CSRD: EU-direktiv om bæredygtighedsrapportering

EU’s direktiv om bæredygtighedsrapportering betyder at en række danske virksomheder skal overholde omfattende rapporteringskrav.

Foto: Viegand Maagøe

Virksomheder i Danmark bliver omfattet efter en trinvis indfasning:

 • Fra regnskabsår 2024
  Børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber (regnskabsklasse D), som er store virksomheder efter størrelsesgrænserne for regnskabsklasse C (stor) og som har over 500 ansatte (i gennemsnit for året).
 • Fra regnskabsår 2025
  Øvrige store virksomheder (såvel børsnoterede som ikke-børsnoterede) målt efter størrelsesgrænserne for regnskabsklasse C (stor).
 • Fra regnskabsår 2026
  Små og mellemstore børsnoterede virksomheder (bortset fra mikrovirksomheder) med mulighed for udskydelse til 2028.

Udefra og ind og indefra og ud

Kravene er omfattende og favner bl.a. det strategiske arbejde med bæredygtighed og en indgående vurdering af virksomhedens påvirkning på omverdenen samt omverdenens påvirkning på virksomheden igennem en dobbelt-væsentlighedsanalyse.

Hertil følger de omfattende rapporteringskrav som fastsat i ESRS (European Sustainability Reporting Standards – rapporteringsstandarderne for bæredygtighed). Bæredygtighedsrapporteringen skal indgå som en del af årsrapporten og er samtidig underlagt krav om revisorerklæring med begrænset sikkerhed.

Der ligger altså en større opgave og venter i forhold til at få fastlagt datakrav og efterfølgende at få etableret interne systemer og processor, der sikrer tilvejebringelsen af data og kvaliteten af disse – på samme måde som med alle andre finansielle data.

Sådan griber I det an

Ofte vil det være oplagt at CFO-området tager ejerskab, når datadelen af ESG-arbejdet skal forankres. De er eksperter i brug af data, herunder behovet for struktur, sikkerhed og kvalitet. Det er dog vigtigt at fastslå, at hele organisationen skal inddrages.

Fokusområder til en start vil være:

 • Udarbejdelse af ESG-rapporteringsmanual
  Denne inkluderer en liste af KPI’er med definitioner og beregningsmetoder, oversigt over datakilder med systemer og processer for dataopsamling mv. ESG-rapporteringsmanualen understøtter samtidig arbejdet omkring automatisering af dataindsamling samt informerer beslutningsprocessen omkring valg af ESG-software.
 • Fastlæggelse af roller og ansvar i forbindelse med ESG-rapportering
  Kan evt. gøres via RACI-modellen. Det understøtter måden, hvorpå der arbejdes, og giver en klar og transparent forståelse af ejerskab på tværs af alle aktiviteter.
 • Automatisering af dataopsamling og fastlæggelse af rapporteringsstruktur
  Herunder også overvejelser om brug af ESG-software.
 • Etablering af internt kontrolmiljø for ESG-rapportering
  Her defineres og etableres interne kontroller, herunder årshjul for udførelse af samme.

Alle punkter er helt centrale for at sikre fuldstændighed, nøjagtighed og rettidighed af data og dermed understøtte ESG-rapporteringen.

Ikke omfattet? Sæt jer ind i CSRD alligevel

Jeres virksomhed kan blive indirekte påvirket af CSRD-kravene, hvis I er leverandør til større virksomheder, der er omfattet. Virksomheder, der handler med større virksomheder, kan nemlig blive bedt om at måle og dokumentere deres indvirkning på miljøet og klimaet samt sociale og ledelsesmæssige forhold (ESG). Evnen til at imødekomme stigende krav til ESG-data fra kunder og partnere bliver derfor afgørende for konkurrenceevnen fremadrettet.

Lovændringen er afgørende for at sætte yderligere skub i virksomhedernes grønne omstilling, og det endeligt vedtagne lovforslag findes i sin fulde længde her:

Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven, revisorloven og forskellige andre love på ft.dkVil du blive klogere på ESG – se vores gratis mini-kursus om emnet her

29.05.2024Viegand Maagøe

Sponseret

CSRD: EU-direktiv om bæredygtighedsrapportering

12.12.2023Viegand Maagøe

Sponseret

3 ting du skal glæde dig til med ‘Green Claims’ Directive

12.12.2023Viegand Maagøe

Sponseret

Grønt, bæredygtigt, klimavenligt … Du må ikke lyve

12.12.2023Viegand Maagøe

Sponseret

Er du klar? EU vil sætte din virksomheds grønne påstande under lup

04.12.2023Viegand Maagøe

Sponseret

Digital CO2-beregner viser uddannelsesinstitution vejen til skarpere klimaindsats

27.11.2023Viegand Maagøe

Sponseret

Hvordan elektrificerer man fødevareindustrien?