Gør ESG til en integreret del af kulturen

Det er ikke ualmindeligt, at emner som bæredygtighed, trivsel, sociale forhold og mangfoldighed i en organisation behandles på forskellig vis fra afdeling til afdeling. De opdelte siloer gør det svært at opnå det fulde udbytte af organisationens arbejde med ESG, og derfor er det relevant med fælles retningslinjer.

Med en holistisk tilgang til de vitale ESG-spørgsmål, kan sociale, miljø- og ledelsesmæssige hensyn integreres i virksomhedskulturen, og på den måde kan I opnå et større buy-in og ejerskab fra den enkelte medarbejder såvel som fra afdelingerne generelt. Den overbevisning og adfærd, der demonstreres af ledere, medarbejdere og hvordan organisationen interagerer med omverdenen, definerer din kultur – og bestemmer din succes med ESG.

Tre skridt til at få fuldt udbytte af ESG

For at skabe reel værdi med ESG skal arbejdet være fast inventar i mål, strategier, processer og beslutninger, og de forskellige områder skal italesættes og kommunikeres på tværs af hierarki og afdelinger.

Et godt udgangspunkt er at følge disse tre punkter:

1) Lad bestyrelsen tage føringen
Når kulturelle forandringer skal iværksættes, starter arbejdet i toppen. Det betyder, at bestyrelsen og ledelsen skal gå forrest, når ESG skal på dagsordenen. Med aktiv involvering på højeste niveau sikrer I, at der evalueres på de udvalgte ESG-områder, og den overordnede strategiske tilgang styrker ressourcerne og engagementet i virksomheden.

Men opmærksomhed fra højeste niveau er ikke nok. Indsatsen skal favnes på alle niveauer, og det leder os videre til næste punkt.

2) Gør ESG til en del af kulturen
En organisations kultur afspejler sig i den måde, ledere og medarbejdere opfører sig på, ligesom den kommer til udtryk i de normer, overbevisninger og systemer, organisationen interagerer ud fra. Derfor er det helt essentielt, at ESG bliver en integreret del af kulturen. Når den er dét, vil hver medarbejder have den samme følelse af engagement.

Spørgsmålet er naturligvis, hvordan man former kulturen på netop den måde?

Som vi ser det, er der kun én vej, og her er vi tilbage ved punkt nr. 1; det er nemlig ledelsen, der baner vejen for en kulturændring. Sammen skal I klarlægge, hvad ESG i virkeligheden betyder for organisationen. Retningen skal sættes, og kommunikationen skal være klar og tydelig – og I kan med fordel stille følgende spørgsmål:

  • Hvorfor er ESG vigtigt for organisationen?
  • Hvordan skal arbejdet med ESG komme til udtryk i hverdagen?
  • Hvilke ESG-mål har organisation nu, om et år og om fem år?
  • Hvem skal varetage hvilke opgaver og hvornår?
  • Hvordan evalueres der på indsatsen?

Som sagt er det et arbejde, der starter på øverste niveau, men det er vigtigt, at de enkelte ledere på alle plan inddrages tidligt i forløbet. På den måde skabes et inkluderende fællesskab, hvor engagement og ejerskab kommer til at fylde – og det er helt essentielt, når kulturen skal spredes til medarbejderne.

Og netop de resterende medarbejdere er næste fokuspunkt. De kulturelle rammer sættes måske nok af ledelsen, men det er medarbejderne på gulvet, der driver og fastholder den.

3) Find et fælles sprog for ESG
Én ting er, hvad I som organisation ønsker at opnå – noget andet er, hvordan I får det til at ske. Her er kommunikation et af de absolut vigtigste parametre.

I skal finde et fælles sprog for arbejdet med ESG, så både ledere og medarbejdere er enige om, hvad der er på dagsordenen, når snakken eksempelvis falder på bæredygtighed eller mangfoldighed. På tværs af afdelinger, vel at mærke. Målsætninger skal italesættes, det samme skal (manglende) resultater, og der skal herske en åben, ærlig og positiv dialog om ESG, så den enkelte medarbejder kan se, at indsatsen bliver bemærket og anerkendt.

Forandringer tager tid

Afslutningsvis er det værd at nævne, at alting tager tid – også kulturelle forandringer i en organisation. Det er derfor vigtigt, at I væbner jer med tålmodighed og holder fast i de processer, strategier og målsætninger, der er fastlagt på øverste niveau.

Gør I det – og har I ovenstående i baghovedet – så er I godt på vej til at skabe en stærk og engageret kultur omkring ESG.

Læs mere på RISAs website og få 3 gode grunde til at arbejde med ESG.

20.06.2023RISMA SYSTEMS A/S

Sponseret

Compliance kræver mobilisering af organisationen

Software deler CSRD op i mundrette stykker

20.06.2023RISMA SYSTEMS A/S

Sponseret

12.06.2023RISMA SYSTEMS A/S

Sponseret

RISMA samler hele CSRD-området under ét styringsværktøj

15.05.2023RISMA SYSTEMS A/S

Sponseret

RISMA stykker din vej sammen i CSRD-junglen

08.06.2022RISMA SYSTEMS A/S

Sponseret

ESG i praksis: Vejen til en bæredygtig værdikæde

10.01.2022RISMA SYSTEMS A/S

Sponseret

Når bæredygtighed er kernen i forretningen