DI støtter brev til virksomheder: Bryd tabu om sexchikane

Bryd tabuet og tal om respekt, god tone og omgangsform på arbejdspladsen. Det er budskabet fra Ligestillingsminister Karen Ellemann (V) og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) til Danmarks ledere, virksomheder og institutioner. DI bakker op.

21.02.2018

Sponseret

Christine Jøker Lohmann, Dansk Industri

”Arbejdsgivere og medarbejdere kan blive bedre til at understøtte en arbejdspladskultur, hvor alle bliver mere bevidste om, hvad der er god omgangstone. Og hvor man sammen sikrer, at der er klare, kendte og tidssvarende retningslinjer for håndtering af uacceptabel adfærd – og at det håndhæves.”

Sådan lyder formuleringen fra ligestillingsminister Karen Ellemann (V) og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i et brev, som skal få ledere, virksomheder og offentlige institutioner i Danmark til i højere grad at bidrage til, at seksuel chikane ikke finder sted på arbejdspladsen.

- Det er vigtigt, at I på arbejdspladsen aktivt, løbende forebygger og har de rette redskaber til at håndtere seksuel chikane. Det kan gøres i fællesskab i samarbejdsudvalget, til personalemøder eller i andre fora, der passer til den enkelte arbejdsplads, skriver ministrene i brevet

Det er en god idé i fredstid at forholde sig til, hvordan man vil forebygge og håndtere sager om sexchikane. Det sender et klart signal om, at der er grænser for, hvad der er acceptabel adfærd.

- Jan Lorentzen, Chefkonsulent

Ganske få sager

I Dansk Industri (DI) pointerer chefkonsulent Jan Lorentzen, at organisationen kun håndterer ganske få sager om året. Og det er oftest virksomhederne, der ringer ind og ønsker gode råd til at håndtere en sag, hvor en medarbejder anklager en kollega for sexchikane.

- De fleste virksomheder har i deres personalepolitik beskrevet forventninger til adfærd overfor kolleger, kunder mv. Og det er en god idé i fredstid at forholde sig til, hvordan man vil forebygge og håndtere sager om sexchikane. Det sender et klart signal om, at der er grænser for hvad der er acceptabel adfærd. Og det gør det nemmere at handle i tilfælde af, at der opstår en sag, siger Jan Lorentzen.

Desuden er det ifølge chefkonsulenten en god idé med jævne mellemrum at tage normer og adfærd op i virksomhedens samarbejdsudvalg.

- Nye medarbejdere kommer til, og det er ikke sikkert at de ser på samme måde tingene som dem der har været ansat længe. DI har sammen med Arbejdstilsynet og de øvrige af arbejdsmarkedets parter udarbejdet en pjece med fælles anbefalinger til forebyggelse af Seksuel chikane på arbejdspladsen, som vi anbefaler virksomhederne at orientere sig i, siger Jan Lorentzen. 

Fakta

Gode råd om forebyggelse af seksuel chikane

  • Skab fælles og velkendte normer, værdier og retningslinjer for den adfærd, som forventes på arbejdspladsen, og for den adfærd, som ikke tolereres.
  • Lav klare retningslinjer for, hvordan medarbejdere kan få hjælp og eventuelt klage, hvis de oplever seksuel chikane.
  • Lad lederne vise medarbejderne, at virksomheden tager ansvar for, at seksuel chikane ikke skal finde sted på arbejdspladsen. Blandt andet ved at håndhæve retningslinjerne for uacceptabel adfærd.
  • Tag det alvorligt, hvis de ansatte henvender sig, og understøt en tillidsfuld dialog, så medarbejderne føler sig trygge ved at bryde tabuet og bede om hjælp i tilfælde af seksuel chikane.
  • Overvej om det er relevant at opkvalificere ledere og ansatte, så de rette kompetencer til at håndtere seksuel chikane er til stede, hvis det skulle ske på arbejdspladsen.

07.02.2024Dansk Industri

Sponseret

Har du styr på ESG, CSRD og ESRS?

12.01.2024Dansk Industri

Sponseret

Ny ESG & Bæredygtighedsportal hos Dansk Industri (DI)

04.09.2023Dansk Industri

Sponseret

Danske produktionsvirksomheder skaber konkurrencefordele gennem Klimaklar Produktionsvirksomhed

04.09.2023Dansk Industri

Sponseret

CO2-regnskab, bæredygtig produktion, klimaklar.

21.06.2023Dansk Industri

Sponseret

Organisering af Bæredygtighed og ESG er et ledelsesansvar

15.06.2023Dansk Industri

Sponseret

Rådgiverne er afgørende for deres kunders bæredygtige og ansvarlige forretning