ESG100-rapport: Danske selskaber er mindst forberedte på ESRS

Position Greens ESG100-rapport 2023 er den første store undersøgelse af, hvor parate de 100 største børsnoterede selskaber i henholdsvis Danmark, Sverige og Norge (300 selskaber i alt) er til de nye ESG-rapporteringsregler, European Sustainability Reporting Standards (ESRS), der træder i kraft den 1. januar 2024.

Rapporten viser, at de 300 største børsnoterede selskaber i Norden har store implementeringsudfordringer.

Danmark halter bagud i forhold til Sverige og Norge: Mens de 100 største børsnoterede selskaber i Danmark er klar til at leve op til 43 pct. af de nye rapporteringskrav, er svenske og norske selskaber parate til 59 pct. af kravene. 

Flere virksomheder kobler ledelsesløn til ESG-mål: Danmark er førende med hele 20 pct. af virksomhederne, der sammenkobler ledelsens løn med mål for emissionsreduktion, sammenlignet med kun 13 pct. i Sverige og 11 pct. i Norge.

Flere virksomheder kobler ledelseslønnen med ESG-mål, men færre sammenkobler løn og emissionsreduktioner -Alle lande -Danmark -Norge -Sverige Graph1: Ledelsesløn og ESG-mål Graph1: Ledelsesløn og emissionsmålsætning .

41 pct. af alle virksomheder rapporterer at have en klimaomstillingsplan på plads, men kun tre virksomheder, FLSMIDTH og Vestas (Danmark) og Skanska (Sverige), har nøgleelementerne til en troværdig plan. 

Betydelig manglende overholdelse af EU-taksonomiens obligatoriske rapporteringskrav: 
I Danmark undlod 65 pct. af de ikke-finansielle virksomheder at indberette deres taksonomiberettigede omsætning. Mens kun 19 pct. af de svenske virksomheder undlod at gøre det.

Der blev konstateret betydelig manglende overholdelse af obligatoriske EU-taksonomi-indberetningskrav blandt in-scope-virksomheder i Danmark og Sverige % af virksomhederne .

Løn-gennemsigtighed: Danske virksomheder er bedst til at rapportere lønforskellen mellem den højest lønnede medarbejder (typisk CEO) og gennemsnitslønnen for samtlige medarbejdere. 41 pct. af de danske virksomheder oplyser lønforskellen, efterfulgt af Norge (22 pct.) og Sverige (13 pct.)

Danske virksomheder i spidsen for ansvarlig skat: 59 pct. af de danske virksomheder rapporterer en forpligtelse til ansvarlig skattepraksis eller henviser til en ansvarlig skattepolitik sammenlignet med 41 pct. i Sverige og 30 pct. i Norge.

Danske virksomheder i front med ansvarlige skatteforpligtelser % af virksomhederne .

Mærsk er den eneste danske virksomhed, der lever op til alle ledelsesoplysninger: De fleste virksomheder opfylder de fundamentale ledelsesprincipper, men kun to virksomheder – Mærsk og Alfa Laval – lever op til samtlige ESRS-krav om ledelsesadfærd

ESRS er en game-changer for bæredygtighedsrapportering: De øgede rapporteringskrav i CSRD og ESRS markerer en ny æra for virksomhederne. Kravene øger samtidig antallet af virksomheder, der skal rapportere bæredygtighedsoplysninger i EU fra 11.600 til 49.000 og til cirka 10.000 virksomheder udenfor EU. I Danmark vil omkring 2.000 virksomheder blive berørt af de kommende ESRS-krav.

Sådan forbereder danske virksomheder sig til ESRS:

  • Med ESRS, der træder i kraft den 1. januar 2024, skal virksomhederne handle hurtigt for at være klar. Det første skridt er at udføre en robust ESRS-kompatibel væsentlighedsvurdering.
  • Det kræver deltagelse, tid og ressourcer fra bl.a. topledelsen, økonomi, risiko og drift. Da ESRS-kravene er nye, bør virksomhederne opkvalificere nøglemedarbejdere for at sikre tilstrækkelig ekspertise i organisationen.
  • Efter at have gennemført væsentlighedsvurderingen bør virksomhederne udarbejde en køreplan for at minimere manglerne i ESRS-oplysningskravene.
  • Der bør investeres i et ESG-datastyringssystem, der sikrer nøjagtigheden og sporbarheden af de bæredygtighedsoplysninger, der kræves for at opfylde sikkerhedsstandarderne.
  • Frem for alt bør virksomhederne se ESRS som en mulighed for at udvikle bæredygtige forretningsmodeller, der tiltrækker nye investeringer, indtægter og talent.

Se mere ved at downloade ESG100-rapporten 2023 gratis her.

09.10.2023Position Green

Sponseret

ESG100-rapport: Danske selskaber er mindst forberedte på ESRS

03.07.2023Position Green

Sponseret

Mindre virksomheder risikerer at blive kørt over af nye bæredygtighedskrav fra EU Adm. direktør Position Green: Vælg software og rådgivere med omhu

26.09.2022Position Green

Sponseret

Certified GRI training in Copenhagen on 5-6 October

12.05.2022Position Green

Sponseret

Certified GRI training on 1-2 June in Copenhagen

25.04.2022Position Green

Sponseret

Fusion skaber nordisk markedsleder indenfor bæredygtigheds-software og rådgivning