Forskellighed fremmer forståelsen

Udforskning af værdien i diversitet: Nye perspektiver fra kommunikationsbranchen

Af: Marianne Hjaltelin. Foto: Gettyimages.com

I en verden, hvor mangfoldighed og inklusion bliver stadig mere centrale temaer, er evnen til at navigere i og værdsætte forskellighed afgørende. Ikke kun som et socialt ansvar, men også som en katalysator for innovation, konkurrenceevne og vækst.  

Det er ikke længere nok at anerkende værdien af forskelligartede perspektiver; det er nødvendigt at integrere diversiteten i hjertet af vores forretning og vores kommunikation.  

Dette kræver en indsats af både ledere og medarbejdere. En indsats, der går ud over traditionelle forståelser af roller og ansvar.  

Marianne Hjaltelin, CEO & Partner, Lead Agency. Foto: Julia Severinsen

Alle, der arbejder med kommunikation og marketing, har et særligt ansvar for at kultivere og fremme kommunikation, der reflekterer og respekterer det kalejdoskop af mennesker og meninger, som udgør det moderne samfund.  

Ved at følge en række strategier og praktiske råd kan vi ikke kun undgå 'diversity washing'. Ved at følge en række strategier og praktiske råd kan vi reelt gøre en forskel ved at udvide vores horisonter og inkludere flere stemmer i dialogen. 

Sådan hjælper Lead Agency virksomheder og organisationer med ESG-kommunikation

Hos Lead Agency erkender vi kompleksiteten i at navigere inden for diversitet og inklusion. Vi forstår også, at forskellighed ikke bare er en styrke, men en afgørende drivkraft for innovation og vækst for enhver virksomhed, der stræber efter at være fremtidssikret og ansvarlig. 

Med vores dybdegående ekspertise inden for ESG-kommunikation er vi dedikerede til at bistå virksomheder med at transformere disse udfordringer til unikke muligheder. Ved at samarbejde kan vi udvikle strategier, der ikke alene adresserer de aktuelle tendenser inden for mangfoldighed og inklusion, men også sikrer, at jeres kommunikation afspejler disse kerneværdier på en autentisk og effektiv måde. 

Lær mere om, hvordan vi kan understøtte denne rejse for jeres virksomhed, ved at besøge vores ESG-underside.

Grundlæggende principper for diversitetsarbejdet 

#1 Tro på værdien af forskellighed 

Hvis diversitet kun er et kryds, der skal sættes i ESG-rapporten uden en dyb og ægte tro på, at både virksomheden og verden nyder godt af en mangfoldighed af perspektiver, så skal man nok afholde sig fra overhovedet at forsøge at fremstå divers og inkluderende. Bullshit-detektoren er heldigvis effektiv, og ingen vinder ved ’diversity washing’. Start med selvrefleksion og sæt ledelsen på prøve for at sikre, at ambitionen om at omfavne forskellighed - også den udfordrende slags - er ægte og forankret i organisationen. 

#2 Opnå indsigt i egne bias 

Udfordringen er, at vi ofte er blinde for vores egne fordomme og for de privilegier, vi har pga. vores køn, alder, baggrund m.m. Det kræver et særligt blik at få øje på det. Tag nogle af de mange bias-test, du kan finde online, for at opdage, om du automatisk tænker ’chefen, han træffer beslutningerne’, om du automatisk knytter karakteristika til forskellige aldersgrupper eller om etnicitet, højde, drøjde, handicap eller andet har indflydelse på din forventning til andre menneskers performance på områder, som objektivt intet burde have at gøre med det. 

#3 Fremhæv mangfoldighed internt  

Det er lettere at kommunikere inkluderende udadtil, hvis du allerede praktiserer mangfoldighed internt. At have medarbejdere fra forskellige baggrunde og fremme en inkluderende, divers kultur bidrager naturligt til en bredere forståelse og repræsentation af forskelligartede perspektiver. 

Diversitet i kommunikationsindsatsen 

#4 Forstå din målgruppe - og inddrag dem! 

Ved at anerkende og forstå forskellene i din målgruppe, kan du skabe indhold, der resonerer bredt og inklusivt. Men husk, at du ser verden fra dit eget perspektiv, så sørg for at involvere målgruppen selv. "Never about us without us" er et vigtigt mantra, som kan forhindre misforståelser og kulturelle fejltrin. Med det mantra havde vi nok undgået nogle af de værste eksempler på halvgamle kommunikationsfolk, der forsøgte at tale ungsk og ender med at tale cringe med deres LOL, skateræstetik og overdrevne emoji-brug. 

#5 Brug sproget bevidst 

Sproget spiller en nøglerolle i inkluderende kommunikation. Det er vigtigt at anvende et sprog, som er fri for stereotyper og fordomme, og som modtageren føler sig repræsenteret af. Enten bredt inkluderende eller tilpasset forskellige kulturelle kontekster for at sikre, at budskabet modtages rigtigt hos alle målgrupper. Er det nødvendigt at skrive ’kvindelig chauffør”? Ved I, hvilke ord i jeres jobopslag der tiltrækker eller afskrækker ansøgere på tværs af alder, køn og etnicitet?   

#6 Vis verdens mangfoldighed 

Det er vigtigt at vise autentiske og mangfoldige repræsentationer i kommunikationen. Det er en balancegang i en verden, hvor hurtig afkodning også er en faktor. Og ja, det kræver nok lige lidt mere tid at fange, at en ældre pæn dame i en annonce er passioneret Lyngby-fan. Men husk på, at flertallet langt nemmere kan spejle sig i mindretallet end omvendt, så måske rammer den ældre dame faktisk bredere end den øldrikkende mande-stereotyp.  

#7 Hvem er eksperten? 

Der er heldigvis kommet langt større fokus på repræsentativitet i de redaktionelle medier. Men stadig viser de årlige analyser af kønsfordelingen blandt mediernes ekspertkilder nedslående resultater. Det har vi et ansvar for at gøre noget ved. Den positive side af det er, at man, når man bruger nye kilder og repræsenterer noget andet end Tordenskjolds soldater, faktisk lettere kan få presseindsatser igennem. Win win. 

#8 Diversificér kommunikationskanalerne 

Ved ikke bare at gå efter laveste kontaktpris, men sprede os på flere kanaler og tilpasse vores indhold til kanalerne, kan vi måske nå nogen, der ellers aldrig ville se vores budskab. Der er læsere til både Ugeavisen Varde og Weekendavisen, til Instagram og bold.dk. Vær bevidst om, hvor jeres budskab skal placeres. 

#9 Læring stopper aldrig   

Forvent ikke, at du nogensinde er "færdig" med at lære om diversitet. Verden forandrer sig, og nye perspektiver og udfordringer opstår. Fortsæt med at diskutere, udfordre og uddanne dig selv og dit team for at sikre, at jeres kommunikation forbliver relevant og inkluderende. 

Som kommunikationsfagfolk har vi et særligt ansvar for at gøre den kommunikation, vi skaber, så divers og inkluderende som muligt. Vi skal udfordre normerne og tænke bredere i vores tilgang.  

Diversitet er helt sikkert mere besværlig og kompleks end homogenitet, men fordelene - både etisk og forretningsmæssigt - er uomtvistelige. 

Denne artikel er del af et tema:

Tema: Bureauer viser vejen til ansvarlig kommunikation

Et presserende spørgsmål i ESG-arbejdet er, hvordan virksomheder på en ansvarlig og værdiskabende måde kan kommunikere deres ESG-initiativer? Bureauer spiller en nøglerolle i det arbejde, og i dette tema kommer nogle af de førende i feltet med deres bud på, hvordan det kan og bør gå for sig. 

18.03.2024LEAD AGENCY A/S

Sponseret

Forskellighed fremmer forståelsen

15.03.2024LEAD AGENCY A/S

Sponseret

Skader Danish Crown-sagen forbrugernes tillid til grøn markedsføring?