Elis Danmark har kortlagt virksomhedens samlede CO2-udledning

Elis’ (tidl. Berendsen) vil have et fuldt overblik over, hvordan de bedst kan gøre en forskel for klimaet. Derfor har virksomheden nu fået kortlagt den samlede CO2-udledning for hele deres værdikæde.

Elis går dedikeret til værks for at støtte op om Paris-aftalens målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader. Nu har Elis Danmark fået kortlagt CO2-udledningen for at afdække, hvor virksomheden har størst negativ påvirkning og derfor mest optimalt kan sætte ind for at nedbringe CO2-aftrykket. Kortlægningen omfatter Elis’ indkøb, produktion og affald – altså hele værdikæden – da Elis ikke kun ønsker at mindske CO2-udledningen fra deres køretøjer og 17 industrivaskerier i Danmark – men også vil nedbringe CO2 ude på bomuldsmarken, hvor råmaterialerne dyrkes til de tekstiler, som Elis udlejer, vasker og leverer til deres kunder.

CO2-kortlægningen viser, at Elis Danmarks største CO2-udledning kommer fra vores tekstiler. På andenpladsen kommer CO2-udledningen fra vores produktion, og på en tredjeplads kommer kørslen til og fra vores kunder. Nu er vi også i gang med at lave en CO2-kortlægning på koncernniveau, hvor vi vil forpligte os til klimaagendaen ved at sætte reduktionsmål ud fra Science Based Targets”, siger Elis’ CSR-chef Christina Saxkjær.

Et afsæt til at gøre det endnu bedre

Alle Elis’ vaskerier er svanemærkede, og det betyder, at hele tekstilservicen (ikke kun vaskemidler) overholder Svanemærkets krav om at minimere miljø- og klimapåvirkningen. Svanemærket sætter bl.a. grænser for energiforbrug og emission af drivhusgasser, og siden 90’erne har Elis’ vaskerier kontinuerligt målt og reduceret vand-, energi- og kemiforbruget. CO2-kortlægningen er et afsæt til at gøre det endnu bedre – og for at gøre den størst mulige forskel for klimaet må Elis udover deres egen produktion forholde sig til hele værdikæden.

Da bomuld ikke gror i et koldt land som Danmark, må vi tage et ansvar, som rækker ud over landets grænser. Vi indkøber hvert år en øget andel tekstiler med bæredygtige certificeringer som BCI-indkøbt bomuld, der sikrer bomuldsbønder bedre arbejdsforhold og har lavere CO2-aftryk end konventionel bomuld. For at nå vores ambition om 100 % cirkulære tekstiler i 2030 har vi fokus på at vælge tekstiler med en øget andel genanvendte fibre og at give vores kasserede tekstiler et nyt liv via vores partnere – og vi er del af det EU-finansierede ReSuit-forskningsprojekt indenfor tekstilgenanvendelse. Fremover vil vi gøre mere for at gå i dialog med vores kunder om, hvordan vi sammen kan gøre en større klimaforskel ved at vælge de rette certificeringer, undgå at kassere tekstiler med små pletter – og undgå at få designet f.eks. arbejdstøj med logoer, som gør, at det skal smides ud, hvis en medarbejder stopper… i stedet for at tøjet kan blive sendt i cirkulation blandt vores andre kunder”, siger Christina Saxkjær og fortsætter:

Fra starten af 2022 har vi valgt at købe oprindelsesgarantier for den el, vi bruger, for at støtte op om den grønne energiudvikling. Vi er godt opmærksomme på, at det ikke er den bedste løsning, men vi glæder os over, at det er et skridt i den rigtige retning. Vi vil også afdække, om det er muligt at bruge en mere bæredygtig kilde end gas til at holde maskinerne kørende på vores vaskerier – f.eks. biogas eller varmepumper, da strøm i Danmark fremover bliver mere grøn. Sidste år fik vi også opsat ladestandere til elbiler på 8 af vores lokationer, og flere er på vej, så vi har infrastrukturen på plads til at nå vores 2030-ambition om en 100 % grøn bilpark”.
 
Elis Danmarks kortlægning af CO2-udledningen vil blive fulgt op årligt, så virksomheden kontinuerligt kan følge udviklingen i CO2-resultaterne og se, hvor de skal sætte ind, og hvor de rykker sig langt.

En ny analyse fra Nordisk Miljømærkning dokumenterer, at man kan spare mindst 27 % CO2 ved at vælge svanemærket tekstilservice til vask af arbejdstøj – læs mere her

14.05.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Bæredygtighedsrapport: Bæredygtighed i Elis 2023 er netop offentliggjort

25.04.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Nyt tekstilprojekt vil øge cirkulariteten for industritekstiler

01.03.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Få hjælp til klimaregnskabet med Elis’ CO2-beregner

01.03.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Et mere miljøvenligt hotel med produkter fra Elis

15.02.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Overskudsvarme sendes fra Elis’ industrivaskeri til beboere i Kjellerup

14.02.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

QA Manager med stort omsorgshjerte – både internt og eksternt i virksomheden