Det Grønne rejsehold

Projekt Det grønne rejsehold har til formål at udnytte nordjyske SMV’ers potentiale for i langt højere grad at udføre grønne omstillingsprocesser og dermed styrke ressourceeffektivitet og vækst gennem tilførsel af de rette ressourcer og kompetencer.

I projektet etableres et ’grønt rejsehold’ bestående af det grønne og det grå guld, som gennemfører miljømæssige og økonomisk fordelagtige projekter i SMV’erne. På sigt vil udførelsen af disse projekter sikre ressourcemæssige og konkurrencemæssige fordele i  virksomhederne og hermed identificere vækstmuligheder samt understøtte fastholdelse af arbejdspladser og skabelsen af nye job.

TRE PARTER TIL GENSIDIG SYNERGI
Projektet består af tre dele, hhv. det grønne guld i form af studerende og nyuddannede med en ’grøn’ profil, det grå guld i form af erfarne seniorer inden for grøn omstilling og nordjyske SMV’er, som har potentiale for grønne omstillingsprocesser. Det grønne rejsehold vil bestå af studerende og nyuddannede (det grønne guld), som ’rejser ud’ i de nordjyske SMV’er og hjælper med at foretage grønne omstillingsprocesser. Det grønne rejsehold støttes og supporteres undervejs af ressourcenetværket bestående af seniorer med en miljøfaglig profil (det grå guld).

DET GRØNNE REJSEHOLD
Inden deltagerne i rejseholdet er parat til at udføre grønne omstillingsprocesser i virksomhederne, skal de gennemføre et uddannelsesprogram af en måneds varighed. Herefter skal de matches med en SMV og i grupper eller enkeltvis gennemføre en omstillingsproces, som Aalborg Kommune på forhånd har identificeret i samarbejde med virksomheden. I praksis vil der her være tale om studenterpraktik, studiejob, projektsamarbejde for de studerende i rejseholdet og virksomhedspraktik, tilskudsjob eller job for de nyuddannede i rejseholdet.

RESSOURCENETVÆRK
For yderligere at støtte og kvalificere rejseholdet etableres et ressourcenetværk af seniorer med miljøfaglig profil, som bistår rejseholdet på forskellig vis; de kan være mentorer for deltagerne i rejseholdet, undervise på uddannelsesprogrammet og endelig deltager de i netværksmøder for rejsehold, ressourcenetværk og SMV’er, hvor der vil være et fagligt tema samt erfaringsudveksling og networking. Seniorerne i netværket præsenteres på en ressourceliste, som det grønne rejsehold har adgang til, og kan henvende sig til relevante seniorer med faglige spørgsmål.

NORDJYSKE SMV’ER

Mange af SMV’erne er allerede en del af Netværk for bæredygtig erhvervsudvikling (NBE), og er derfor mindede på grøn omstilling. Aalborg og Hjørring kommuner står i samarbejde med virksomheden for at foretage en screening, der skal kortlægge mulighederne for grøn omstilling og udvælge et grønt projekt, som virksomheden vil satse på. Et samarbejde med det grønne rejsehold har således til formål at effektivisere virksomhedens ressourceforbrug og skabe en højere grad af bæredygtighed, f.eks. ift. affaldshåndtering, produktion mv.

FAKTA

• Projektets partnere: Aalborg Kommunes Energi- og Miljøforvaltning, Hjørring Kommune og Aalborg Universitet v. Karrierecentret

• Bevillingsgiver: Projektet er støttet af Miljøstyrelsen v. puljen Danmarks Råstof 2014

• Budget: 6.387.431 kr.

• Projektets løbetid: 3 år (2015-2017)

• Projektleder: Lene Mariane Nielsen, Aalborg Kommune: lene.nielsen@aalborg.dk

Se mere her

Grønne omstillings-hjerner samles i Aalborg

26.02.2023Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

06.07.2021Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

Cirkulær innovation for fremtiden

Podcast: social bæredygtighed og ekskriminelle lærlinge

08.04.2021Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

08.04.2021Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

Det Cirkulære Nordjylland

03.12.2020Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

Social bæredygtighed på rygraden

03.11.2020Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

Bæredygtighed en døråbner til dialog