to år ved roret.

Rasmus N.D. Skov præsenterede den nye globale strategi for Global Compact, som blandt andet byder på flere stærke medlemstilbud og derfor en ændring af medlemsbidrag. Blandt de nye medlemstilbud er Academy-platformen, som alle medlemmer har adgang til.

“Platformen starter som et læringsunivers, men skal blive til et community, hvor virksomheder kan møde ligesindede, som de deler udfordringer med,” forklarer Rasmus N.D. Skov.

Global Compact Network Denmark udvider desuden sit udvalg af Accelerator-programmer fra tre til fire programmer med tilføjelsen af et menneskerettighedsprogram.

Rasmus N.D. Skov kunne fortælle, at tilslutningen til Global Compact Network Denmark har været støt stigende siden 2018:

“Faktisk er tallene i så hastig udvikling, at da tallene blev trukket efter Påske var der 526 medlemmer. I dag er der 537. Det kan vi godt være stolte af, for det betyder, at vi de facto er det netværk, man tilslutter sig, hvis man vil arbejde med samfundsansvar som virksomhed i Danmark.”

Samtidig lagde forpersonen vægt på, at verden er foranderlig og kræver omstillingsparate virksomheder. FN’s Global Compact består af 69 lokale netværk, og på den måde er medlemmer af Global Compact Network Denmark en del af en global bevægelse for bæredygtighed og samfundsansvar i erhvervslivet. Derfor har Global Compact Network Denmark i dagens anledning haft et fokus på globale udfordringer, muligheder og betingelser for dansk erhvervsliv.

Bestyrelsen igangsætter særlig indsats for krigen i Ukraine
Globale kriser påvirker også danske virksomheder. Et trist, men lysende klart eksempel på dette er krigen i Ukraine. Medlemmer af det danske netværk har allerede vist stor vilje til at hjælpe lokalbefolkningen og økonomien ved at fortsætte deres virksomhed i Ukraine, organisere og sende nødhjælp og stille lagerbygninger til rådighed for nødhjælp. For mens virksomheder påvirkes af globale kriser, så spiller de også en nøglerolle i fredsinitiativer.

Til generalforsamling 2022 har det danske netværk derfor givet særlig taletid til Tatiana Sakharuk, Executive Director for Global Compact Network Ukraine.

“Thank you so much for the opportunity to speak. I am sure that we as one Global Compact will be able to corporate with businesses and ensure that human rights will be repected,” lød det fra Tatiana Sakharuk.

Netværket i Ukraine opererer i dag fra Polen, hvor de har indgået et tæt samarbejde med det polske netværk. De har blandt andet iværksat en række humanitære indsatser i samarbejde med virksomheder og brancheorganisationer, som bestyrelsen i Global Compact Network Denmark har valgt at støtte.

“Vi har en meget sund økonomi, og derfor har vi valgt at give 10.000 euros til Global Compact Network Ukraine for at støtte deres arbejde,” fortæller Rasmus N.D. Skov.

Der bliver iværksat initiativer for virksomheder, som ønsker at støtte mennesker, der er påvirket af krigen:

Nødhjælp
Formidling af jobs: ‘Give a job for Ukraine’
Møder for medlemmer
Læs meget mere om dette på vores nye Ukraine-side.

Velkommen til den nye bestyrelse

Omdrejningspunktet for generalforsamlingen var naturligvis de seks bestyrelsesposter, der var til valg på dagen. Bestyrelsen arbejder for den strategiske linje for Global Compact Network Denmark samt at styrke arbejdet med verdensmålene gennem en stærk forankring af de Ti Principper i dansk erhvervsliv. Den nye bestyrelse består af de følgende personer:

Virksomheder i alle størrelser:

 • Ida Krabek, Ørsted A/S (nyvalgt)
 • Lene Bjørn Serpa, A.P. Møller – Mærsk (nyvalgt)
 • Malene Thiele, Nilfisk A/S (nyvalgt)
 • Jess Fleischer, Son of a Tailor ApS (nyvalgt)

Organisationer:

 • Marie Gad, Dansk Industri – DI (nyvalgt)
 • Cathrine Bloch Veiberg, Institut for Menneskerettigheder (genvalgt)

De tilslutter sig de nuværende medlemmer af bestyrelsen:

 • Jan Bybjerg Pedersen, Schoeller Plast
 • Louise Askær-Hune, STARK Group
 • Jacob Bruun, Vækstfonden
 • Tina Larsen, PWC
 • Sven Beyersdorff, Nordic Sustainability
 • Torben E. Hoffmann Rosenstock, Danmarks Restauranter & Cafeer – DRC

Det danske Global Compact-netværk har desuden en observatørpost, som Ole Lund Hansen, Chief, Global Operations hos FN’s Global Compact, besidder.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode og mødes fire gange årligt, hvor de er med til at sætte den strategiske linje for Global Compact Network Denmark. Vi ser frem til det kommende år med den nye bestyrelse, som vil sætte sit eget præg på udviklingen af samfundsansvar i dansk erhvervsliv. Samtidig må vi sige farvel og stort tak for arbejdet til de afgående medlemmer:

 • Rasmus N.D. Skov, Ørsted A/S (afgående forperson)
 • Emilie Juel-Helwig, PensionDanmark (afgående næstforperson)
 • Flemming Lynge Nielsen, Danfoss A/S
 • Ingrid Reumert, The Velux Group
 • Thomas Bustrup, Dansk Industri – DI

På generalforsamlingen førte Marianne Granhøj fra Kromann Reumert an som dirigent, og regnskabschef Jesper Toustrup fra Dansk Industri gennemgik årsregnskabet for 2021, mens direktør Sara Krüger Falk gennemgik budget for 2022. Bestyrelsen vil konstituere sig med en ny forperson og næstforperson til første bestyrelsesmøde i juni måned.

22.04.2024UN Global Compact Network Denmark

Sponseret

Ny bestyrelse i UN Global Compact Network Denmark

13.03.2024UN Global Compact Network Denmark

Sponseret

Vær med til UN Global Compacts Årskonference 2024: Fremtidens Bæredygtighed & ESG

05.03.2024UN Global Compact Network Denmark

Sponseret

De nordiske UN Global Compact-netværk lancerer tre business briefs med fokus på klima dilemmaer

04.03.2024UN Global Compact Network Denmark

Sponseret

Mere gratis ESG-læring lanceret

12.02.2024UN Global Compact Network Denmark

Sponseret

Gratis læringsforløb om ligestilling i erhvervslivet frem mod Kvindernes internationale kampdag

22.01.2024UN Global Compact Network Denmark

Sponseret

Gratis ESG-læring i fast, nyt format