Elis vil udvikle gode ledere for medarbejdere fra 50+ kulturelle baggrunde

Hvordan sikrer arbejdspladser, at lederne får kompetencer til at skabe tryghed, forståelse og trivsel blandt medarbejdere fra andre kulturer? Elis’ (tidl. Berendsen) medarbejdere kommer fra 50+ kulturer, og lederne trænes i multikulturel kommunikation.

Beskæftigelsen blandt ikke-vestlige indvandrere er rekordhøj

Det går historisk godt med at integrere ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet – i 2. kvartal 2022 steg andelen af indvandrere fra ikke-vestlige lande* i job til 58,6 %. I en tid med mangel på arbejdskraft er det en stor gevinst for erhvervslivet, og ifølge en undersøgelse for DI Business er 72 % af danskere helt eller delvist enige i, at samarbejdet med kollegaer med udenlandsk baggrund fungerer lige så godt som samarbejdet med kollegaer med dansk baggrund. Tekstilservicevirksomheden Elis’ vaskeri i Ølsted begyndte allerede i 00’erne at ansætte flygtninge i produktionen, og indsatsen for at hjælpe mennesker med en anden etnicitet end dansk godt ind på arbejdsmarkedet spredte sig hurtigt til flere af Elis’ landsdækkende vaskerier. Selvom de mangfoldige kollegaer i dag har en stor værdi for Elis, skaber kulturforskellene også et behov for at støtte lederne i multikulturel ledelse og kommunikation. Derfor havde Elis for nylig inviteret specialister fra ConnectingCultures  til at give lederne online kulturtræning.

Elis’ HR-direktør Natja Aaberg Hornsbæk fortæller: ”En af ledestjernerne i vores CSR-strategi handler om at skabe en fleksibel, rummelig og god arbejdsplads – og det skal vi leve op til overfor alle vores medarbejdere uanset deres kulturelle baggrund. Det kræver gode ledere, og derfor har flere af vores ledere nu fået professionel viden om, hvordan de kan kommunikere med medarbejdere fra andre kulturer, så alle forstår det og føler sig respekteret”, siger Natja Aaberg Hornsbæk og fortsætter:

”I andre lande er hierarkiet og forventningerne til en leder helt anderledes end i Danmark, hvor vi er vant til, at vi kan gå til lederen med spørgsmål og kritik, vi spiser frokost ved samme bord som lederen, vi bruger meget humor og ønsker, at lederen giver os stor frihed til at påvirke arbejdsopgaverne selv. Den ledelsesstil kan skabe forvirring og misforståelser blandt kollegaer fra nogle andre kulturer, og derfor er det vigtigt, at vores ledere kan favne og involvere dem, så de også føler sig trygge ved, hvordan de skal løse deres opgaver, og så de ved, at vores åbne ledelsesstil er i god mening”.

Forskellige oplevelser af åben og dialogpræget ledelsesstil

Mogens Rydlund Andersen er produktionschef for bl.a. Elis’ vaskeri i Løgumgårde, der for 2 år siden begyndte at få medarbejdere fra flere kulturer – og som han fortæller, har kulturtræningen gjort en stor forskel for ham:

”Tidligere fik vaskeriet stort set kun ansøgninger fra etniske danskere, men når vi i dag får 1 uopfordret ansøgning fra en etnisk dansker, så får vi 3-4 uopfordrede ansøgninger fra personer med en anden etnisk baggrund til vores produktionsstillinger. Det er vi rigtig glade for, men under workshoppen fra ConnectingCultures stod det også klart for os, at vi som ledere skal styrke og tilpasse vores kommunikation til alle. Som leder har jeg f.eks. det udgangspunkt, at de medarbejdere, der står med vasketøjet hver dag, også er eksperterne på, hvordan de løser deres opgaver – og hvis jeg siger, at vi skal nå et bestemt produktionsmål, så tænker jeg, at det er frit for dem, hvordan de bedst kommer derhen. I Danmark er det jo normalt med frihed under ansvar, og at lederen kaster bolde op, som medarbejderne griber – men i andre kulturer kan den måde at igangsætte opgaver på fremstå uprofessionel, og nogle af vores kollegaer vil være tryggere ved, at vi formidler opgaverne tydeligere”, siger Mogens Rydlund Andersen og fortsætter:

”Vi skal prøve at undgå ironi og alt det indforståede i vores kommunikation, som kan gøre sprogbarrieren større for vores kollegaer fra andre kulturer. Og vi må tage ansvar for at gøre det klart, at når vi som ledere stiller spørgsmål, så er det oprigtigt ment som spørgsmål – hvis jeg f.eks. spørger en medarbejder, om hun kan arbejde lidt over på en travl dag, så skal hun naturligvis kun sige ja, hvis det passer med hendes familieliv og planer. Men nogle medarbejdere fra andre kulturer kan tro, at jeg beordrer dem til det, fordi de er vant til en mindre åben og dialogpræget ledelsesstil”. 

Vigtigt for medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde

Kulturtræningen er en del af Elis’ Leder DNA-uddannelse, hvor alle ledere lærer at drive medarbejdernes trivsel ud fra Elis’ værdier og 6 lederkompetencer: Empatisk, Anerkendende, Nysgerrig, Proaktiv, Vedholdende og Helhedsorienteret.

Mogens Rydlund Andersen siger: ”Det er personlig udvikling for os som ledere, for vi skal være åbne for at tilpasse den måde, som vi naturligt ville lede vores medarbejdere på. ConnectingCultures-workshoppen har forbedret min evne til empatisk, anerkendende og helhedsorienteret ledelse, for jeg har fået en bred og brugbar indsigt i kulturer, som gør, at jeg nu bedre kan målrette min formidling ud fra medarbejdernes behov. På arbejdspladsen har vi selvfølgelig nogle fælles værdier, som vi alle skal styre efter, men vi skal også anerkende og tage medarbejdernes kulturer til os, så vi kan samle flokken med forståelse for dem, og hvordan vi som ledere bedst styrker deres trivsel og arbejdsglæde.”

At Elis’ medarbejdere trives, viser sig bl.a. ved den høje medarbejderanciennitet. Blandt medarbejdere med en anden etnisk baggrund end dansk er ancienniteten i gennemsnit 7,4 år, hvilket ligger tæt på den gennemsnitlige 8 års anciennitet blandt alle medarbejdere. Og som Natja Aaberg Hornsbæk fortæller, er lederkompetencen Nysgerrig også vigtig for trivslen: ”Uanset hvor god forståelse vi og vores ledere får for vores medarbejderes kulturer, normer og baggrund, så skal vi fremfor alt have for øje, at vi som mennesker hver især er forskellige. Så løsningen er ikke at putte vores kollegaer ned i forskellige kulturelle kasser – vi skal også se på og lytte til, hvad der motiverer og er vigtigt for den enkelte”.

På nogle af Elis’ vaskerier får produktionsmedarbejderne tilbudt sprogundervisning i arbejdstiden – læs mere her

Fakta: Ikke-vestlige indvandrere i job*

  • Beskæftigelsesfrekvensen blandt 15-64-årige ikke-vestlige indvandrere steg til 58,6 % i 2. kvartal 2022
  • I samme periode lå beskæftigelsesfrekvensen blandt personer med dansk oprindelse på 75,6 %
  • Beskæftigelsen blandt ikke-vestlige indvandrere er steget i 26 ud af de seneste 27 kvartaler

Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd / Danmarks Statistik

* Tallene er eksklusive flygtninge fra Ukraine

01.03.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Et mere miljøvenligt hotel med produkter fra Elis

01.03.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Få hjælp til klimaregnskabet med Elis’ CO2-beregner

15.02.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Overskudsvarme sendes fra Elis’ industrivaskeri til beboere i Kjellerup

14.02.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

QA Manager med stort omsorgshjerte – både internt og eksternt i virksomheden

22.11.2023Elis Danmark A/S

Sponseret

Hos Elis finder mennesker med psykiske udfordringer fodfæste

21.11.2023Elis Danmark A/S

Sponseret

Elis lancerer nu deres mest miljøvenlige måtte til dato