Øg energieffektiviteten med regelmæssig service af dine varmevekslere

Ved at udføre regelmæssig service på dine varmevekslere maksimerer du energieffektiviteten, minimerer CO2-udledningen, forhøjer produktiviteten og sænker de totale ejerskabsomkostninger.

Din varmeveksler er ikke blot et stykke statisk udstyr. Derimod kan en investering i løbende service og vedligeholdelse være med til forbedre energieffektiviteten betydeligt i virksomhedernes processer.

”Fokus på energieffektivitet er som regel en god investering med høj tilbagebetaling og lav risiko, fordi der benyttes veldokumenterede teknologier. Vi oplever også, at det giver vores kunder en konkurrencemæssig fordel, og at det samtidig er en del af rejsen til at nå klimamålene. En rejse som mange virksomheder er på lige nu. Energieffektivitet er en win-win”, fortæller Julien Gennetier, VP i Alfa Lavals Energy Division.

Den systematiske vedligeholdelse af kundernes varmevekslere som Alfa Laval udfører sænker kapacitetsbehovet med en energimængde svarende til dét, 10.000 vindmøller ville producere i samme tidsrum. Ikke alene er løbende service en energimæssig og økonomisk fordel for kunderne, det er også et stort bidrag til det samlede, globale mål om at reducere CO2-udledningen; samme mængde energi svarer nemlig til en reduktion i CO2-udledningen på omkring 25 millioner tons.

Energieffektiviteten er helt central for vores fælles klimamål

”Vi står overfor en dobbelt udfordring. Vi er nødt til at dekarbonisere varme, elektricitet, kemikalier og brændstoffer, hvis vi skal leve op til vores forpligtelse til Paris-aftalen. Og hvis vi på samme tid vil undgå at ofre vores levestandard, og understøtte økonomisk og social vækst, så er energieffektivitet helt centralt for den udfordring”, siger Gennetier.

Og de fleste har mulighed for at forbedre energieffektiviteten. Gennem løbende vedligeholdelse og service kan man forlænge udstyrets levetid, mindske dyr nedetid og spare energi og omkostninger. Igennem Alfa Lavals værktøj, Energy Hunter, kan du selv beregne din mulige besparelse på energi, omkostninger og ressourcer.

Der er flere services, der kan være med til at vedligeholde din varmeveksler. Står du med en varmeveksler, der er tilsmudset, kan et CIP system fra Alfa Laval hurtigt og let foretage en rensning af din varmeveksler, og samtidig øge din produktionssikkerhed.
Alfa Laval har også mulighed for at rekonditionere din varmeveksler, så den igen kan yde optimalt. En rekonditionering er med til at forlænge produktets levetid, og minimere energiforbruget. Få mere information om de Alfa Lavals services og deres gevinster her.

Denne artikel er del af et tema:

Tema: Energieffektivitet

På vejen til nul skal energieffektivitet levere op mod 40 procent af de nødvendige reduktioner. Alligevel lever disciplinen en stille tilværelse sammenlignet med investeringer i vedvarende energi og nye teknologier som PtX og carbon capture. Det vil CRS.dk lave om på med dette tema.

16.10.2023Alfa Laval Nordic A/S

Sponseret

Øg energieffektiviteten med regelmæssig service af dine varmevekslere

16.10.2023Alfa Laval Nordic A/S

Sponseret

Din varmeveksler rummer stort potentiale for energiforbruget