Elsket af alle, forstået af få

Cirkulær økonomi bringer løfter om øget vækst og oven i købet en mere bæredygtig slags. Men mange er stadig i tvivl om, hvad vi egentlig snakker om, når vi snakker om cirkulær økonomi.

06.03.2017

Eva Harpøth Skjoldborg, CSR.dk

En omstilling til en cirkulær dansk økonomi frem mod 2035 vil kunne føje ekstra 1,4 procents stigning til det danske bruttonationalprodukt, give en øget eksport på mellem tre og seks procent og skabe op til 13.000 ekstra job. Samtidig med at det danske CO2-fodaftryk kan falde med mellem tre og syv procent, og vi kan op mod halvere vores ressourceforbrug.

Fordi det er nødvendigt

Kort fortalt

Grundlæggende handler cirkulær økonomi om at holde ressourcekredsløbene lukkede. Det gælder også energiforsyningen, som skal være baseret på vedvarende energikilder.

Annette Hastrup fra Vugge til vugge forklarer:

”Man kan tænke på det hele som et træ. Noget der vokser op, sætter blade, frugter osv, og hvor det hele falder af. Det, der så er tilbage, vil for os ofte se ud som affald, men det hele bliver omsat til noget nyt. Der kommer nye træer og planter og kryb osv. Det er cradle to cradle- tankegangen, som er grundtanken i den cirkulære økonomi”.

 

Så ikke bare kan cirkulær økonomi skabe vækst, det er også en del af løsningen på de udfordringer, Danmark og verden vil have med at skaffe nok ressourcer nok til de næste generationer.

”Vi kan se nu, at hvis vi bliver ved med at forbruge på den måde, vi hidtil har gjort, og vi samtidig har stigende befolkningstilvækst og flere der gerne vil have en levestandard, som os, så er vi nødt til at gøre noget andet end at producere, bruge og smide væk. Vi er nødt til at genanvde det eksisterende bedre og fremover designe vores produkter så materialerne efter endt brug kan genanvendes,” forklarer Annette Hastrup, som er ejer af Vugge til Vugge, et rådgivningsfirma der gennem 11 år, som de første i Danmark, har hjulpet virksomheder med at stille om til og blive certificeret i cirkulær økonomi.

Fra World Economic Forum og FN til brancher, byer, kommuner, EU’s handlingsplan for cirkulær økonomi og den danske regerings Advisory Board om samme emne – den cirkulære økonomi er på vej, og vil påvirke os alle.

Er Otto en brandstation?
Så langt, så godt. Men som i børnesangen ”Otto er et næsehorn”, kan der godt herske en vis tvivl om, hvad det meget omtalte egentlig er. Således også cirkulær økonomi

Det viste f.eks. en undersøgelse fra efteråret 2016, hvor 200 danske små- og mellemstore virksomheder inden for bygge- og anlæg, forsyning, hospitaler, industri, landbrug og transport gennem telefoninterviews blev spurgt om deres kendskab, forståelse og holdninger til cirkulær økonomi.

Kun ni procent kendte til selve begrebet cirkulær økonomi. Efter at være blevet præsenteret for principperne om bl.a. genanvendelse og ressourceoptimering var 88% af de adspurgte positivt stemte over for cirkulær økonomi. Den interesse var primært drevet af et ønske om at tage hensyn til miljøet, men de kunne også godt få øje på de potentielle økonomiske gevinster.

Over halvdelen kan se muligheder for lavere omkostninger og en tredjedel mener, at de vil få nye indtægtskilder og forretningsmuligheder ved at anvende cirkulær økonomi. Samtidig siger undersøgelsens deltagere, at de ikke ved nok om cirkulær økonomi til at anvende principperne (57 procent) og en del efterlyser adgang til lokale rådgivere.

”Vi læser ud af undersøgelsen, at markedet ikke altid helt forstår hvad det er, når vi snakker om cirkulær økonomi, men at de fint forstår betydningen af bæredygtighed. Så det vigtige er, at komme ud over begreberne og diskutere, hvad der konkret skal gøres,” siger Jonathan Cope, salgsdirektør for Ekokem i Danmark, som står bag undersøgelsen.

Forretningmodeller i cirkulær økonomi
For at forstå, hvad cirkulær økonomi kan betyde, for måden at drive virksomhed på, kan man bryde konceptet ned i nogle konkrete aktiviteter og sammenligne dem med den eksisterende, lineære, producer-brug-smid væk-model. (Se figur neden for) Det drejer sig om fem overordnede aktiviteter, som samtidig repræsenterer potentielle markeder og forretningsmodeller:

Fem områder, som cirkulære løsninger kan lægge sig inden for. .

  1. NYE MATERIALER DESIGNET TIL CIRKULÆR ØKONOMI (GRØN) – hvor man erstatter traditionelle råvarer med 100 procent genanvendelige materialer. 
  2. GENANVENDELSE AF MATERIALER I NYE PRODUKTER (PINK) – hvor den enes affald bliver den andens råvarer. Det handler om genbrug – også i form af det man kalder upcycling. 
  3. GENBRUG OG GENDISTRIBUTION (BLÅ) – hvor produkters levetid forlænges gennem renovering og gensalg. 
  4. VEDLIGEHOLD OG REPARATION (GUL)– hvor brugerne selv eller producenterne ikke smider ud og erstatter, men reparerer produkter som går i stykker. 
  5. DELEØKONOMI/NYE PLATFORME (LILLA) – hvor et produkt deles af flere/mange brugere, så dets udnyttelsesgrad øges og den samlede mængder af produkter solgt bringes ned. De nye platforme kan f.eks. være det, man kalder ”product as a service”. 

Samme billede i hele Norden
Velvillige, men med stort behov for viden. Det er konklusionen på en nordisk undersøgelse om viden og holdninger til cirkulær økonomi hos virksomheder og forbrugere, foretaget af svenske SB Insight i efteråret 2016.

For virksomhederne tegner der sig overordnet et billede at, at jo mere de ved om emnet, jo mere åbne er de i forhold til at tage konceptet til sig og ind i forretningen. Når det er sagt, skriver SB Insight, bør man dog også notere sig, at kendskabet til betydningen af cirkulær økonomi stadig er ”meget lavt” blandt de fleste virksomheder.

For manges vedkommende gælder det, at de først lige er begyndt at lære cirkulær økonomi at kende og finde ud af, hvordan de kan anvende det i driften. En stor andel af virksomhederne er aktive når det kommer til genbrug og affaldssortering, både på grund af den skrappe lovgivning i Norden, og fordi det reducerer omkostninger. Endelig er nogle selskaber gået et skridt videre og arbejder bl.a. med alternative råmaterialer og cirkulært design.

Danske forbrugeres syn på cirkulær økonomi
SB Insight undersøgte også forbrugernes holdninger og praksis i forhold til cirkulær økonomi. De konkluderer først og fremmest, at kendskabet er begrænset.

I Danmark, Sverige og Norge svarer i snit kun ni procent, at de kender betydningen af begrebet, mens yderligere ca. 25 procent har hørt om det.

I en dansk kontekst fastslår SB Insight, at den ”… generelle holdning til cirkulær økonomi er noget blandet”. På den ene side er vi positive overfor second-hand og genbrug, men mere skeptiske omkring f.eks. deleøkonomi, og så er vi heller ikke specielt glade for tanken om at reducere vores samlede forbrug.

  • Kun omkring hver fjerde dansker (26 procent) er positive i forhold til at forbruge bare lidt mindre, mens 29 procent ikke har nogen interesse i det. I sammenligning er 46 procent af svenskerne positive og kun 16 procent negative.
  • 56 procent af danskerne negative overfor delt ejerskab af ting, hvilket er en betydelig højere andel end i de øvrige lande i undersøgelsen.
  • De ældre generationer mest positive omkring reduceret forbrug, genbrug og second-hand, mens de yngre (bl.a. Millenials) er mere venligt stemt omkring delte ejerforhold.
  • Kvinder er over en bred kam mere åbne end mænd omkring cirkulære og deleøkonomiske ideer.

Penge og miljø styrer opførslen
Når danskerne opfører sig cirkulært, så er der to gennemgående motivationsfaktorer i spil: penge og miljøet – i den rækkefølge.

Hvis man som forbruger kan spare på at være cirkulær, så er det den stærkeste driver her til lands. Dernæst kommer miljøhensyn, specielt omkring genbrug i forskellige former. Her er den positive følelse man får af at forlænge en tings levetid også et væsentligt incitament.

Eget ansvar, men kræver gode rammer
Men hvem har så ansvaret for at fremme den cirkulære økonomi? Ifølge de danske forbrugere i undersøgelsen, så er det forbrugerne/borgerne selv. Dog mener knap en fjerdedel, at virksomhederne har et ansvar for at skabe (bedre) muligheder for at kunne vedligeholde diverse forbrugsgoder, og at erhvervslivet bør facilitere leje- og leasingprogrammer i højere grad.

Læs mere på: www.sb-insight.com/circular-economy

Merkur Andelskasse

Sponseret

ESG-scoren er kejserens nye, sorte klæder

Energi Danmark A/S

Sponseret

Additionalitet i PPA’er: Betydningen af at gøre en forskel

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: cirkulær økonomi

Relateret indhold

28.02.2024CSR.dk

Mange virksomheder frygter CSRD-data

27.02.2024CSR.dk

Forskere: Ryd op i verdens lossepladser, før plastaffaldet ender i havet

27.02.2024CSR.dk

Forskere: Ryd op i verdens lossepladser, før plastaffaldet ender i havet

27.02.2024CSR.dk

TDC NET forpligter sig som første virksomhed i verden til FN-mål for biodiversitet

27.02.2024Denteks A/S

Sponseret

Go Green: Sådan kan hoteller få en bæredygtig profil

26.02.2024Energi Danmark A/S

Sponseret

Additionalitet i PPA’er: Betydningen af at gøre en forskel

26.02.2024Merkur Andelskasse

Sponseret

Kryds fingre for, at regeringen forstår at bruge ekspertpanelets anbefalinger rigtigt. Ellers kan CO2 afgiften ramme pilskævt og gøre mere skade end gavn

26.02.2024Merkur Andelskasse

Sponseret

ESG-scoren er kejserens nye, sorte klæder

Jobmarked

Se alle

Scanlux Packaging

ESG Manager til Scanlux Packaging

Som førende leverandør af branded emballage til europæisk detailhandel og e-handel, ønsker vi at intensivere vores ESG-indsatser. Derfor søger vi en engageret og erfaren ESG Manager, som vil spille en central rolle i den fortsatte udvikling og implementering af vores ESG-strategi.

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

GPV

ESG Controller

Brænder du for at opbygge et ESG-miljø, hvor du får indflydelse på implementering af processer, sikre kvalitet og rettidig rapportering samt interaktion med ledere og andre stakeholdere på tværs af en global koncern?

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Klima og GHGP – bliv en central del af ESG-området i BDO

Har du lyst til -og erfaring med at arbejde med bæredygtighed og klimadagsordenen hos Danmarks virksomheder? Så har vi stillingen til dig: ESG-konsulent hos BDO. Med rollen følger en unik mulighed for at kombinere din faglige viden og kompetencer inden for miljø, klimaregnskaber og CO2- reducerende tiltag med en central position i opbygningen af BDO’s ESG-afdeling.

Område

Hele landet

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

DSV

Compliance Manager – develop our risk management strategy

Would you like to unfold and develop your expertise within IT risk management and compliance in a large, growing and global company?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

COOP Danmark A/S

Klimaansvarlig

Coop søger klimaansvarlig til ESG-afdeling

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

28.02.2024

EY

Konsulent - Sustainable Finance og Risk & Compliance (Frederiksberg)

Tænk! Hvis din karriere kunne have en varig indflydelse på dig og på verden?

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

16.03.2024

Aalborg Kommune

Ambitiøs og knivskarp klimachef, der driver forandringer

Kan du omsætte vores ambitiøse visioner for klimaet til indsatser og handlinger, der skaber konkrete og målbare resultater? Kan du skabe grønne og bæredygtige forandringer? Som chef for vores nye klimaafdeling kommer du til at spille en nøglerolle i Aalborg Kommunes indsats for klimaet.

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

28.02.2024

C WorldWide Asset Management

Sustainability/ESG Specialist

As our new Sustainability Specialist, you will contribute to defining, developing, and maintaining our strategic commitments and goals aligned with our overall firm-wide sustainability agenda. This multi-faceted role is organizationally anchored in our Global Clients team.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Semler Gruppen A/S

ESG Controlling & Reporting specialist til Semler Gruppen

Kunne du tænke dig at være med i udviklingen af Bæredygtighedsrapportering- og controlling i Semler Gruppen - og samtidig drive processen som ESG-projektleder?

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Sustainable Business Solutions ApS

Kickstart din karriere indenfor bæredygtighed allerede i praktikperioden

Drømmer du om at arbejde med bæredygtighed og skal du eller nogen du kender i praktik i foråret eller efteråret 2024? Så kan en praktik hos Sustainable Business Solutions måske lige være sagen.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

14.03.2024

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
CBS Executive Fonden
Uddannelse
Strategisk regnskabsforståelse

Styrk din regnskabsmæssige kunnen på 3 dage. Opnå øget indsigt i måling og tolkning af finansielle nøgletal, der er centrale for en virksomheds værdiskabelse, samt grundlæggende viden om budgettering og værdimåling.

Dato

10.01.2024

Sted

CBS Executive Fonden, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

CBS Executive Fonden
Uddannelse
Agilitet Innovation og Forretningsudvikling

Lær de nyeste teorier om agilitet og få metodisk viden, som sætter dig i stand til at øge innovationskraften og forretningsudviklingen i din organisation. Kurset giver forståelse for vigtigheden og nyttigheden af fleksibilitet, dynamik og risikovillighed.

Dato

15.01.2024

Sted

CBS Executive Fonden, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

Bureau Veritas Certification
Webinar
Webinar: Har du brug for en intern eller ekstern sikkerhedsrådgiver?

Du har mulighed for at blive klogere på begrebet "sikkerhedsrådgiver", når vi afholder vores webinar den 18. januar 2024.

Dato

18.01.2024

Tid

13:15

Sted

Online

Bureau Veritas Certification
Møde
Netværksmøde: Food Waste & Loss

Gratis opstartsmøde den 31. januar 2024

Dato

31.01.2024

Tid

09:00

Sted

Bureau Veritas, Fredericia

Bureau Veritas Certification
Kursus
CSRD bæredygtighedsrapportering

På kurset i CSRD-bæredygtighedsrapportering bliver du klogere på, hvorfor en robust forståelse af ESG (Enviromental, Social & Governance) og bæredygtighedsrapportering ikke blot er etisk og lovgivningsmæssigt nødvendigt for mange virksomheder, men også et strategisk aktiv for at fremtidssikre din virksomhed.

Dato

29.02.2024

Tid

08:30

Sted

HUSET Mødecenter, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart, Danmark

Sustainable Business Solutions ApS
Webinar
Klimahandling og Klimaregnskab i Praksis

Har du det operationelle ansvar for klimaregnskab og handlingsplaner? Så er dette hands-on kursus ideelt til at skabe overblik over klimadagsordenen, arbejde metodisk med klimadata, og udarbejde effektive klimahandlingsplaner baseret på anerkendte standarder.

Dato

29.02.2024

Tid

09:00

Sted

Live online (Zoom)