Diplomkursus i Energiledelse - ISO 500001

Med ISO 50001 bliver du klar til at efterleve det nye Energy Efficiency Directive, hvor det bliver lovpligtigt for store energiforbrugende virksomheder at implementere et certificeret energiledelsessystem. Små og mellemstore virksomheder med et højt energiforbrug skal gennemføre et energisyn, medmindre de er certificeret efter ISO 50001 (eller ISO 14001).

Oversigt
Vi introducerer dig for standardens krav og giver inspiration til, hvordan du kommer godt i gang med at skabe systemer og processer, der løbende optimerer og reducerer energiforbruget. Energiledelse er et effektivt værktøj til at opstille en ambitiøs politik og kontinuerligt arbejde systematisk med at opstille- og nå mål på alle niveauer.

Vi arbejder med en gennemgående case, hvor deltagerne introduceres for nogle af de problemstillinger og dilemmaer, der kan opstå, når I skal omstille processer og indføre et ledelsessystem.

Opfyldelse af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling er i dag af stor betydning for alle organisationer, offentlige som private. Et ledelsessystem efter ISO 50001-standarden giver jeres organisation en struktureret tilgang til at arbejde på opfyldelse af bæredygtighedsmålene for eksempelvis bæredygtig energi (7), ansvarligt forbrug og produktion (12) samt målet for klimaindsats (13).

Forstå kravene i standarden ISO 50001 på dette kursus.

Kurset omhandler denne standard
Kurset omhandler standarden 50001 for energiledelse.

ISO 50001 fokuserer på virksomhedens energiforbrug og har til formål at hjælpe virksomheder med at skabe overblik, systemer og processer, som løbende optimerer og reducerer energi- og ressourceforbruget.
Udover at reducere energiforbruget løbende er der også krav om løbende optimering og forbedring af selve energiledelsessystemet på den enkelte virksomhed.

Alle ISO’s ledelsessystemer er opbygget efter den samme grundstruktur - High Level Structure (HLS). Det betyder, at hvis virksomheden i forvejen har et ISO-ledelsessystem implementeret, så kan man lettere integrere systemerne til ét fælles ledelsessystem.

 • Det får du ud af kurset
 • Overblik over kravene i ISO 50001
 • Viden om specifikke termer indenfor energiledelse
 • Værktøjer til energikortlægning
 • Inspiration til hvordan et ledelsessystem indenfor energi kan implementeres i din organisation
 • Ideer til målrettet, systematisk og kontinuerlig at arbejde med energiledelse, realisere energibesparelser samt løbende forbedring og optimering af ledelsessystemet
 • Indsigt i lov- og myndighedskrav indenfor energi
 • Et eksamensbevis på de erhvervede kompetencer (ved beståelse)

Det får du ud af kurset

 • En internationalt anerkendt metode til at arbejde systematisk med at identificere og reducere energiforbruget
 • Værktøjer til at minimere energiforbruget og omkostningerne i organisationen og frigør midler til andre aktiviteter
 • Et redskab til at reducere CO2-emissionen

Målgruppe

Kurset er målrettet dig, som arbejder med energioptimeringer, facility management, QHES, sustainability, bæredygtighed eller miljø, og energikoordinatorer samt andre medarbejdere, der arbejder med at indføre, vedligeholde og forbedre et ledelsessystem for energi og har ansvar for organisationens bæredygtighedsdagsorden.

Læs mere her.

Denne artikel er del af et tema:

Tema: Energieffektivitet

På vejen til nul skal energieffektivitet levere op mod 40 procent af de nødvendige reduktioner. Alligevel lever disciplinen en stille tilværelse sammenlignet med investeringer i vedvarende energi og nye teknologier som PtX og carbon capture. Det vil CRS.dk lave om på med dette tema.

14.02.2024Dansk Standard

Sponseret

Ny standard for virksomheder til håndtering af klimaændringer

05.02.2024Dansk Standard

Sponseret

Ny lovgivning medfører skærpede krav til virksomheders energiledelse og stiller skarpt på CO2-udledning

14.12.2023Dansk Standard

Sponseret

Det nye bygningsdirektiv kalder på standarder

14.12.2023Dansk Standard

Sponseret

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

27.11.2023Dansk Standard

Sponseret

Sådan gør du din virksomhed mere modstandsdygtig

07.11.2023Dansk Standard

Sponseret

Ledelsesstandarder er et rigtig godt udgangspunkt for al compliance