Din varmeveksler rummer stort potentiale for energiforbruget

Med fortsatte stigninger i energipriser, er mange industrianlæg nødsaget til at undersøge flere muligheder for effektivisering af deres energiforbrug. Heldigvis rummer de fleste fortsat et betydeligt uudnyttet potentiale inden for genvinding af overskudsvarme, og her spiller valget af varmeveksler en essentiel rolle i den optimale udnyttelse af energi.

Genvinding af overskudsvarme er en af de mest enkle og omkostningseffektive metoder til at optimere energiforbruget. Et vigtigt skridt i denne proces er valget af den korrekte varmevekslerteknologi, der bestemmer hvor meget varme, der kan genvindes og genanvendes.
Selvom mange procesindustrier allerede har implementeret varmegenvinding, anvendes der ofte de traditionelle rørvarmevekslere. Vælger man at skifte rørvarmeveksleren ud med en kompakt varmeveksler kan det ikke kun øge energieffektiviteten betydeligt, men også mindske den samlede CO2-udledning.
En kompakt varmeveksler kan levere op til 25% større udbytte sammenlignet med traditionelle rørvarmevekslere. Dette skyldes blandt andet, at den kompakte varmeveksler har lavere CAPEX og vedligeholdelsesomkostninger, udleder mindre CO2 og besidder en varmeoverførselseffektivitet, der er fem gange højere.

Læs mere om genvinding af overskudsvarme her

Omdan din overskudsvarme til nye ressourcer

Et stort datacenter i Odense, der er et af de mest bæredygtige i verden, benytter sig allerede af optimeret varmevekslerteknologi. Serverhallerne i dette datacenter genererer omkring 165.000 kWh overskudsvarme, som alle er understøttet af 100% vedvarende el. Med hjælp fra blandt andet Alfa Lavals kompakte varmevekslere, kan denne overskudsvarme genanvendes via en varmepumpe og sendes til det lokale fjernvarmesystem, som leverer varme til mere end 12.000 husstande i området.

Hos Alfa Laval har vi årelang erfaring med varmevekslerteknologi, og vi udforsker hele tiden nye, produktive og profitable måder til at konvertere overskudsvarme til nye ressourcer. Vores teknologi er i stand til at indfange og genbruge lavtemperaturvarme ved at anvende varmepumper – en metode, der ofte anvendes, når vi arbejder med varmegenvinding fra datacentre, hvor overskudsvarmen f.eks. kan omdannes til fjernvarme.


Er du interesseret i at finde ud af, hvor meget du kan spare ved at anvende Alfa Laval pladevarmevekslerteknologi?

Du kan få et estimat på omkostninger, energibesparelse, vandforbrug og reduktion af CO2 her.

Denne artikel er del af et tema:

Tema: Energieffektivitet

På vejen til nul skal energieffektivitet levere op mod 40 procent af de nødvendige reduktioner. Alligevel lever disciplinen en stille tilværelse sammenlignet med investeringer i vedvarende energi og nye teknologier som PtX og carbon capture. Det vil CRS.dk lave om på med dette tema.

16.10.2023Alfa Laval Nordic A/S

Sponseret

Øg energieffektiviteten med regelmæssig service af dine varmevekslere

16.10.2023Alfa Laval Nordic A/S

Sponseret

Din varmeveksler rummer stort potentiale for energiforbruget