Fødevareindustrien skal køre på grøn energi

Nyt projekt skal hjælpe 20 fødevarevirksomheder med at nedbringe CO2-udledningen markant ved at omstille produktionsprocesserne til at køre på strøm. Målet er at accelerere den grønne omstilling og styrke konkurrenceevnen.

Nyt partnerskab mellem Viegand Maagøe og en række stærke aktører til bane vej for grøn omstilling i fødevaresektoren..

Fødevareindustrien tegner sig for 30 procent af industriens samlede energiforbrug i Danmark. Heraf stammer over halvdelen fra olie, gas og kul. Og ved at erstatte fossile brændsler med grøn strøm vil virksomhederne kunne barbere to procent af Danmarks årlige CO2-udledning.

Det er baggrunden for, at et nyt projekt med 20 danske fødevarevirksomheder skal demonstrere, hvordan elektrificering af produktionsprocesser kan understøtte den grønne omstilling af fødevareindustrien. Og dermed gå forrest i Danmarks bestræbelser på at nedsætte CO2-udledningen med 70 procent i 2030.

”Vi kan forhindre markante udledninger af CO2 ved at omstille fødevareindustrien fra fossile brændsler til grøn strøm. Det er et vigtigt skridt i forhold til at fjerne klimapåvirkningen fra forarbejdning af fødevarer, og det er en fordel for virksomhederne, der gerne vil imødekomme forbrugernes stigende ønske om at få fødevarer med et lavt klimaaftryk”, siger branchedirektør i DI Fødevarer Leif Nielsen, der er formand for projektets styregruppe.

Projektet ”Elektrificering af industrien” er drevet af et partnerskab mellem DI Energi, DI Fødevarer, Landbrug & Fødevarer, Dansk Energi, DTU og rådgivningsvirksomheden Viegand Maagøe A/S. En bevilling på seks millioner kroner fra Industriens Fond skal sikre, at de nye metoder kommer ud til flest mulige virksomheder.

”Elektrificering medfører ofte omkostningsreduktioner i den enkelte virksomhed, og dermed styrket konkurrenceevne. Omstillingen påvirker også branchens leverandører, så projektet når ud i rigtig mange virksomheder. Hvis alt går som håbet og resultaterne er gode, så kan projektets erfaringer og metoder komme endnu flere brancher og virksomheder til gavn og samtidigt fungere som et godt eksempel og udstillingsvindue for den grønne omstilling af dansk industri,” siger adm. direktør Thomas Hofman-Bang fra Industriens Fond.

Branchedirektør i DI Energi Troels Ranis understreger, at målet er at bevare Danmarks førende position i den grønne omstilling.

”Det næste store skridt i den grønne omstilling er, at vi skal få vores samfund til at køre på strøm fra vedvarende energikilder. Det her projekt er med til at vise vejen,” siger han.

Stort potentiale for reduktion i CO2

Analyser viser, at gevinsten ved at elektrificere fødevaresektoren er markant: En fuldstændig elektrificering af fødevarebranchen vil således reducere CO2-udledningen med en million tons – eller to procent af det samlede danske CO2-aftryk.

Der er eksempler på, at en dansk virksomhed gennem elektrificering af fabrikkens inddampningsproces vil kunne reducere energibehovet med 80-90 procent med en kort tilbagebetalingstid. Og netop kombinationen af grønne og økonomiske gevinster er afgørende.

”I den danske fødevareklynge arbejder vi hele tiden mod vores vision om at producere fødevarer klimaneutralt senest i 2050. Her ser vi elektrificering som et af de virkemidler, der vil understøtte den grønne udvikling og vækst hos vores medlemmer,” siger Flemming Nør-Pedersen, direktør i Landbrug og Fødevarer.

20 danske virksomheder viser vejen

Helt konkret vil projektet skulle demonstrere mulige løsninger blandt 20 danske fødevarevirksomheder, som endnu ikke er udvalgt. Virksomhederne i industrien påvirkes i høj grad af hinandens erfaringer, og projektets formål er derfor også at gøre opmærksom på de gode eksempler i resten af industrien.

”Fra vores arbejde med mange danske fødevarevirksomheder ved vi, at der er potentialer for at omlægge og elektrificere yderligere. Vi ved også, at der er en del, der ’tør tage springet’, og vi er overbevist om, at dette projekt kan være med til at vise, hvor mange fordele der er for virksomhederne i at omstille,” siger Søren Eriksen, adm. dir i Viegand Maagøe A/S, der koordinerer projektet.

Effekterne viser sig flere steder

En øget elektrificering af den danske fødevareindustri kan bidrage til styrket konkurrenceevne for den danske industri på tre områder:

  • Elektrificerede processer medfører ofte meget store økonomiske besparelser, hvorfor der er en direkte forbedring af konkurrenceevnen via lavere driftsomkostninger.
  • Lavere CO2-udledning for danske fødevarevirksomheder giver en markedsføringsmæssig fordel i forhold til udenlandske.
  • Danske komponentleverandører involveres i udvikling af nye eller tilpassede tekniske løsninger, som efterfølgende kan eksporteres.

”Grøn strøm fra vind og sol gør elektrificering både central og nødvendig for industriens grønne omstilling, og her kan vi være med til at gøre den store forskel. Vi skal bruge langt mere strøm, end vi gør i dag og i sektorer, hvor vi hidtil ikke har tænkt det som en mulighed som eksempelvis fødevareindustrien,” siger Lars Aagaard, adm. dir. i Dansk Energi og partner i projektet.

Dermed kan projektet være med til at sætte skub i en elektrificering, som stadig er i sin vorden.

”Der findes allerede i dag løsninger som varmepumper, der kan anvendes til elektrificering af industrien, men der er behov for at forske i og udvikle flere og nye, hvis den grønne omstilling skal bredes ud til hele industrien. Projektet vil hjælpe os med at vise, hvilke løsninger som ligger lige for, og hvor der er behov for nyudvikling og mere forskning,” siger Brian Elmegaard, sektionsleder, professor på DTU Mekanik.

Projektet starter i januar 2020 og løber til udgangen af 2022. Du kan følge arbejdet på www.eliindustrien.dk

12.12.2023Viegand Maagøe

Sponseret

3 ting du skal glæde dig til med ‘Green Claims’ Directive

12.12.2023Viegand Maagøe

Sponseret

Grønt, bæredygtigt, klimavenligt … Du må ikke lyve

12.12.2023Viegand Maagøe

Sponseret

Er du klar? EU vil sætte din virksomheds grønne påstande under lup

04.12.2023Viegand Maagøe

Sponseret

Digital CO2-beregner viser uddannelsesinstitution vejen til skarpere klimaindsats

27.11.2023Viegand Maagøe

Sponseret

Hvordan elektrificerer man fødevareindustrien?

24.11.2023Viegand Maagøe

Sponseret

Dyk ned i ESG og bliv klogere på, hvad der gemmer sig bag de tre bogstaver