Fra Mexico til bæredygtig indsats hos Århus Street Food

Det slog klik for Laust Bech-Petersen, da han for et par år siden besøgte en lille by i det centrale Amerika – et bæredygtigt klik vel og mærke.

Sandstranden i den lille hyggelige mexicanske by som Laust Bech-Petersen besøgte var et velbesøgt sted for krydstogtskibe, der ankom hver 4. dag. Netop de dage var stranden hvid og ren, takket være lokale med river og skraldespande. Resten af tiden flød stranden med plastik og affald, så det var umuligt at finde plads til håndklædet.

Det var helt forkert, det jeg så, forklarer Laust og besluttede sig for, at det kunne og skulle han gøre bedre. Efter Mexico blev Laust ansat som teknisk chef for Aarhus Street Food og har, siden åbningen august 2016, arbejdet intensivt med reducering og sortering af ALT affald med det klare mål - ikke at sætte et negativt aftryk på miljøet.

”Det er den gode samvittighed, der driver mig fremad i min søgen efter bæredygtige løsninger for genanvendelse af det affald, vi producerer” fortæller Laust. ”Alle boder i Street Food sorterer nu deres køkkenaffald og fritureolie efter en indkøringsproces. ”Vores ambition er at sortere alt affald, så det skaber en højere cirkulær værdi. Derfor sorterer vi bl.a. plastikdunke, jern og paller, hvor vi har lokalaftaler med firmaer, der henter det specifikke affald, og vi ved også, hvad det helt præcist bliver genanvendt til, det er vigtigt!”.

Der er fremtidige visioner og konkrete ideer på Street Foods tegnebræt. F.eks. ønsker de at udfase al plastik i 2019, på sigt vil de gerne kompostere deres madaffald selv, lave solceller på taget af den gamle bygning og lave et forsøgsprojekt, hvor gæsterne på Street Food selv sorterer deres affald.

Der er ingen tvivl om, at Laust Beck-Petersen er et forbillede og inspirator for den unge generation, der generelt har en stor bevidsthed om genanvendelse og naturens begrænsede ressourcer. Selv finder han inspiration og løsninger i samarbejdet med Daka ReFood og henter inspiration hos Grundfos, der også arbejder innovativt med genanvendelse af affald.

Og hvad har indsatsen af sorteringen så betydet indtil nu? Vi udregner i gulerødder, CO2-besparelse og Biodiesel. I 2017 har Aarhus Street Food opsamlet fedt og olie i ReFoods UCO spande, svarende til at en dieselbil kører 5 gange rundt om jorden!

Medregner vi madaffaldet kører bilen en omgang mere rundt om jorden og med den gødning (kvælstof) vi får efter behandlingen i biogasanlægget, kan vi dyrke på den gode side af 19.000 kg gulerødder. Tankevækkende er det, at den totale CO2-besparelse på ca. 15.000 kg svarer til, at 5 kødspisere dropper kødet i et år eller, at 20 personer dropper flyveturen til Rom – bare den ene vej.

Det kan godt være svært, på den korte bane, at se hvilken betydning det har at hælde olie i en genanvendelsesspand, eller samle madaffaldet i en anden, men når vi pludselig er rigtig mange, der gør det, har det en betydningsfuld effekt.

17.06.2024Daka Denmark A/S

Sponseret

Mommark Marina Seaside Bistro modtager Årets Medlem-pris fra REFOOD-mærket

04.06.2024Daka Denmark A/S

Sponseret

Mommark Marina Seaside Bistro udnævnt som Årets medlem af REFOOD mærket 2024

31.05.2024Daka Denmark A/S

Sponseret

MÆRKNINGSORDNING UDVIDER FESTIVALENS MADSPILDSSAMARBEJDE

04.12.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

Organisk gødning giver harmoniske juletræer

29.09.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

Ufattelige mængder mad går stadig til spilde - kan detailhandlen gøre mere, hurtigere?

12.07.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

Virksomhederne risikerer bøde for ikke at affaldssortere, men er dårligt informerede