Elsket af alle, forstået af få

Cirkulær økonomi bringer løfter om øget vækst og oven i købet en mere bæredygtig slags. Men mange er stadig i tvivl om, hvad vi egentlig snakker om, når vi snakker om cirkulær økonomi.

06.03.2017

Eva Harpøth Skjoldborg, CSR.dk

En omstilling til en cirkulær dansk økonomi frem mod 2035 vil kunne føje ekstra 1,4 procents stigning til det danske bruttonationalprodukt, give en øget eksport på mellem tre og seks procent og skabe op til 13.000 ekstra job. Samtidig med at det danske CO2-fodaftryk kan falde med mellem tre og syv procent, og vi kan op mod halvere vores ressourceforbrug.

Fordi det er nødvendigt

Kort fortalt

Grundlæggende handler cirkulær økonomi om at holde ressourcekredsløbene lukkede. Det gælder også energiforsyningen, som skal være baseret på vedvarende energikilder.

Annette Hastrup fra Vugge til vugge forklarer:

”Man kan tænke på det hele som et træ. Noget der vokser op, sætter blade, frugter osv, og hvor det hele falder af. Det, der så er tilbage, vil for os ofte se ud som affald, men det hele bliver omsat til noget nyt. Der kommer nye træer og planter og kryb osv. Det er cradle to cradle- tankegangen, som er grundtanken i den cirkulære økonomi”.

 

Så ikke bare kan cirkulær økonomi skabe vækst, det er også en del af løsningen på de udfordringer, Danmark og verden vil have med at skaffe nok ressourcer nok til de næste generationer.

”Vi kan se nu, at hvis vi bliver ved med at forbruge på den måde, vi hidtil har gjort, og vi samtidig har stigende befolkningstilvækst og flere der gerne vil have en levestandard, som os, så er vi nødt til at gøre noget andet end at producere, bruge og smide væk. Vi er nødt til at genanvde det eksisterende bedre og fremover designe vores produkter så materialerne efter endt brug kan genanvendes,” forklarer Annette Hastrup, som er ejer af Vugge til Vugge, et rådgivningsfirma der gennem 11 år, som de første i Danmark, har hjulpet virksomheder med at stille om til og blive certificeret i cirkulær økonomi.

Fra World Economic Forum og FN til brancher, byer, kommuner, EU’s handlingsplan for cirkulær økonomi og den danske regerings Advisory Board om samme emne – den cirkulære økonomi er på vej, og vil påvirke os alle.

Er Otto en brandstation?
Så langt, så godt. Men som i børnesangen ”Otto er et næsehorn”, kan der godt herske en vis tvivl om, hvad det meget omtalte egentlig er. Således også cirkulær økonomi

Det viste f.eks. en undersøgelse fra efteråret 2016, hvor 200 danske små- og mellemstore virksomheder inden for bygge- og anlæg, forsyning, hospitaler, industri, landbrug og transport gennem telefoninterviews blev spurgt om deres kendskab, forståelse og holdninger til cirkulær økonomi.

Kun ni procent kendte til selve begrebet cirkulær økonomi. Efter at være blevet præsenteret for principperne om bl.a. genanvendelse og ressourceoptimering var 88% af de adspurgte positivt stemte over for cirkulær økonomi. Den interesse var primært drevet af et ønske om at tage hensyn til miljøet, men de kunne også godt få øje på de potentielle økonomiske gevinster.

Over halvdelen kan se muligheder for lavere omkostninger og en tredjedel mener, at de vil få nye indtægtskilder og forretningsmuligheder ved at anvende cirkulær økonomi. Samtidig siger undersøgelsens deltagere, at de ikke ved nok om cirkulær økonomi til at anvende principperne (57 procent) og en del efterlyser adgang til lokale rådgivere.

”Vi læser ud af undersøgelsen, at markedet ikke altid helt forstår hvad det er, når vi snakker om cirkulær økonomi, men at de fint forstår betydningen af bæredygtighed. Så det vigtige er, at komme ud over begreberne og diskutere, hvad der konkret skal gøres,” siger Jonathan Cope, salgsdirektør for Ekokem i Danmark, som står bag undersøgelsen.

Forretningmodeller i cirkulær økonomi
For at forstå, hvad cirkulær økonomi kan betyde, for måden at drive virksomhed på, kan man bryde konceptet ned i nogle konkrete aktiviteter og sammenligne dem med den eksisterende, lineære, producer-brug-smid væk-model. (Se figur neden for) Det drejer sig om fem overordnede aktiviteter, som samtidig repræsenterer potentielle markeder og forretningsmodeller:

Fem områder, som cirkulære løsninger kan lægge sig inden for. .

  1. NYE MATERIALER DESIGNET TIL CIRKULÆR ØKONOMI (GRØN) – hvor man erstatter traditionelle råvarer med 100 procent genanvendelige materialer. 
  2. GENANVENDELSE AF MATERIALER I NYE PRODUKTER (PINK) – hvor den enes affald bliver den andens råvarer. Det handler om genbrug – også i form af det man kalder upcycling. 
  3. GENBRUG OG GENDISTRIBUTION (BLÅ) – hvor produkters levetid forlænges gennem renovering og gensalg. 
  4. VEDLIGEHOLD OG REPARATION (GUL)– hvor brugerne selv eller producenterne ikke smider ud og erstatter, men reparerer produkter som går i stykker. 
  5. DELEØKONOMI/NYE PLATFORME (LILLA) – hvor et produkt deles af flere/mange brugere, så dets udnyttelsesgrad øges og den samlede mængder af produkter solgt bringes ned. De nye platforme kan f.eks. være det, man kalder ”product as a service”. 

Samme billede i hele Norden
Velvillige, men med stort behov for viden. Det er konklusionen på en nordisk undersøgelse om viden og holdninger til cirkulær økonomi hos virksomheder og forbrugere, foretaget af svenske SB Insight i efteråret 2016.

For virksomhederne tegner der sig overordnet et billede at, at jo mere de ved om emnet, jo mere åbne er de i forhold til at tage konceptet til sig og ind i forretningen. Når det er sagt, skriver SB Insight, bør man dog også notere sig, at kendskabet til betydningen af cirkulær økonomi stadig er ”meget lavt” blandt de fleste virksomheder.

For manges vedkommende gælder det, at de først lige er begyndt at lære cirkulær økonomi at kende og finde ud af, hvordan de kan anvende det i driften. En stor andel af virksomhederne er aktive når det kommer til genbrug og affaldssortering, både på grund af den skrappe lovgivning i Norden, og fordi det reducerer omkostninger. Endelig er nogle selskaber gået et skridt videre og arbejder bl.a. med alternative råmaterialer og cirkulært design.

Danske forbrugeres syn på cirkulær økonomi
SB Insight undersøgte også forbrugernes holdninger og praksis i forhold til cirkulær økonomi. De konkluderer først og fremmest, at kendskabet er begrænset.

I Danmark, Sverige og Norge svarer i snit kun ni procent, at de kender betydningen af begrebet, mens yderligere ca. 25 procent har hørt om det.

I en dansk kontekst fastslår SB Insight, at den ”… generelle holdning til cirkulær økonomi er noget blandet”. På den ene side er vi positive overfor second-hand og genbrug, men mere skeptiske omkring f.eks. deleøkonomi, og så er vi heller ikke specielt glade for tanken om at reducere vores samlede forbrug.

  • Kun omkring hver fjerde dansker (26 procent) er positive i forhold til at forbruge bare lidt mindre, mens 29 procent ikke har nogen interesse i det. I sammenligning er 46 procent af svenskerne positive og kun 16 procent negative.
  • 56 procent af danskerne negative overfor delt ejerskab af ting, hvilket er en betydelig højere andel end i de øvrige lande i undersøgelsen.
  • De ældre generationer mest positive omkring reduceret forbrug, genbrug og second-hand, mens de yngre (bl.a. Millenials) er mere venligt stemt omkring delte ejerforhold.
  • Kvinder er over en bred kam mere åbne end mænd omkring cirkulære og deleøkonomiske ideer.

Penge og miljø styrer opførslen
Når danskerne opfører sig cirkulært, så er der to gennemgående motivationsfaktorer i spil: penge og miljøet – i den rækkefølge.

Hvis man som forbruger kan spare på at være cirkulær, så er det den stærkeste driver her til lands. Dernæst kommer miljøhensyn, specielt omkring genbrug i forskellige former. Her er den positive følelse man får af at forlænge en tings levetid også et væsentligt incitament.

Eget ansvar, men kræver gode rammer
Men hvem har så ansvaret for at fremme den cirkulære økonomi? Ifølge de danske forbrugere i undersøgelsen, så er det forbrugerne/borgerne selv. Dog mener knap en fjerdedel, at virksomhederne har et ansvar for at skabe (bedre) muligheder for at kunne vedligeholde diverse forbrugsgoder, og at erhvervslivet bør facilitere leje- og leasingprogrammer i højere grad.

Læs mere på: www.sb-insight.com/circular-economy

Miljømærkning Danmark

Sponseret

Stor stigning i antallet af svanemærkede kantiner

Lidl Danmark

Sponseret

Lidl vinder med strategi for plantebaseret kost

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: cirkulær økonomi

Mere fra...

08.12.2023CSR.dk

Ny koalition vil skabe både handling og håb for biodiversitet

08.12.2023CSR.dk

Tilskud til klimafond kommer fra ulandsbistanden: Man sender regningen til dem, man hjælper, mener aktører

08.12.2023CSR.dk

Ny IEA-rapport prikker huller i Danmarks klimaplaner

07.12.2023CSR.dk

Dansk modevirksomhed pumper millionbeløb i udenlandsk vindmølleprojekt

07.12.2023CSR.dk

Ældre generationer slår den yngre i møbelbæredygtighed

06.12.2023CSR.dk

Nedrivningsvirksomheder får central rolle i nyt materialepas

06.12.2023CSR.dk

EU-aftale om nye krav til bæredygtige produkter på plads

06.12.2023CSR.dk

S og G mangler i dansk erhvervslivs fokus på ESG

Jobmarked

Se alle

Events

Se alle
CABI
Webinar
Kort og godt om fleksjob

Få de væsentligste pointer i lovgivningen om fleksjob og bliv klædt på til at kunne ansætte medarbejdere i fleksjob og håndtere reglerne for fleksjob. Du får det kort og godt på 35 minutter.

Dato

06.02.2023

Tid

08:20

Sted

Online

Aros Business Academy
Kursus
Bæredygtighedskommunikation & brand management

Lær at kommunikere alle jeres fremragende bæredygtige tiltag og styrke jeres bæredygtige brand – og undgå samtidig at falde i fælderne ‘greenwashing’ og ‘greenhushing’!

Dato

11.12.2023

Tid

09:00

Sted

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus

TANIA ELLIS – The Social Business Company
Webinar
Q&A webinar: Sustainable Business Change Manager

Overvejer du at tage vores uddannelse Sustainable Business Change Manager, men sidder inde med nogle spørgsmål du gerne lige vil have besvaret først? Eller har du brug for nogle fif til, hvordan du kan sælge uddannelsen ind internt?

Dato

11.12.2023

Tid

12:15

Sted

Online

TANIA ELLIS – The Social Business Company
Webinar
Q&A WEBINAR: SUSTAINABLE BUSINESS CHANGE MANAGER (INTL & ONLINE) Dec. 11

Do you want knowledge and tools to work with sustainable business in practice? Are you considering taking our practical certificate programme Sustainable Business Change Manager?

Dato

11.12.2023

Tid

12:15

Sted

Online

Klimakurser
Kursus
Klimahandling og klimaregnskab i praksis - onlineforløb i december

Klimakurser er effektiv uddannelse, der giver ledere og medarbejdere de vigtigste kompetencer til at tage ansvar og arbejde med klimahandlinger og klimaregnskab i praksis – så virksomheden lykkes med at honorere klimakravene nu og i fremtiden.

Dato

12.12.2023

Tid

09:00

Sted

Live online (Zoom)

Klimakurser
Kursus
Klimahandling og klimaregnskab i praksis - København, 12.-13. december

Klimakurser er effektiv uddannelse, der giver ledere og medarbejdere de vigtigste kompetencer til at tage ansvar og arbejde med klimahandlinger og klimaregnskab i praksis – så virksomheden lykkes med at honorere klimakravene nu og i fremtiden.

Dato

12.12.2023

Tid

09:00

Sted

Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2 1577 København V