Er AI svaret på klimakrisen?

Klimakrisen udgør en ekstraordinær udfordring, der kræver innovative løsninger. I denne sammenhæng er kunstig intelligens (AI) fremstået som et værktøj, der åbner nye veje for miljømæssig bæredygtighed. Men udover dens potentiale til at adressere klimaændringer, er der adskillige udfordringer, der skal overvindes, før AI kan redde planeten.

Foto: Bewo

05.04.2024

Sponseret

BEWO ApS

AI’s potentiale

AI's potentiale i klimaindsatsen er mangfoldigt og indflydelsesrigt. Ifølge forskning udført af Boston Consulting Group (BCG), er den i stand til betydeligt at reducere emissioner ved at:

  • optimere energiforbrug,
  • forudsige vedligeholdelse i industrielle sektorer,
  • og forbedre vedvarende energisystemer.


AI blev også fremhævet for sin rolle i at vejlede tilpasninger til klimapåvirkninger, som at forudsige vejrmønstre og effektivt forvalte vandressourcer.

AI’s Udfordringer

Til trods for sit potentiale, er AI's rolle i bekæmpelsen af klimaændringer ikke uden udfordringer. Det, der i øjeblikket forhindrer virksomheder i at anvende AI i deres bæredygtighedsaktiviteter, er

  • mangel på AI-ekspertise (78% af lederne nævnte dette problem),
  • begrænset tilgængelighed af AI-løsninger (77%), og
  • tvivl om pålideligheden af AI-data og -analyse (67%).


Mens disse udfordringer antyder den potentielle indvirkning AI kunne have, afslører de også problemer i implementeringen af disse nye teknologier i nuværende processer.

Regeringens rolle

Her kommer regeringens intervention i spil. 67% af lederne i den private sektor søger mere regeringsstøtte. Dette inkluderer finansiering, politiske rammer og incitamenter til bæredygtige AI-applikationer. Desuden er der en voksende bevidsthed om behovet for miljøansvarlig implementering af AI, idet man tager hensyn til dens energiforbrug og ressourcekrav.

AI's bidrag til reduktion af emissioner

Et af de mest lovende områder for AI i klimaindsatsen er reduktion af emissioner. AI kan analysere store datasæt for at identificere emissionshotspots, optimere energiforbrug i produktioner samt forbedre effektiviteten af transportsystemer. Dermed kan den ikke kun måle emissioner, men også hjælpe med at reducere dem, hvilket skaber enorm konkret værdi for virksomheder. Forskning indikerer, at AI kunne reducere de globale drivhusgasemissioner med 5-10% inden 2030.

Potentialet for AI i reduktion af emissioner er ikke kun teoretisk. Hos BeWo har vi realiseret dette potentiale gennem vores AI-drevne emissionsrapporteringsplatform, i stor grad takket være vores medstifters specialisering i AI-teknologi. Hans ekspertise har været afgørende for at overvinde udfordringer relateret til AI-kompetence og teknologitilgængelighed. Vores platform eksemplificerer AI's praktiske anvendelse i klimaindsatsen, og fungerer som en real-world demonstration af, hvordan AI's teoretiske styrker kan omsættes til konkrete bidrag til klimamål.

Fremtidsudsigter

Det er tydeligt, at AI har enormt potentiale i kampen mod klimaændringer. Dens evner inden for dataanalyse, forudsigelse og optimering kan bidrage væsentligt til bæredygtige praksisser og politikbeslutninger. Dog kræver realiseringen af dette potentiale at overvinde nuværende udfordringer som kompetencegab og teknologitilgængelighed samt at sikre, at AI's implementering er miljømæssigt ansvarlig. Med løbende fremskridt inden for teknologi, øget regeringsstøtte og fokus på bæredygtige praksisser, kunne AI blive en hjørnesten i bestræbelserne på at afbøde klimaændringer. Rejsen fremad involverer ikke kun teknologisk innovation, men også samarbejde på tværs af sektorer og discipliner for at udnytte AI's fulde potentiale for en bæredygtig fremtid.

05.04.2024BEWO ApS

Sponseret

Er AI svaret på klimakrisen?

22.11.2023BEWO ApS

Sponseret

Aaren Ekelund bydes velkommen til BeWos advisory board