Fragttrafik på el i byerne kan give markante CO2-reduktioner

Ny CONCITO rapport viser, at grøn citylogistik kan bidrage væsentligt til at nedbringe CO2-udledningen fra byernes vare- og lastbiltrafik. Klimazoner, der fremmer elektrificering af køretøjsparken, er det tiltag, der vurderes at have det største potentiale for CO2-reduktion. Men det kræver klare politiske rammer og nye lokale partnerskaber at få omstillingen sat i gang.

Foto: Scania.

03.03.2021

CSR.dk

”Data fra kommunerne viser, at vare- og lastbiltrafikken i dag står for en stor andel af trafikkens samlede CO2-udledning i danske byer. Helt op til 30 – 40 % i centrale byområder. Derfor er et øget fokus på grøn citylogistik med elektrificering absolut en vigtig del af indsatsen for at mindske CO2-udledningen”, siger Henrik Gudmundsson, seniorkonsulent i transport og byer i CONCITO, i en pressemeddelelse fra tænketanken.

Udtalelsen kommer med baggrund i en ny rapport fra CONCITO, ”Dekarbonisering af byens logistik”, som beskriver eksempler på citylogistiske løsninger og strategier fra ind- og udland.

Analysen ser nærmere på fire typer forbedringstiltag: At samle leverancer på færre køretøjer, levering i ydertimer, omlægning fra dieselkøretøjer til alternative drivmidler og teknologier, og brug af små lette køretøjer som el-scootere og el-cykler.

Ud af disse fremstår elektrificering af vognparken som det tiltag, der har det største potentiale for CO2-reduktion, mens de øvrige tiltag især kan tilgodese andre formål, såsom bedre bymiljø, økonomi og fremkommelighed. Erfaringer viser, at de forskellige tiltag med fordel kan kombineres for at opnå bedre resultater, men at det bør ske lokalt ud fra hensyn til de konkrete byer og markeder. Dog er der brug for fælles rammer i form af ensartede klimazonekrav og CO2-standarder for transportleverancer.

Både kommunen og staten er vigtige aktører
Blandt mange aktører i omlægningen af bytrafikken spiller det offentlige en vigtig rolle. Kommunerne har forskellige håndtag til at regulere trafikken, men har ikke mange muligheder for at styre logistik og godstransport. Her er det staten, der sætter de overordnede rammer, men staten har i dag ikke nogen tydelig rolle i forhold til citylogistik i byerne.

”Det er tydeligt, at de overordnede rammer bør komme fra politisk side. Det er fx grønne krav til transport i offentlige indkøb og styrkelse af reglerne i zonelovgivningen. Det kan også være støttemuligheder til lokale partnerskaber og transportvirksomheder, så de i en overgangsperiode kan få tilskud til indkøb af eldrevne køretøjer og fx opladningsudstyr”, siger Christian Ibsen, direktør i CONCITO.

Analysen peger således på to overordnede tilgange, der begge bør sættes i spil:

  1. Konkret efterspørgsel på grønne transportløsninger, hvor det offentlige skal gå foran ved at indarbejde krav om brug af nul- eller lavemissionskøretøjer i forbindelse med offentlige indkøb og kontrakter, hvor der direkte eller indirekte indgår transport. Der bør udvikles en fælles standard for klimaneutrale transportleverancer.
  2. Etablering af krav til CO2-udledningen fra køretøjer, som skal overholdes, hvis man vil køre indenfor udpegede zoner i de større byer. Det kan udmøntes i konkrete klimazoner, hvor der indføres nul-emissionskrav fra 2025 og frem.

Konkrete anbefalinger til kommunerne
Mange kommuner er i øjeblikket i gang med at udvikle lokale klimahandlingsplaner. Byens logistik bør inddrages i disse, og de konkrete anbefalinger fra CONCITO til kommunerne er følgende.

Der bør formuleres en klar efterspørgselsstrategi med fokus på grønne krav til den transport, der leverer til kommunen, hvor hovedelementerne bør være:

  • Kortlægning af hvilke transportopgaver, der indgår i leverancer og udbud
  • Fastlæggelse af konkrete klimakrav til køretøjer med afsæt i en fælles standard
  • Kortlægning af offentlige indkøb der med fordel kan konsolideres via centraler med mindre kørsel

De større kommuner bør desuden tage initiativ til at forberede hele byens varetransport på omstilling til nulemission. Her foreslår CONCITO følgende hovedelementer:

  • Med kommunen som katalysator etableres et lokalt partnerskab om klimaneutral logistik med deltagelse af repræsentanter for transportvirksomheder og andre vigtige aktører.
  • Kommunen kortlægger behovet for infrastruktur i form af opladning til el-lastbiler mv.
  • Partnerskaberne medvirker til at udarbejde en konkret zoneafgrænsning, som passer til byens struktur, erhvervsliv og lokale miljø mv. Staten bistår med bl.a. rådgivning og støtteordning til klimaneutral transport.

Rapporten er støttet af Energifonden,

- EHS

Genan A/S

Sponseret

Livscyklusanalyser: et afgørende værktøj i miljøpåvirkningsvurdering

The 0-Mission ApS

Sponseret

Bæredygtighed i Fokus: Esmark Feriehuse har fundet melodien

Mere fra...

29.11.2023CSR.dk

Hvad vil COP28 handle om?

29.11.2023CSR.dk

Klimakompasset udvides

29.11.2023CSR.dk

Analyse: Omstilling af arbejdsmaskiner fra diesel til el kan spare CO2 og menneskeliv

28.11.2023CSR.dk

Regeringen sender trecifret millionbeløb til landets erhvervsuddannelser

27.11.2023CSR.dk

Forskningsprojekt skal gøre modeindustrien mere bæredygtig

24.11.2023CSR.dk

Polestar har fokus på misinformation om klimaet før COP28

24.11.2023CSR.dk

Investorer advarer kemigiganter om drøndyre PFAS-retssager

23.11.2023CSR.dk

Debat hos IKEA satte forbrug og bæredygtighed på agendaen

Jobmarked

Se alle

Miljømærkning Danmark

Kommunikationskonsulent med fokus på forbrugere og presse til Miljømærkning Danmark

Synes du, der er brug for at sætte tempoet op på den grønne omstilling, og vil du gerne bidrage? Kan du komme ud over rampen med at tilpasse sprog og budskaber til de mange forskellige forbrugermålgrupper og -kanaler? Og er du klar til at opsøge og servere gode historier til medierne? Så er det måske dig, vi søger.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

07.12.2023

Etisk Handel Danmark

Praktikant

Vil du være med til at sætte fart på den grønne og ansvarlige omstilling? Så er det nu vi søger praktikanter til forårssemesteret 2024.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

31.12.2023

Viegand Maagøe

Studentermedhjælper med interesse og kompetencer inden for livscyklusanalyser

Interesserer du dig for livscyklusanalyser (LCA) og andre miljøanalyser, og vil du gerne udbygge din viden om, hvordan de bruges i praksis? Så er det dig, vi leder efter! Viegand Maagøe søger en studerende, der er i gang med en relevant videregående uddannelse inden for Miljøteknologi eller lign., og som brænder for at arbejde med grøn omstilling, cirkulær økonomi, livscyklusanalyser og bæredygtighed.

Område

Hele landet

Ansøgningsfrist

30.12.2023

Viegand Maagøe

Konsulent til livscyklusvurderinger, cirkulær økonomi og bæredygtighed for virksomheder

Er du skarp på LCA’er og EPD’er, og vil du være med til at løfte den grønne omstilling? Så er det dig, vi leder efter. Viegand Maagøe søger nemlig en civilingeniør, cand.scient. eller lignende, som brænder for at arbejde med livscyklusvurderinger (LCA), cirkulær økonomi og bæredygtighed for virksomheder i Danmark og udlandet.

Område

Hele landet

Ansøgningsfrist

29.11.2023

Sustainable Business Solutions ApS

Student Sustainability Advisor

Brænder du for klima, ESG og bæredygtighed? Har du kompetencer indenfor kommunikation og digitale platforme? Så har du nu muligheden for at blive en del af holdet som Student Sustainability Advisor.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

SUSTAINX ApS

Sæt et stort aftryk på den grønne omstilling som Senior ESG Advisor i SustainX

Som Senior ESG Advisor hos SustainX bliver du en aktiv del af den grønne omstilling, og sammen leverer vi ESG løsninger, der omfatter alt fra strategi til direkte projektudførelse.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

TotalEnergies Upstream Danmark A/S

Communications Advisor (maternity cover)

Do you want to play a part in the Energy transition? We are looking for a new colleague to help drive our communication, CSR, and employer branding activities in Denmark.

Område

Syddanmark

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

SustainBusiness

Praktikant med fokus på EU Lovgivning herunder CSRD og ESG søges til konsulenthuset SustainBusiness

Vi søger en praktikant som har lyst til at få hands-on erfaring og understøtte vores konsulenter med diverse projekter og analyser i relation til bæredygtighed og EU-lovgivning herunder udvikling i CSRD, ESRS og ESG.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Events

Se alle
Etisk Handel Danmark
Seminar
The Landscape Approach

Achieving sustainable supply chains and regulatory compliance through the landscape approach

Dato

29.11.2023

Tid

09:00

Sted

Online

Global Compact Network Denmark
Webinar
Informationswebinar om UN Global Compact og det danske netværk

Vil du høre mere om Global Compact, de Ti Principper og verdensmålene? Har du endnu ikke tilsluttet dig Global Compact og har du interesse for, hvordan man kan komme i gang med at arbejde med ansvarlig virksomhedsledelse?

Dato

29.11.2023

Tid

10:00

Sted

Online via Zoom

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Kursus
Forandringskommunikation

God kommunikation fra ledelsen er guld værd under organisationsforandringer i forhold til de involverede og implementeringen.

Dato

30.11.2023

Tid

10:00

Sted

Emdrupvej 72, 2400 København, Danmark

Dansk Standard
Webinar
Sådan gør du din virksomhed mere modstandsdygtig

Verden forandrer sig i dag hurtigere og mere uforudsigeligt end nogensinde før, hvilket skaber øgede krav til virksomheders modstandsdygtighed.

Dato

05.12.2023

Tid

13:00

Sted

Webinar

Valified
Webinar
Webinar: Greenwashing - hvordan kommunikerer du om bæredygtighed

Kom til Valifieds gratis webinar med fokus på hvad du skal forholde dig til når du kommunikerer om bæredygtighed

Dato

06.12.2023

Tid

09:00

Sted

Online

Aros Business Academy
Kursus
Bæredygtighedskommunikation & brand management

Lær at kommunikere alle jeres fremragende bæredygtige tiltag og styrke jeres bæredygtige brand – og undgå samtidig at falde i fælderne ‘greenwashing’ og ‘greenhushing’!

Dato

06.12.2023

Tid

09:00

Sted

Fredericiagade 15 1310 København K