Effektmålinger af investeringer i kvinders rettigheder og sundhed viser en win-win case for både kvinder og virksomheder

Det har stor gavnlig effekt, når virksomheder vælger at investere i kvinders sundhed i udviklingslande, fastslår ny rapport.

Som led i et samarbejde mellem Sex & Samfund og IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande om at motivere private virksomheder til at investere i kvinders seksuelle og reproduktive sundhed i udviklingslande, har Carve Consulting udarbejdet en rapport, som blandt andet viser, at en virksomhed typisk får 3 USD retur, for hver 1 USD de investerer i kvinders rettigheder på arbejdspladsen. Disse rettigheder kan for eksempel være i forhold til sundhedsforsikring, barsel, adgang til sundhedsfaciliteter eller information. Derudover har virksomhederne også lettere ved at fastholde deres kvindelige medarbejdere ved at tilbyde bedre arbejdsforhold end konkurrenterne.

Ifølge rapporten er resultaterne klare: En virksomheds investeringer i kvinders sundhed og rettigheder på arbejdspladsen sikrer ikke blot kvinders basale menneskerettigheder, men giver samtidig virksomheden betydelige økonomiske og sociale fordele. De eksempler der bliver fremhævet i rapporten viser, at en investering i kvinders sundhed på arbejdspladsen også påvirker familier og lokalsamfund positivt: eksempelvis resulterer større viden om sundhed og familieplanlægning i færre uønskede graviditeter og bedre ernæring og hygiejne.

Formålet med rapporten er at give et overblik over den eksisterende viden om fordelene ved at investere i kvinders sundhed på arbejdspladsen for virksomheder. Det har her vist sig, at en forbedring af kvinders sundhedsrettigheder ikke kun styrker kvinders rettigheder, men også er en forretningsinvestering som både løfter produktionsniveauet og kvaliteten af et givent produkt. Rapporten viser derfor også, at der er et behov for at skabe større synlighed omkring fordelene ved at fremme kvinders sundhed og rettigheder i en virksomhed.

Return on Investment
Analysen af de i alt 47 artikler og rapporter viser, at return on investment (ROI) er en vigtig metode til at påvise, at en investering i kvinders sundhedsrettigheder på arbejdspladsen har mange gavnlige effekter - ikke bare for kvinderne og deres familier, men i sidste ende også for virksomheden i form af øget produktivitet, mindre fravær og større loyalitet blandt de ansatte – altså også en form for employer branding.

Dog skal man være opmærksom på, at udregningerne af ROI ofte er forbundet med en forudsætning om, at der eksisterer et link mellem en investering i et sundhedsfremmende initiativ og øget produktivitet. Men udregningerne der bruges i rapportens cases indeholder usikkerheder, da det er svært at sige, hvad der præcis nedbringer fraværet og er med til at fastholde medarbejdere på arbejdspladsen: er det bedre adgang til viden om kvinders sundhedsrettigheder, lægebesøg og fødselsforberedelse, eller er der andre faktorer, som påvirker den positive udvikling? Der er derfor et uudforsket potentiale for virksomheder i investeringer i kvinders sundhed på arbejdspladsen – et potentiale som flere cases ville kunne kaste lys over.  

På trods af den medfødte usikkerhed i brugen af ROI-metoden, taler resultaterne i rapporten for sig selv. Investeringer i kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder er en win-win case for både kvinderne selv og virksomhederne. Derudover bidrager disse investeringer også til at fremme læringen om seksuel sundhed i de private hjem, da kvinderne også begynder at fokusere mere på ernæring, hygiejne og familieplanlægning i hjemmet.

Find rapporten nedenfor.

25.04.2022IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande

Sponseret

Ny cementinvestering i Ghana reducerer CO2-udledning med op til 20 procent

21.04.2022IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande

Sponseret

IFU’s anden investering i solenergi i Malawi

07.12.2021IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande

Sponseret

IFU investerer i bæredygtige og billige studieboliger i sydafrika

22.04.2021IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande

Sponseret

Energistyrelsen og IFU styrker samarbejde om grøn energi i udviklings- og vækstlande

20.04.2021IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande

Sponseret

IFU kan støtte energiprojekter i Ukraine og Georgien

19.04.2021IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande

Sponseret

Dansk millionlån til brasiliansk vindpark er grøn fremtidsfonds første aftale