EU-initiativ for bæredygtig selskabsledelse forsinkes yderligere

EU-Kommissionens initiativ om bæredygtig virksomhedsledelse og due diligence på menneskerettigheder og miljø ventes nu først fremsat til marts 2022.

Foto: Dansk Erhverv.

EU-Kommissionen har præsenteret initiativet ’Sustainable Corporate Governance’. Det indeholder to forskellige forslag, men mange medlemslande, herunder Danmark, foretrækker ikke at blande dem sammen.

’Sustainable Corporate Governance’ handler om dels bæredygtig virksomhedsledelse og dels due diligence på menneskerettigheder og miljø.

Dansk Erhverv arbejder for opsplitning

”Stort set alle EU-medlemslande er nervøse for at åbne deres selskabsretlige systemer med hensyn til reglerne for selskabsledelse. De foretrækker at opdele forslaget i to separate forslag for at kunne behandle spørgsmålet om obligatorisk due diligence separat fra selskabsledelsesreglerne", fortæller CSR-chef Malene Thiele, Dansk Erhverv.

Dansk Erhverv er enig i, at de to forslag i EU-Kommissionens initiativ ’Sustainable Corporate Governance’ bør splittes op. Med det ene forslag forpligtes virksomheder til at adressere eventuelle negative effekter på klima, miljø og menneskerettigheder i deres værdikæde i en due diligence-undersøgelsesproces. Med det andet forslag forpligtes bestyrelsesmedlemmer i forhold til virksomhedens strategi og arbejde for bæredygtighed.

Splittelse internt i EU-Kommissionen

På nuværende tidspunkt er de ansvarlige direktorater i EU-Kommissionen uenige om udformningen af et kommende forslag. Det drejer sig om EU-Kommissionens enhed med ansvar for det indre marked, industri, iværksætteri og små virksomheder (GROW) og enheden med ansvar for retlige anliggender og forbrugere (JUST).

Hvor der ser ud til at være stemning for at komme videre med den obligatoriske due diligence, er der brug for mere tid til at forhandle selskabsledelsesdelen, vurderer Dansk Erhverv.

Formanden prøver at finde balancen

Direktoratet JUST vil have mere massiv lovgivning af bæredygtig selskabsledelse, herunder af kravene til variabel aflønning af bestyrelsen. Direktorat GROW slår på behov for fælles europæiske regler for due diligence, ligesom enheden fremfører behovet for proportionalitet for SMV’er, og hvordan man sikrer retssikkerhed og håndhævelse.

”EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyens kabinet prøver at finde balancen og en løsning. Kabinettet arbejder for, at det bliver inden udgangen af 2021. Vi vurderer, at hvis de to dele af initiativet ikke adskilles og behandles separat, vil vi potentielt se en meget lang forsinkelse af sagen", siger EU-konsulent Anne Birk Mortensen, Dansk Erhverv.

Muligt kompromis

Det vides endnu ikke, om initiativet skal udmøntes som et direktivforslag eller som en forordning. Et direktiv vil give medlemsstaterne, herunder Danmark, mulighed for at tilpasse forslaget til de nationale forhold. Hvis reglerne for selskabsledelse skal indgå i et kommende forslag, kan det for eksempel være i en henstilling fra EU-Kommissionen, hvor medlemsstaterne er frie til at beslutte, hvordan det bedst muligt kan implementeres i deres selskabsretlige kontekst.

OECD’s retningslinjer for due diligence indeholder allerede krav om inddragelse af relevante interessenter og for forankring i ledelsen. Det imødekommer nogle af intentionerne med initiativet vedrørende bæredygtig selskabsledelse.

”Set fra Dansk Erhvervs perspektiv er effektiv lovgivning vigtig, men lovgivning kan ikke løse alt. Virksomhederne får brug for samarbejds- og ledsageforanstaltninger, der kan samle virksomheder, myndigheder og civilsamfund om at finde de rette løsninger for at imødekomme initiativets mål", påpeger Malene Thiele.

28.11.2023Dansk Erhverv

Sponseret

Ny rapport: Stigende antal danske virksomheder sætter SBTi mål

23.11.2023Dansk Erhverv

Sponseret

Biodiversitet på Børsen - Fremtidens forretningsgrundlag

14.11.2023Dansk Erhverv

Sponseret

SBTN – kortlæg og sæt videnskabelige mål for din biodiversitets- og naturindsats

05.10.2023Dansk Erhverv

Sponseret

Status for CSRD og hvad med de nye bæredygtighedsstandarder?

29.09.2023Dansk Erhverv

Sponseret

Biodiversitet: Fremtidens forretningsgrundlag?

27.02.2023Dansk Erhverv

Sponseret

2030-panelet udgiver første statusrapport for udviklingen inden for Verdensmålene i Danmark